Поляруш Борис Юрійович

Посада: доцент кафедри філософії

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: Borys.Polyarush@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

 • соціальна філософія та філософія історії
 • філософія та  соціологія міста

Курси

Публікації

Автор понад 30 наук. та навч.-метод. праць, зокр.:

 1. Поляруш Б. Критичний дискурс-аналіз соціального простору міста. Практична філософія. 2018. № 1. С. 25–30. 
 2. Поляруш Б. Діалогічне розуміння відкритості. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2017. Вип. 14. С. 74–79. URL: http://fps-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/14_2017/12.pdf.
 3. Поляруш Б. Поняття “відкритості” як основна характеристика демократичного суспільства. European Applied Science. Wissenschaftliches Magazin. 2017. № 4. P. 55–58. 
 4. Поляруш Б. Трансформація публічного простору сучасного міста. Вісник Львівського університету. Серія філософські науки2017. Вип. 19. С. 48–55. URL: http://fs-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/19_2017/8.pdf
 5. Поляруш Б. Можливості та майбутнє діалогу в сучасному суспільстві. Development and modernization of social sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2017. С. 189–207. 
 6. Поляруш Б. Постурбаністичний концепт міста як основа формування критичної філософії історії. Наука і цінності людського буття / за заг. ред. В. П. Мельника. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. С. 371–381. 
 7. Поляруш Б. Людина та міський простір: наслідки взаємотворення. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2013. Вип. 3. С. 55–62. URL: http://fps-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/3_2016/9.pdf.
 8. Поляруш Б.Ю. Українське місто: конструювання соціальної реальності. Військовонауковий вісник2009. Вип. 12. С.214–222. 
 9. Polyarush B. The network analysis of social issues of the city. Сollection of papers of the International Conference Applied Sciences in Europe: tendencies of contemporary development. Stuttgart. 2013. № 4. С. 38–42. 

Біографія

ПОЛЯРУШ Борис Юрійович (22.VІІІ.1952, Кривий Ріг Дніпропетр. обл.) – філософ, канд. філос. наук (Потреба в праці як основа соціальних потреб людини, 1988), доц. (1996). Закінчив іст. ф-т Кишинів. ун-ту (1976). Ст. наук. співробіт. соціолог. лабораторії (1977–78) Бельцького пед. ін-ту (Молдова). Асист. (1978–82), ст. викл. соціолог. лаборант, ст. викл., з 1996 доц. каф. філос. Львів. ун-ту. З 2003 голова проф. бюро філософ. ф-ту. Член Вченої ради ф-ту.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!