Гапон Надія Павлівна

Посада: професор кафедри психології

Науковий ступінь: доктор філософських наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: Nadiya.Hapon@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: www.irbis-nbuv.gov.ua

Наукові інтереси

Соціально-психологічні, філософські, освітні аспекти формування громадянських диспозицій української молоді та розробка теоретичних основ ґендерного навчання й виховання.

Курси

Публікації

Статті  у виданнях, які мають імпакт-фактор та у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та ін.

 

  1. Koshmanova T. S. Exploratory study of changing ethnic stereotypes of Ukrainian teacher candidates / S. Koshmanova & N.P. Hapon // Journal of Peace Education. 2007. 4 (1). Р. 75-95.
  2. Koshmanova T. S. Extreme social situations in the narratives of Ukrainian teacher candidates /S. Koshmanova, C. C. Carter, N.P. Hapon, //Teaching and Teacher Education. 2007. 23 (4). Р. 215-225.
  3. Koshmanova, T. S., Carter, C. C., & Hapon, N. P. (2003) Crisis-response discourse of prospective teachers //Academic Exchange 2003. 7(4). Р. 250-256.
  4. Gorbaniuk J. Психологічні аспекти міжособистісної перцепції в системі педагогічних взаємин «студент-викладач» / J. Gorbaniuk, N. Hapon // Roczniki Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej.2012. 4 (59). S. 345-352. (Режим доступу до ресурсу: https://tnkul.pl/sklep,produkt,roczniki-nauk-o-rodzinie-i-pracy-socjalnej-t-459-2012)
  5. Chudzicka-Czupała А. Students’ attitude toward cheating in Switzerland, Ukraine and Poland /Agata Chudzicka-Czupała, Anna Lupina-Wegener, Nadiya Hapon // The New Educational Review. – 2013. – 32. – No.2. – Р. 66-76. (Режим доступу до ресурсу: http://www.educationalrev.us.edu.pl/issues/volume-322013/)
  6. Application of the theory of planned behavior in academic cheating research: a cross-cultural comparison [Електронний ресурс] / A. Chudzicka-Czupała, D. Grabowski, A. L. Mello, J. Kuntz, D. Zaharia, N. Hapon, А. Lupina-Wegener, D. Börü // Ethics & Behavior. – 2015. – Volume 26. – Issue 8. [Електронний ресурс].

 

Статті у професійних часописах, які мають Index Copernicus (4)

 

  1. Гапон Н. Cоціально-філософські проблеми гуманізації соціального простору міста / Надія Гапон // Актуальні проблеми філософії та соціології. – 2016. – № 12. – С. 28–31. (Режим доступу до ресурсу: http://www.apfs.in.ua/v12_2015/9.pdf 

 

  1. Гапон Н. Психологія взаємин викладача зі студентами у світлі ціннісних засад европейської освіти/ Н. Гапон // Гуманітарний Вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2016. − Вип. 38. Психологія. – С. 30-38. (Режим доступу до ресурсу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis…/cgiirbisexe?…2016_38).

 

  1. Гапон Н. Філософія постструктуралізму Ж. Дельоза: перспективи теоретизування про ґендер/ Н. Гапон //Актуальні проблеми філософії та соціології. – 2017. – № 16. – С.19-21. (Режим доступу до ресурсу: http://www.apfs.in.ua/v16_2017/8.pdf)

 

  1. Гапон Н. Ставлення до виявів академічної нечесності у студентів як соціально-психологічна проблема / Н. Гапон // Humanitarium. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Том 39.Вип. 1. – Психологія. – С. 56-63. (Режим доступу до ресурсу: http://humanitarium.online/index.php/hum/issue/view/8)

 

 

Біографія

(02. ІІ.1961, м. Жидачів Львів. обл.) – психолог, доктор філософських наук (Проблема ґендеру у філософському дискурсі другої половини ХХ сторіччя (2007).

Закінчила від. психології філософського ф-ту Київського. ун-ту (1983), докторант Львівського ун-ту за спеціальністю історі філософії (2006). Від 1991 асистент, а з 2008 на посаді професора каф. психології Львів. ун-ту, присвоєно вч. звання професора в 2011.

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!