Театр як соціальний феномен

Тип: На вибір студента

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Поляруш Б. Ю.ФФФ-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФФФ-21доцент Поляруш Б. Ю.

Опис курсу

Курс «Театр як соціальний феномен» розроблено таким чином, щоб надати студентам, які самостійно обрали цей курс, нові можливості для формування у майбутніх фахівців з філософії нових теоретичних знань та практичних умінь, які дозволять їм використовувати одержані знання при роботі над самостійними дослідженнями в сфері
філософії культури, філософії мистецтва та інших.

Курс «Театр як соціальний феномен»» дає можливість студентам набути знання з найбільш впливових теоретичних парадигм історії та теорії театру, ознайомить їх з базовими категоріями та поняттями, основними проблемами розвитку сучасного театру та його ролі в суспільстві. Основними темами курсу є наступні: становлення західно-європейського театру; Зародження професійного театру в добу Відродження та його трансформація в Новий
час та епоху Просвітництва; Філософські стратегії сучасного театру; Філософія театру Л.Курбаса.

Метою даного курсу є:
 систематизація знань з історії та теорії театру, розгляд основних понять класичних і сучасних теорій театру.
 критичне розуміння класичних, и сучасних теорій розвитку театру та аналіз ролі театру в сучасному українському суспільстві.

Рекомендована література

1. THEATRICA: Лексикон / О. Клековкін ; Ін-т проблем сучас. мистецтва НАМ України. К.: Фенікс, 2012.
2. Андреев М. Средневековая европейская драма Происхождение и становление (Х-ХІІІ 2021вв) М., «Искусство» 1989.
3. Арістотель. Поетика. К.: Мистецтво, 1967.
4. Арістофан. Комедії. Харьків. Фоліо. 2002.
5. Арто А. Театр и его двойник: Манифесты. Драматургия. Лекции. Философия театра. М.: Симпозиум, 2000.
6. Барбой Ю. М. К теории театра. СПб., 2008.
7. Бекет С. Чекаючи на Годо. К.: Основи, 1993.
8. Вайльд О. Саломе. Ляйпціг, Українська Накладня,1919. – 94 с.// https://diasporiana.org.ua/drama/10255-vayld-o-salome/
9. Вега Л. Д. Овеча Криниця; Собака на сіні: п’єси ; передмова: Н. О. Модестова ; пер. з ісп.: М. Лукаш . — Київ:
Держлітвидав, 1962
10. Гвоздєв О. О. З історії театру і драми / Из истории театра и драмы. Академия, 1923 г. Переклад з російської. – Львів,
2008. – 200 с.
11. Ґете Й. В. Фауст. Переклад із німецької М.Лукаша // https://uahistory.co/pidruchniki/isaeva-world-literature-11-class-2019-
chrestomathy/2.php.

Силабус:

Завантажити силабус