Михальчишин Галина Євгенівна

Посада: старший викладач кафедри психології

Електронна пошта: Halyna.Mykhalchyshyn@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Експериментальна психологія. Інклюзивна психологія. Психологічне консультування та терапія. Психологія помилки та таємниць.

Курси

Публікації

 1. Михальчишин Г.Є. Основи психології: навчально-методичний посібник. / Г. Є. Михальчишин. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 188с.+0,69 вкл.
 2. Михальчишин Г.Є. Кафедра психології філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (історія і сучасність): науково-художнє видання. / С. Грабовська., Г. Михальчишин., О. Неровня. . – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 32с. (у співавторстві).
 3. Михальчишин Г.Є. Психологічні параметри таємниці в житті людини // розділ колективної монографії «Людина в  сучасному світі: психологічний ракурс», – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011.
 4. Михальчишин Г.Є. Подолання «феноменів Піаже» в когнітивному розвитку дитини / С. Грабовська, Г. Михальчишин // розділ колективної монографії «Дитяча та юнацька психотерапія: теорія і практика в сучасних наукових дослідженнях». – Львів: Астролябія, 2012. –  С. 158–174. – 1 д.а.  (у співавторстві).
 5. Михальчишин Г.Є.  «Феномени Паже» в когнітивному розвитку дитини – міф чи реальність? / С. Грабовська, Г. Михальчишин // Людина в сучасному світі : в трьох книгах. Психолого-антропологічний контекст ; за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – Книга 2. –  С. 441–462.  – 1 д.а.  (у співавторстві).
 6. Михальчишин Г.Є. Експеримент у студентських наукових роботах: перспективи застосування / Г. Є. Михальчишин // Тези звітної наукової конференції філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка ; відп. за вип. проф. В. Мельник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 126–128. – 0,2 д.а.
 7. Михальчишин Г.Є. Особливості комунікативної сфери студентів з різними типами сприймання інформації в навчальній діяльності / Г. Є. Михальчишин // Збірник тез наукової конференції «Стратегічні перспективи розвитку соціально-комунікативної діяльності: теорія, практика та іновація». – Львів: ВП «Львівська філія КНУКіМ», 2015. – С. 88–90. – 0,2 д.а.
 8. Михальчишин Г.Є. Особливості синестезійних образів у відчуванні таємниць серед молоді / Г. Є. Михальчишин // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки – Том 1. – Вип. 1. –  Херсон, 2015. – С. 47–51. – 0,86 д.а.
 9. Михальчишин Г.Є. Історія кафедри психології – витоки психологічних досліджень / Г.Є. Михальчишин // Психологічні детермінанти розвитку особистості в умовах соціально-психологічної трансформації українського суспільства: Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 25-річчя кафедри психології. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 121-124. – 0,3 д.а.
 10. Михальчишин Г.Є. Феномен таємниці у спілкуванні з аутичними дітьми / Г.Є. Михальчишин // Психологічні детермінанти розвитку особистості в умовах соціально-психологічної трансформації українського суспільства: Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 25-річчя кафедри психології. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 118-120. – 0,2 д.а.
 11. Михальчишин Г. Є. Ставлення до «нетрадиційних» релігійних організацій людей різних професій: маніпулятивний аспект / Г. Є. Михальчишин // Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції «Роль психологічної служби системи вищої освіти України у час суспільних трансформацій» 19-20 травня 2017 року. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – С. 113–115. – 0,2 д.а.
 12. Михальчишин Г. Психологічний аналіз уявлень про щастя та його переживання особами юнацького віку / Г. Михальчишин // Вісник Львівського університету. Серія: Психологічні науки – Вип. 2. –  Львів, 2018. – С. 73-80. – 0,4 д.а.
 13. Михальчишин Г. Теорія Піаже і сучасні педагогічні практики. / Г. Михальчишин //  Міжнар. наук.-практ. конфер. «Психологія та педагогіка: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень»: Збір. наук. робіт., 14-15 вересня 2018 р., – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2018. – С.16-20. – 0,2 д.а.
 14. Михальчишин Г. Ресурсність системного підходу у терапевтичній допомозі особам літнього віку / Г. Михальчишин // Психогенеза особистості: норма і девіація: зб. наук. статей і тез. – Луцьк : Вежа, 2019. – С. 186–192. – 0,3 д.а.
 15. Михальчишин Г. Психологічні особливості маніпулятивної взаємодії між вчителями та учнями середнього шкільного віку. / Г. Михальчишин //  Міжнар. наук.-практ. конфер. «Психологічна наука та практика ХХІ століття»: Збір. наук. робіт., 22-23 березня 2019 р., – Львів: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – С.63–66. – 0,2 д.а.
 16. Михальчишин Г. Гендерний аспект довіри таємниці у соціальному обміні інформацією. / Г. Михальчишин // ISBN 978-1-64871-910-3, The XI th International scientific and practical conference «Theoretical foundations of modern science and practice» (06-07 April 2020) Melbourne, Australia.2020.– С.39-42. – 0,2 д.а.
 17. Михальчишин Г. Психологічні аспекти конформної поведінки молодших школярів в умовах винагороди. / Г. Михальчишин // ISBN – 978-1-64945-867-4, DOI – 10.46299/ISG.2020.II.II, The II th International scientific and practical conference «Development of scientific and practical approaches in the era of globalization» (September 28-30, 2020). Boston, USA 2020.– С.195-199. – 0,2 д.а.

Біографія

Михальчишин Галина Євгенівна народилася 07.03.1962 року. Місце народження – Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Підбірці. Освіта: 1979р – закінчила Підбірцівську ЗОШ, 1984р – здобула повну вищу освіту у Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю «фізика», 1995р – здобула другу вищу освіту за спеціальністю «Практична психологія»  у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Посада: старший викладач кафедри психології філософського факультету ЛНУ ім. І. Франка. Член Українського товариства Системної та Короткотермінової Психотерапії та Національної Психологічної Асоціації. 1998-2020рр – керівник гуртка з психології у Львівській Малій академії наук.  Постійна громадська робота у психологічній підтримці дітей з особливими потребами та їхніх родин  (2008-2018рр – голова спільноти «Віра і світло» м. Пустомити, голова Родини Кольпінга м. Пустомити ГО «Справа Кольпінга в Україні», голова і співзасновник «Клубу сеньйорів» м. Пустомити та кризового центру Пустомитівського ОТГ. Співпраця з Інклюзивно-ресурсним центром м. Пустомити та Районним відділом освіти м. Пустомити. Співзасновник і керівник «Інтеграційного лялькового театру» м. Пустомити).

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!