Місцеве самоврядування

Тип: Нормативний

Кафедра: політології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Була С. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб самостійно аналізувати процеси публічної діяльності на місцевому рівні, сформувати уявлення про взаємодію місцевої влади з громадськістю та вплив на процеси прийняття рішень в органах місцевого самоврядування. Тому у курсі представлено як огляд теоретико-методологічних підходів до вивчення місцевого самоврядування та локальної демократії, так і інструментів, які потрібні для зміни територіального устрою держави та участі громадян у здійсненні місцевого самоврядування.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Місцеве самоврядування» є ознайомлення студентів із основними принципами формування і функціонування органів місцевого самоврядування,  використання різноманітних форм участі громадян у вирішенні питань місцевого значення та їх вплив на прийняття рішень на місцевому рівні .  Формування у студентів професійних компетентностей, які сприятимуть їхньому вмінню використовувати форми прямої демократії що сприятиме формуванню територіальних громад як соціальних спільнот та покращенню якості соціальних послуг в системі місцевого самоврядування

Рекомендована література

  1. Батанов О. В., Кампо В. М. Муніципальне право зарубіжних країн : навч. посіб. : у 2 ч. / за заг. ред. П. Ф. Мартиненка. – К. : Знання України, 2006. – Ч. 1.
  2. Муніципальне право України. Підручник. / за ред.. В.Ф.Погорілка, О.Ф.Фрицького. – К., 2006.
  3. Економічний розвиток громад : навчальний посібник / І. Алмаші, В. Белінська, Л. Борейко та ін. – Ужгород : Данило С. І., 2007.
  4. Європейська Хартія Місцевого самоврядування Ради Європи та її моніторингова система – Управління сучасним містом. Вип 5. Дніпропетровськ. УАДУ. – 2000.
  5. Батанов О. В. Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та практики : монографія / О. В. Батанов ; відп. ред. М. О. Баймуратов. – К. : Юрид. думка, 2010.
  6. Батанов О. В. Територіальна громада – первинний суб’єкт муніципальної влади в Україні: поняття та ознаки / О. В. Батанов // Вісн. Центральної виборчої комісії. – 2008. – № 2 (12).
  7. Лендьел М. Місцева демократія у країнах Центральної і Східної Європи: монографія / М. Лендьел. – Ужгород : Мистецька лінія, 2011.
  8. Місцеве самоврядування: ідеїя сучасної громади. Шобер Петер/Пер. З нім.Р.Мов’янка. Ред. ЄБразуль-Брушковського. Передмова О.Ю.Мороза. – Львів: Аххіл, 2011.-272 с.
  9. Бортнікова А.В. Місцеве самоврядування на Волині: суспільно-політичні традиції і сучасний процес децентралізації: монографія / Алла Василівна Бортнікова. – Луцьк: Вежа-Друк, 2018. -372 с.
  10. Дудінська І., Цірнер М. Децентралізація публічної влади у країнах Центральної та Східної Європи (на прикладі Словаччини, Польщі та України): монографія /Дудінська Ірина, Цірнер Міхал. – Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2017. – 128 с.

Матеріали

робоча програма з місц. сам.

робоча програма н.д.з міс. сам

План сем занять

самостійна робота

Питання на іспит з м.с.

Силабус:

Завантажити силабус