Метафізика і онтологія

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Сафонік Л. М.ФФФ-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни «Метафізика і онтологія» є вироблення навичок застосування набутих знань при вирішенні життєвих проблем та розв’язанні наукових й суспільних проблем, розвиток здібностей до творчого мислення, гнучкості думки та посприяти розширенню горизонту світосприйняття та світорозуміння студентів.

Завдання навчальної дисципліни «Метафізика і онтологія» полягає в тому, щоб показати специфіку та особливості метафізичного мислення та допомогти студентам опанувати основи метафізичних й онтологічних знань, сприяти розвитку критичного мислення, яке допомагає зрозуміти небезпеку метафізичного мислення й способи його переборення.

Рекомендована література

  1. Баумейстер А. Біля джерел мислення і буття / А. Баумейстр. – К. : Дух і літера, 2012. – 480 с.
  2. Баумейстер А. Онтологія як філософська дисципліна: український контекст / Філософська думка, 2013. – № 5. – С. 26– Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Philos_2013_5_7
  3. Водзінський Цезарій. Не вбивайте Гайдегера. Режим доступу: https://zbruc.eu/node/26783
  4. Гайдегер М. Буття в околі речей // Возняк Т. Тексти та переклади. – С. 106–
  5. Кромпец М. А. Метафізика. Нарис теорії буття. Режим доступу : http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/Books/metafizika.pdf
  6. Лакс М. Метафізика: сучасний вступний курс / М. Лакс. – Київ : Дух і літера, 2016. – 584 с.
  7. Мондін Б. Онтологія і метафізика / Баттіста Мондін. – Жовква : Місіонер, 2010. – 284 с.
  8. Сафонік Л. Буттєвість сенсу людського життя / Лідія Сафонік. – ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – 350 с.
  9. Стружевський В. Онтологія. – К.: Дух і Літера, Інститут релігійних наук св. Томи Аквінського, 2014. – 312 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус