Соціологія (філософи)

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Поляруш Б. Ю.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання для того, щоб сформувати у майбутніх бакалаврів філософії теоретичні знання та практичні уміння, які дозволять їм адекватно і ефективно використовувати одержані навики в наступній практичній діяльності.

Курс “Соціологія” дасть студентам можливість набути знання з історії класичної соціології, середини XIX – поч. XX ст, основних теоретичних парадигм ХХ ст., основних категорій та понять соціології, основні теоретичні концепції, методи й організація соціологічних досліджень.
Курс “Соціологія” тісно пов’язаний з іншими курсами теоретичними і практичними курсами, які пропонуються в межах бакалаврської програми з філософії: соціальна філософія, філософія історії, гендерна філософія, філософія релігії, філософська антропологія та інших.

Рекомендована література

1. Андерсон Б. Уявлені спільноти. Міркування щодо походження й поширення націоналізму. Київ, 2001. С. 17-68
2. Бауман З. Мыслить социологически. М.: Аспект Пресс, 1996. С.7-25.
3. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности.. М., 1995. С. 9-80
4. Бочковський О.-І. Вступ до націології. К., 1998.
5. Бурдье П. Общественное мнение не существует/Социология политики. М.. 1993. С159-177
6. Вебер. Макс Протестантська етика і дух капіталізму. – К.: Основи, 1994. Постановка проблеми. – С.38-79. Професійна етика аскетичного протестантизму. – С. 115-182.
7. Вебер. Макс Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика. -К.: Основи, 1998.Про деякі категорії соціології розуміння. – С. 104-156.”Об’єктивність” соціально-наукового пізнання. – С. 192-263. Сенс “свободи оцінок” у соціальних науках. – С.264-309.
8. Гіденс Е. Соціологія. К., 1999.
9. Гіденс Е. Що таке соціологія // Соціологія. К.,1999. С.16-34.
10. Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. М., 2000. Глава 5.
11. Гринів О. Родина як первісна клітина суспільства // Церква і соціальні проблеми. Львів, 1993. С.227-236.
12. Грушевський М.С. Хто такі українці і чого вони хочуть. К., 1991.
13. Гумплович, Людвиг. Тексти // Социологическая мьісль XIX века: Тексти. – Харьков, 1995. С. 133-145.
14. Дж.Г.Мід Дух, самість і суспільство. К., 2000. Суспільство. С.216-297
15. Дюркгейм, Еміль. Самогубство. – К.: Основи, 1998. Суспільна основа суіциду. – С.370-409.

Силабус:

Завантажити силабус