Театр як соціальний феномен (філософи)

Тип: На вибір студента

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Поляруш Б. Ю.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332

Опис курсу

Курс «Театр як соціальний феномен» розроблено таким чином, щоб надати студентам, які самостійно обрали цей курс, нові можливості для формування у майбутніх фахівців з філософії нових теоретичних знань та практичних умінь, які дозволять їм використовувати одержані знання при роботі над самостійними дослідженнями в сфері філософії культури, філософії мистецтва та інших.

Курс «Театр як соціальний феномен»» дає можливість студентам набути знання з найбільш впливових теоретичних парадигм історії та теорії театру, ознайомить їх з базовими категоріями та поняттями, основними проблемами розвитку сучасного театру та його ролі в суспільстві. Основними темами курсу є наступні: становлення західно-європейського театру; Зародження професійного театру в добу Відродження та його трансформація в Новий час та епоху Просвітництва; Філософські стратегії сучасного театру; Філософія театру Л,Курбаса.

Рекомендована література

1. THEATRICA: Лексикон / О. Клековкін ; Ін-т проблем сучас. мистецтва НАМ України. К.: Фенікс, 2012.
2. Арістотель. Поетика. К.: Мистецтво, 1967.
3. Арістофан. Комедії. Харьків. – Фоліо. 2002.
4. Арто А. Театр и его двойник: Манифесты. Драматургия. Лекции. Философия театра. М.: Симпозиум, 2000.
5. Барбой Ю. М. К теории театра. СПб., 2008.
6. Бекет С. Чекаючи на Годо. К.: Основи, 1993.
7. Вега Л. Д. Овеча Криниця; Собака на сіні: п’єси ; передмова: Н. О. Модестова ; пер. з ісп.: М. Лукаш . — Київ: Держлітвидав, 1962
8. Гвоздєв О. О. З історії театру і драми / Из истории театра и драмы. Академия, 1923 г. Переклад з російської. – Львів, 2008. – 200 с.
9. Гринишина М.О. Театральна культура рубежу ХІХ-ХХ ст. К.: Фенікс, 2013.
10. Гусейнов Г. Аристофан.М.: – Искусство, 1987.

Силабус:

Завантажити силабус