Феномен любові у західній філософії

Тип: На вибір студента

Кафедра: історії філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616Ковальчук Ю. В.ФФФ-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ФФФ-21Ковальчук Ю. В.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни є дослідження студентами феномену любові крізь призму історико-філософського екскурсу. Курс розроблено так щоб студент зміг ознайомитися з різними типами та видами любові на основі філософських і культурних особливостей розвитку суспільства, так і з конкретними філософськими концепціями філософів; зміг виявити та вдосконалити навички критичного аналізу та синтетичного порівняння думок  мислителів різних епох щодо феномену любові; здійснив аналіз доповідей інших науковців щодо нових результатів, концепцій і теорій, кваліфікованому веденні наукових дискусій на тематику філософії любові.

Рекомендована література

  1. Паскаль Б. Рассуждение о страстях любви / Блез Паскаль // Трактаты. Полемические сочинения. Письма. – К. : Port-Royal, 1997. – 576 с
  2. Платон. Бенкет / Платон ; [пер. З давньог. І коментарі У. Головач, вступна стаття Джованні Реале]. – Львів : Вид-во Укр. католицького університету, 2005. – 178 с.
  3. Ружмон Д. де. Любов і західна культура / Дені де Ружмон. – Львів : Літопис, 2000. – 304 с.
  4. Соловьев В. Смысл любви / Владимир Соловьев [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.magister.msk.ru/library/philos/solovyov/solovv21.htm
  5. Фромм Е. Мистецтво любові / Е. Фромм. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2017. – 190 с.
  6. Adrienne M. Martin. The Routledge Handbook of Love in Philosophy. New York, NY: Routledge, 2019. – 453 p

Силабус:

Завантажити силабус