Місцева політика

Тип: На вибір студента

Кафедра: політології

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
826доцент Була С. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
826

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Місцева політика» є ознайомлення студентів з основними понятями, ознаками та принципами децентралізації; Ознайомитись із особливостями місцевої політики в країнах Центрально- Східної Європи та СНД (адміністративна та фіскальна децентралізація). Формування у студентів професійних компетентностей, які сприятимуть їхньому вмінню аналізувати основні проблеми місцевої політики, а зокрема політична воля, лідерство і відповідальність, інституційний потенціал для розробки, реалізації та моніторинг децентралізації, питання місцевого потенціалу, муніципальна фрагментація. Проаналізувати роль акторів у місцевоії політиці. Визначати та аналізувати особливості регіональної політики та регіонального управління. Аналізувати міські політичні режими та субрегіональні політичні режими

Після завершення цього курсу студент буде :

 • Знати
 • політико-правові засади місцевої демократії, основні засади та особливості децентралізацій;
 • особливості місцевої політики в країнах Центрально-Східної Європи та СНД;
 • роль акторів місцевої політики, а також уміти застосовувати знання на практиці;
 • аналізувати процеси децентралізації в країнах Центрально-Східної Європи та країн СНД;
 • залучити інститути й різного роду акторів до управління на місцевому рівні.
 • Критерії аналізу міських та субрегіональних режимів

вміти:

 • аналізувати та розрізняти поняття «децентралізація» та «деконцентрація»
 • розуміти межі й повноваженя децентралізаційних процесів та аналіз базових підходів щодо децентралізації.
 • осмислення інститутів, умов та чинників, які визначають зміст і суть місцевої політики та місцевої демократії.
 • Аналізувати міські та субрегіональні режими в Україні

Силабус:

Завантажити силабус