Герменевтика та феноменологія

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік
54Курсова робота

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516Пухта І. С.ФФФ-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФФФ-31Пухта І. С.

Опис курсу

Курс «Герменевтика та феноменологія» укладений таким чином, щоб ознайомити студентів третього курсу філософського факультету із головними підходами до проблематики тлумачення та розуміння, яка є універсальною для гуманітарного знання в цілому, але особливе значення має для філософії. В даному курсі розкривається діалогічна та мовна природа розуміння, а також його онтологічний та екзистенційний вимір. Вивчення основ герменевтики та феноменології сприяє поглибленому розумінню  концепту «смисл» та джерел його походження.

Метою курсу «Герменевтика та феноменологія» є  ознайомлення студентів з передумовами виникнення та  особливостями розвитку феноменологічної філософії Е. Гусерля;  формування уявлення про феноменологічну природу свідомості; формування навиків феноменологічного аналізу; надання студентам знань щодо історії формування та основних положень герменевтики; формування вмінь та навичок герменевтичного аналізу; формування розуміння герменевтичної природи свідомості та розуміння.

Рекомендована література

  1. Богачов А. Досвід і сенс – Київ: Дух і лтера, 2011. – 333 с.
  2. Богачов А. Передісторія філософської герменевтики. – Наукові записки НаУКМА. – К. : Стилос, 2000. – Т. 18. – С. 17–21.
  3. Богачов А. Філософська герменевтика. – К. : Курс, 2006. – 405 с.
  4. Быстрицкий Е. К. Научное познание и проблема понимания. – К. : Наукова думка, 1986. – 136 с.
  5. Возняк Т. С. Тексти і переклади. – Харків : Фоліо, 1998. – 667 с.
  6. Вандельфелс Бернхард Вступ до феноменології. – К. : Альтерпрес, 2002. – 176 с. – (Сучасна гуманітарна бібліотека).
  7. Ґадамер Г.-Ґ. Герменевтика і поетика : Вибрані твори. – К. : Юніверс, 2001. – 288 с.
  8. Ґадамер Г.-Ґ. Істина і метод: основи філософської герменевтики  ; [пер. з нім. О. Мокровольський]. – К. : Юніверс, 2000. –  Т. І. – 464 с.
  9. Ґадамер Г.-Ґ. Істина і метод. Герменевтика ІІ : Основи філософської герменевтики ; [пер. з нім. М. Кушнір]. – К. : Юніверс, 2000. – Т. ІІ – 478 с.
  10. Ґадамер Г.-Ґ. Поезія і філософія / Ґадамер Г.-Ґ. ; [пер. з нім. С. Голендер] // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст.  – Львів : Літопис, 1996. –  С. 208–215.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус