Онтологія і метафізика

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Сафонік Л. М.ФФФ-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФФФ-31доцент Сафонік Л. М.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати бакалаврам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб засвоїти предметну сферу онтології та метафізики. Відтак у курсі репрезентовано огляд головних онтологічних та метафізичних концепцій.

Метою викладання навчальної дисципліни «Онтологія та Метафізика» є вироблення навичок формування онтологічних ідей та застосування метафізичних знань при здійснені наукових досліджень та розв’язанні наукових й світоглядних проблем.

Завдання курсу полягає в тому, щоб показати специфіку та особливості онтологічного та метафізичного мислення у класичну та некласичну добу.

 

Рекомендована література

Основна література:

  1. Баумейстер А. Біля джерел мислення і буття / А. Баумейстр. – К. : Дух і літера, 2012. – 480 с.
  2. Баумейстер А. Онтологія як філософська дисципліна: український контекст / Філософська думка, 2013. – № 5. – С. 26
  3. Водзінський Цезарій. Не вбивайте Гайдегера.
  4. Гайдегер М. Буття в околі речей // Возняк Т. Тексти та переклади. – С. 106
  5. Кромпец М. А. Метафізика. Нарис теорії буття.
  6. Лакс М. Метафізика: сучасний вступний курс / М. Лакс. – Київ : Дух і літера, 2016. – 584 с.
  7. Мондін Б. Онтологія і метафізика / Баттіста Мондін. – Жовква : Місіонер, 2010. – 284 с.
  8. Сафонік Л. Буттєвість сенсу людського життя / Лідія Сафонік. – ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – 350 с.
  9. Стружевський В. Онтологія. – К.: Дух і Літера, Інститут релігійних наук св. Томи Аквінського, 2014. – 312 с.

Силабус:

Завантажити силабус