Мистецтво мислити

Тип: На вибір студента

Кафедра: історії філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Бовтач С. В.ФФФ-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФФФ-21Бовтач С. В.

Опис курсу

Предметом дослідження курсу «Мистецтво мислити» являються філософські та поза-філософські підходи до вивчення мислення як явища; об’єктивні норми коректного виконання логічних операцій над поняттями, висловлюваннями та умовиводами та ознаки найбільш типових змістовних, логічних та когнітивних помилок, що трапляються в міркуваннях людей; евристичні методи розвитку мисленнєвих здібностей людини в ситуаціях розв’язку проблемних ситуацій та дослідницьких завдань.

Мета курсу «Мистецтво мислити» – філософське осмислення феномену мислення на підставі систематизації знань з різних галузей наукового пізнання, які досліджують мислення; розвиток основних навичок критичного аналізу та самоаналізу міркувань на підставі опанування базовими, елементарними знаннями вимог законів та правил правильного мислення, котрі висвітлюються в межах традиційної класичної логіки; розвиток навичок уникати когнітивних спотворень в міркуваннях; розвиток навичок творчого, евристичного пошуку і застосування методів ефективного розв’язку проблемних ситуацій та дослідницьких завдань.

Для досягнення цієї мети необхідно:

 • з’ясувати особливості дослідження різних аспектів мислення, характерних для різноманітних філософських та поза-філософських систем наукового знання;
 • визначити критерії правильного та ефективного мислення;
 • навчити розпізнавати, усувати та в майбутньому уникати помилок в мисленні (змістовних, логічних, когнітивних), які спотворюють знання та дискредитують мислення як ефективний засіб пізнання істини;
 • ознайомити із особливостями творчого мислення та сукупністю евристичних методів, що підвищують науковий та творчий потенціал дослідника при вирішенні дослідницьких завдань.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Бовтач С.В., Карамишева Н.В. Збірник логічних завдань для студентів філософського факультету / С.В. Бовтач, Н.В. Карамишева. – Львів: Ліга-Прес, 2017. – 120 с.
 2. Бовтач С.В. Тематичні методичні розробки та рекомендації з курсу «Мистецтво мислити» [Електронний ресурс в системі Moodle]
 3. Карамишева Н.В. Евристика: навчальний посібник. – Львів: ПАІС, 2013.
 4. Карамишева Н.В. Логіка. Пізнання. Евристика. – Львів: Астролябія, 2002.
 5. Конверський А. Є. Логіка (традиційна та сучасна): підручник. Київ: Центр навчальної літератури, 2008. 536 с.
 6. Міхалко Майкл. 21 спосіб мислити креативно. – Харків: КК «Клуб сімейного дозвілля», 2019.
 7. Пальм Г.А. Мислення як процес вирішення завдань // Г.А.Пальм. Загальна психологія: конспект лекцій. –
 8. Синиця А.С. Логіка. – Львів: ЛФУФК, 2012. – С. 46-165. 

Додаткова література:

 1. Аристотель. О софистических опровержениях. // Аристотель. Соч. в 4-х томах. Т. 2. – М.: Мысль, 1978.
 2. Головоломки для умных людей [Электронный ресурс]
 3. Ивин А.А. Искусство правильно мыслить. – М., 1990.
 4. Князева Е. Креативное мышление: механизмы функционирования и способы тренировки // Психология и психотехника. – 2009. – № 8. – С. 50-58.
 5. Логічні задачі, для розв’язку яких залучаються кола Ейлера // https://naurok.com.ua/rozv-zok-logichnih-zadach-za-dopomogoyu-krugiv-eylera-64269.html; https://vseosvita.ua/library/kola-ejlera-2606.html
 6. Логика от Змея Горыныча. Библиотека материалов по логике, занимательной науке, нестандартному мышлению.
 7. Пойя Дж. Математическое открытие. Решение задач, основные понятия, изучение и преподавание. – М.: Наука, 1976.
 8. Смаллиан Р. Как же называется эта книга? – М.: ИД Мещерякова, 2007.
 9. Уемов А.И. Логические ошибки. Как они мешают правильно мыслить. – М., 1958.
 10. Харарі Ювал Нол. Людина розумна. Історія людства від минулого до майбутнього. – Харків: КК «Клуб сімейного дозвілля», 2018.
 11. Хинтикка Я. Действительно ли логика – ключ ко всякому хорошему рассуждению? / Я. Хинтикка // Вопросы философии. – 2000. – №. 11. – С. 105-125.

Силабус:

Завантажити силабус