Була Світлана Петрівна

Посада: доцент кафедри політології

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: svitlana.bula@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Місцеве самоврядування, локальна демократія.

Курси

Публікації

Основні публікації:

  1. Була С. П. Інститут місцевого самоврядування: теоретико-методологічні засади та досвід практичної реалізації: навч. посіб. /С. П. Була. – Л.: ПП Сорока Т.Б., 2016. – 244с.
  2. Buła S. The concept of”lokal democracy”within the framework of the deployment of institutional and legal forms of local self-government: correlation, formalization and schematization of the main concepts/Bula Svitlana, Hnatiuk Volodymir // STUDIUM EUROPY SRODKOWEJ I WSCHODNIEJ/ Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie – KUTNO, – GRUDYIEN – NR 4, POŁROCZNIK – s.94-107 ( у співавторстві)
  3. Buła S. Samorząd lokalny na Ukrainie: forma, ktora nie stała sie treścią /Lendel, S.Bula// POLITEJA. STUDIA UKRAINSKIE – NR 2 (34/1), -Krakow, 2015. – s. 93-106 ( у співавторстві)
  4. Була С. Актори локальної демократії та особливості їхньої участі в локальних політичних процесах /С.П.Була // Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. – м. Львів, – 2015. – Випуск 7, – с.119-130
  5. Була С. Локальна демократія як фундаментальна категорія в актуалізації проявів інституціонально-правових модусів місцевого самоврядування: кореляція, формалізація та схематизація основних понять /С.П.Була, В.Гнатюк// Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. – м. Львів, – 2015. – Випуск 6, – с.76-88 ( у співавторстві)
  6. Громадська й політична активність як передумова розвитку та функціонування місцевого самоврядування в Україні. /С. Була / Польсько-українська наукова конференція “Особливості політичного процесу у країнах Європи : концептуальні та інституціональні чинники”. –Кутно : Вища школа регіональної економіки (Республіка Польща), червень 2015 р.
  7. Місцеве самоврядування в Україні: конституційно-правові виклики та перспективи. /С. Була / Науково-практична конференція: “Конституція України: політико-правові виклики і перспективи”. Львів. Львівський національний університет імені Івана Франка 26 червня 2014 р.- Львів: ПП Сорока Т. Б. – 2014.- С. 15-30 (загальна к-сть 172 с.)
  8. Була С. Денисенко В.М., Бліхар В.С, Требін М.Т., Угрин Л.Я., та інш. Теорія політики: Підручник. – Л.:Ліга-Прес, 2015. – 668с. (у співавторстві) (особисті 343-375)

Біографія

БУЛА Світлана Петрівна (22.10.1972, с. Болотня Перемишлянського   р-ну Львів. обл.) – викладач політології.

Закінчила історичний факультет (1997). З 2004 – асистент кафедри політології Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!