Політологія (спеціальність “Психологія”)

Тип: Нормативний

Кафедра: політології

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
724доцент Була С. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
724

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб самостійно аналізувати сучасні політичні процеси в Україні та світі, розкрити сутність держави як центрального елемента політичної системи, структури та функції інститутів державного врядування

Метою вивчення нормативної дисципліни «Політологія» є допомогти студентам оволодіти систематизованими науковими знаннями про політику, сформувати у студентів здатність самостійно аналізувати політичні явища та процеси.

Рекомендована література

Базова:

  1. Шляхтун П.П. Політологія. – К.: Либідь, 2002.
  2. Основи політичної науки. Курс лекцій/ За ред. Кухти Б.Л. ч. І, ІІ- Львів:Кальварія, 1997.
  3. Політологія. Навчально методичний комплекс: Підручник. – К., 2005
  4. Політологія /За ред. А.Ф.Колодій. – К., 2000
  5. Бодуен Ж. Вступ до політології. – К., 1995.
  6. Себайн Дж., Торсон Т. Історія політичної думки. Пер. З англ.. – К.,1997
  7. Романюк А.С. Історія західних політичних вчень: Політичні доктрини ХХ – початку ХНІ ст..: навч. Посібник / А.С. Романюк. – К.: Знання, 2011

Силабус:

Завантажити силабус