Історія науки і техніки

Тип: Нормативний

Кафедра: історії філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216Терещенко В. П.ФФФ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ФФФ-11Терещенко В. П.

Опис курсу

У межах дисципліни надаються знання з історії розвитку науки і техніки, відбувається ознайомлення студентів із
загальною історією науки, а також нагромадженням наукових знань в окремих галузях природничих, соціальних,
гуманітарних, технічних наук відповідно до конкретних історичних етапів. В межах дисципліни водночас
викладається хронологічна історія конкретних галузей науки і загальна та соціальна історія науки, які
включають вивчення соціокультурної зумовленості історичних періодів розвитку науки, закономірностей
прирощення наукового знання на різних історичних етапах. Особлива увага приділена висвітленню і аналізу
проблем стосунку науки і філософії, засадам критичного осмислення філософією проблематики науки, а
також впливу соціально-культурного контексту на розвиток науки.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Хрестоматия по истории науки и техники. – М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2005. – 701 с.
 2. Аристотель. Сочинения: В 4т. – М., 1976 – 1983. – Т. 1. Про душу; Т. 3. Физика. О небе. Метеорологика.
 3. Бекон Ф. О достоинстве и приумножении наук. – М., 1971.
 4. Вернадский В.И. Избранные труды по истории науки. – М., 1981.
 5. Виргинский В.С. Очерки истории науки и техники ХУІ – XIX вв. – М., 1984.
 6. Гайденко П.П. Эволюция понятия науки становление и развитие первых научных программ. – М., 1980.
 7. Гайденко П.П. Эволюция понятия науки (ХУІІ-ХУІІІ вв.). – М., 1987.
 8. Гайденко П. История греческой философии в ее связи с наукой. М., 2000.
 9. Пікашова Т.Д., Шашкова Л.О. Основи історії науки і техніки. Навч. посібник. – Київ, ІЗНМ. – 1997. – 399 с.
 10. Поликарпов В.С. Поликарпова Е.В. История науки и техники: учебное пособие. СПб.: Лань, 2019.
 11. Роменець В.А. Історія психологи епохи Просвітництва. – К., 1990.

Додаткова література:

 1. Вайнберг С. Первые три минуты. М., 1981.
 2. Дэвис П. Случайная Вселенная. М., 1985.
 3. Кузнецов В.И., Идлис Г.М., Гутина В.Н. Естествознание. М., 1996.
 4. Новиков И.Д. Куда течет река времени? М., 1990. Пригожин И. От существующего к возникающему. М., 1985.
 5. Пригожин И., Николис Г. Познание сложного М., 1992.
 6. Пригожин И.Р., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М., 1986.
 7. Ровинский Р.Е. Развивающаяся Вселенная. М.,1995.
 8. Степин В.С. Теоретическое знание. М., 2000.
 9. Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники. М., 1996.
 10. Хокинг С. От большого взрыва до черных дыр. Краткая история времени. М., 1990.

Силабус:

Завантажити силабус