Метафізика і онтологія

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
330доцент Сафонік Л. М.ФФФ-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
330ФФФ-21доцент Сафонік Л. М.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни «Метафізика і онтологія» є вироблення навичок застосування набутих знань при вирішенні життєвих проблем та розв’язанні наукових й суспільних проблем, розвиток здібностей до творчого мислення, гнучкості думки та посприяти розширенню горизонту світосприйняття та світорозуміння студентів.

Завдання навчальної дисципліни «Метафізика і онтологія» полягає в тому, щоб показати специфіку та особливості метафізичного мислення та допомогти студентам опанувати основи метафізичних й онтологічних знань, сприяти розвитку критичного мислення, яке допомагає зрозуміти небезпеку метафізичного мислення й способи його переборення.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму