Онтологія і метафізика

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Сафонік Л. М.ФФФ-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФФФ-31доцент Сафонік Л. М.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати бакалаврам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб засвоїти предметну сферу онтології та метафізики. Відтак у курсі репрезентовано огляд головних онтологічних та метафізичних концепцій.

Метою викладання навчальної дисципліни «Онтологія та Метафізика» є вироблення навичок формування онтологічних ідей та застосування метафізичних знань при здійснені наукових досліджень та розв’язанні наукових й світоглядних проблем.

Завдання курсу полягає в тому, щоб показати специфіку та особливості онтологічного та метафізичного мислення у класичну та некласичну добу.

 

Рекомендована література

Основна література:

 1. Аристотель. Метафізика. Київ: Темпора, 2022. 848 с.
 2. Ватіммо, Джанні. Яка потреба, яка метафізика? https://uamoderna.com/images/archiv/26-2019/UM-26-druk-203-209_Vattimo_compressed.pdf
 3. Габермас, Юрген. Постметафізичне мислення. Київ: Дух і літера, 2011. С. 7–49. http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/12678/Gabermas.pdf;jsessionid=2C71F88B464DE600CC29B54287610643?sequence=1
 4. Дітер, Генрих Свідоме життя. Дослідження співвідношення суб’єктивності та метафізики. К. : Дух і літера, 188 с.
 5. Корет, Емеріх. Основи метафізики. Київ : Тандем, 1998. 248 с.
 6. Кромпец, Мечислав Альберт. Метафізика. Нарис теорії буття. Суми СумДУ, 2011. 360 с. // Режим доступу : http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/Books/metafizika.pdf
 7. Лакс, Майкл. Метафізика: сучасний вступний курс. Київ : Дух і літера, 2016.  584 с.
 8. Льюс, Клайв. Уява та мислення в середньовіччі. Ч. 1. : https://kontur.media/lewis-medieval
 9. Льюс, Клайв. Уява та мислення в середньовіччі. Ч. 2. https://kontur.media/lewis-mediaval2
 10. МакТагарт, Джон Еліс. Природа існування. Т. 1. Київ: Темпора, 2022. 536 с.
 11. МакТагарт, Джон Еліс. Природа існування. Т. 2. Київ: Темпора, 2022. 912 с
 12. Мондін, Батіста. Онтологія і метафізика. Жовква : Місіонер, 2010. 284 с.
 13. Сафонік, Лідія. Буттєвість сенсу людського життя. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. 350 с. https://chtyvo.org.ua/authors/Safonik_Lidiia/Buttievist_sensu_liudskoho_zhyttia/
 14. Стружевський, Владислав. Онтологія. Київ: Дух і Літера, Інститут релігійних наук св. Томи Аквінського, 2014. 312 с.
 15. Петрушенко, Віктор. Чому – метафізика? (до питання про причини та наслідки метафізичного ренесансу в сучасній філософії) : Режим доступу: http://vlp.com.ua/files/01_50.pdf
 16. Ядацький, Яцек Юліуш. Метафізика і семіотика. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2019. 352 с.

Силабус:

Завантажити силабус