Філософія політики і мистецтва

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Ланюк Є. Ю.ФФФ-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФФФ-21Ланюк Є. Ю.

Опис курсу

«Філософія політики і мистецтва» є міждисциплінарним курсом, який має на меті охоплення ключових філософських ідей, які лежали в основі осмислення співвідношення політики і мистецтва та їхніх діалогічних взаємозв’язків у світоглядні епохи, починаючи від Античності й до постмодерну.

Метою курсу є ознайомлення студентів з філософською рефлексією історичних взаємозв’язків політики та мистецтва.

Цілі курсу:

  • Окреслити філософський зміст понять «політика» і «мистецтво» та сферу їхнього перетину;
  • Розкрити зміст основних філософських підходів до співвідношення політики і мистецтва;
  • Визначити, які функції виконує мистецтво у сфері політики;
  • Охарактеризувати естетичний підхід до розуміння політики;
  • Запропонувати понятійно-методологічний інструментарій до аналізу історичного співвідношення політики і мистецтва;
  • Охарактеризувати історичні взаємозв’язки політики і мистецтва у світоглядні епохи (Античність, Середньовіччя, Ренесанс, «ера Розуму», Романтизм, модерн, постмодерн) та філософські ідеї, що лежали у їх основі.

Рекомендована література

  1. Ланюк Є. Політика і мистецтво. Історичний взаємозв’язок. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 244 с. + вкл. 24 с.
  2. Анкерсмит Ф. Эстетическая политика / Ф. Анкерсмит. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. – 432 с.
  3. Rancière J. The Politics of Aesthetics / J. Rancière. – London: Continuum, 2004. – 116 p.

Силабус:

Завантажити силабус