Дубняк Златислав Олександрович

Посада: асистент кафедри філософії

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Електронна пошта: zlatyslav.dubniak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • соціальна філософія
 • історія філософії
 • філософія прагматизму
 • філософія політичних ідеологій

Курси

Публікації

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії:

 1. Дубняк, З. О. (2022) Реконструкція лібералізму у філософії праґматизму (Дисертація). Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Стаття у періодичному науковому виданні, проіндексованому в базі даних Web of Science Core Collection:

 1. Dubniak, Z. (2021). Versions of Pragmatic Liberalism: from Rorty to Dewey. Journal of Education Culture and Society, 12(2), 15–30. https://doi.org/10.15503/jecs2021.2.15.30

Статті у наукових фахових виданнях України:

 1. Дубняк, З. О. (2016). Модерна радикалізація історії як процесу навчання. Філософія освіти, 2(19), 15–26.
 2. Дубняк, З. О. (2018). Університет: яких знань ми потребуємо сьогодні? Гілея:науковий вісник, 129(2), 238–241.
 3. Дубняк, З. О. (2019). Парадокс модерної індивідуалізації і соціальна філософія Джона Дьюї. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія., 52(II), 115–128.
 4. Дубняк, З. О. (2020). Реконструкція ідеалу індивідуалізму у соціальній філософії Джона Дьюї. Альманах. Філософські проблеми гуманітарних наук, 1(30), 45–48.
 5. Дубняк, З. О. (2020). Студентський погляд на перспективи філософської освіти в Україні. Філософія освіти, 26(1), 326–332.

Біографія

07.01.1995 – народився у м. Львові

Освіта:

2001-2004 – навчався у СЗШ №99 у м. Львові.

2004-2012 – навчався у СЗШ №62 у м. Львові. Отримав атестат про повну загальну середню освіту.

2012-2016 – навчався за спеціальністю «Філософія» на філософському факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Отримав диплом бакалавра з відзнакою.

2016-2018 – навчався за спеціальністю «Філософія» на філософському факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Отримав диплом магістра з відзнакою.

2018-2022 – навчався на аспірантурі за спеціальністю «Філософія» на філософському факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Захистив дисертацію на тему «Реконструкція лібералізму у філософії праґматизму» і отримав диплом доктора філософії.

Робота:

2022-даний час – асистент кафедри філософії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!