Філософська реконструкція сучасних ідеологій

Тип: На вибір студента

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Дубняк  З. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФФФ-21Дубняк  З. О.

Опис курсу

Курс спрямований на засвоєння студентами базових знань щодо особливостей сучасних політичних ідеологій. На основі провідних американських, англійських та українських досліджень студент має змогу ознайомитись зі здійсненими за
останні десятиліття спробами філософського переосмислення політичних ідеологій. Особливу увагу в курсі присвячено сучасній реконструкції лібералізму, а також критичному розгляду нових зразків екстремізму, зокрема ідеології «русского миру». Списки рекомендованих джерел містять доступну навчальну літературу, а водночас включають і першоджерела, які дають змогу детально дослідити предмет.

Метою курсу є формування у студентів філософської настанови у стосунку до сучасних ідеологій, яка є невід’ємною складовою
розвинутої політичної культури громадянина.

Завдання курсу: ознайомити студентів із сучасними підходами до осмислення природи політичної ідеології; ввести в філософський контекст сучасних дискусій щодо лібералізму, націоналізму та інших ідеологічних напрямів; сформувати вміння аналізувати й обґрунтовано оцінювати панівні ідеології сучасності.

Рекомендована література

Базові джерела:

1. Єрмоленко, В. (2018). Плинні ідеології. Ідеї та політика в Європі XIX-XX століть. Дух і літера.

2. Лютий, Т., & Ярош, О. (2016). Ідеологія: матриця ілюзій, дискурсів і влади. НаУКМА. https://drive.google.com/file/d/1F1sNssuXoTx_Lj4L6l-8KW2_MyRQaPN8/view

3. Baradat, L. P., & Phillips, J. A. (2017). Political Ideologies: Their Origins and Impact. Routledge. https://drive.google.com/file/d/1zWn-1DD6-1DGelkkLjfhg3kASfH4kpBR/view

4. Heywood, A. (2017). Political Ideologies: An Introduction. Palgrave. https://drive.google.com/file/d/1FH2iGJkWlRpar0783Q7om9p74GIG1Fy0/view

5. Freeden, M., Sargent, L. T., & Stears, M. (Eds.). (2013). The Oxford Handbook of Political Ideologies. Oxford University Press. https://drive.google.com/file/d/1b77uQJUqGXL24KVVeMmZzNmdRMHp9J1j/view

Силабус:

Завантажити силабус