Шеллінг Ф. “Система трансцендентального ідеалізму”

Тип: На вибір студента

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716ArrayФФФ-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ФФФ-41

Опис курсу

Система великого німецького філософа, третього представника класичного німецького ідеалізму Ф. Шеллінга (1775-1895) в цілому є система двох основних необхідних філософських наук: натурфілософії і трансцендентальної філософії. Перша являє собою філософську рефлексію німецького мислителя стосовно природи, друга – стосовно духу. Зміст філософії духу (трансцендентальної філософії) викладений Ф. Шеллінгом в одній з основних його праць – «Система трансцендентального ідеалізму» (1800). В цій праці особливе місце посідають проблеми структурування філософії на основі принципу діяльності (теоретичної, практичної, естетичної), принципу історизму (зображення духу у вигляді епох самосвідомості), принципу інтелектуального споглядання. Фундаментальне значення мають думки філософа стосовно усвідомлення меж істинності системи трансцендентальної філософії, що передбачало, по-перше, охоплення повноти цієї системи, по-друге, характер застосовуваного в ній методу і, по-третє, наявність форми, завдяки якій у філософію, як вважає сам мислитель, було введене поняття процесу і моментів цього процесу.

Мета курсу – ознайомити студентів зі змістом трансцендентальної філософії, що викладена в основній праці німецького філософа ХІХ ст. Ф.Шеллінга «Система трансцендентального ідеалізму», виявити специфіку її предмету стосовно його натурфілософії та дати поняття трансцендентального методу творцем якого був Ф.Шеллінг.

Цілі курсу – забезпечити ґрунтовне опанування студентами змісту «Системи трансцендентального ідеалізму», теоретичного джерела написання мислителем цієї праці та особливості застосованого ним методу «потенціювання».

Рекомендована література

  1. Баумейстер А. Джерела і приховані мотиви фундаментальної онтології / А. Баумейстер // Sententiae. – 2012. – № 2 (XXVII). – С.46–59.
  2. Рижак Л. Філософія як рефлексія  духу : хрестоматія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015.
  3. Дахній А. Нариси історії західної філософії ХІХ-ХХ ст..: навч.посібник / Андрій Дахній. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015.
  4. Лакатош І. Історія науки та її раціональні реконструкції // Психологія і суспільство. Тернопіль, 2016. – № 3. – С. 13-23.
  5. Рижак Л. В. Філософія : підручник. – Львів:  ЛНУ імені Івана Франка,  – 650 с.
  6. Сафонік Л. Буттєвість сенсу людського життя : монографія / Л. Сафонік. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 350 с.
  7. Семенюк Е., Мельник В. Філософія сучасної науки і техніки. – Львів : Світ, 2006. – 152 с.

Силабус:

Завантажити силабус