Поляруш Борис Юрійович

Посада: доцент кафедри філософії

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: Borys.Polyarush@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Наукові інтереси: соціальна філософія та філософія історії, філософія та  соціологія міста.

Курси

Публікації

Автор понад 30 наук. та навч.-метод. праць, зокр.:

  1. Поляруш Б.Ю. Проблема “іншого” в комунікативних мережах громадянського суспільства у філософії Ю. Габермаса // Збірник наукових праць (третій випуск), підготовлений за дослідницькою програмою кафедри філософії “Громадянське суспільство як здійснення свободи”. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 34–43.
  2. Поляруш Б.Ю. Українське місто: конструювання соціальної реальності // Військово–науковий вісник. – Випуск 12. – Львів: АСВ, 2009. – С.214–222.
  3. Поляруш Б. Людиновимірний контекст функціональних елементів повсякденності міста та села //Інтелект. Особистість. Цивілізація, Донецьк, Дон НУЕТ, 2012. – С.126–134.
  4. Поляруш Б. Людина і міський простір: наслідки взаємотворення / Б. Поляруш // Вісник ЛНУ “Філософсько–політологічні студії”. Серія: Політологія, філософія, 2013. – № 3. – С. 23–31.
  5. Поляруш Б. Постурбаністичний концепт міста як основа формування критичної філософії історії / Б. Поляруш // Наука і цінності людського буття / за заг. ред. д–ра філос. наук, проф. В. П. Мельника. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С. 371–381. – 1,0 д. а.
  6. Polyarush B. The network analysis of social issues of the city//Сollection of papers of the International Conference Applied Sciences in Europe: tendencies of contemporary development, Stuttgart, 2013. – № 4. С.38–42.

Біографія

ПОЛЯРУШ Борис Юрійович (22.VІІІ.1952, Кривий Ріг Дніпропетр. обл.) – філософ, канд. філос. наук (Потреба в праці як основа соціальних потреб людини, 1988), доц. (1996). Закінчив іст. ф-т Кишинів. ун-ту (1976). Ст. наук. співробіт. соціолог. лабораторії (1977–78) Бельцького пед. ін-ту (Молдова). Асист. (1978–82), ст. викл. соціолог. лаборант, ст. викл., з 1996 доц. каф. філос. Львів. ун-ту. З 2003 голова проф. бюро філософ. ф-ту. Член Вченої ради ф-ту.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!