Гапон Надія Павлівна

Посада: професор кафедри психології

Науковий ступінь: доктор філософських наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: Nadiya.Hapon@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: www.irbis-nbuv.gov.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

Соціально-психологічні аспекти просоціальної поведінки та взаємовідносин особи. Психологічні, філософсько-освітні аспекти становлення особи, професійної самосвідомості педагога та студентів. Ґендерні аспекти вияву соціальних ролей, комунікації.

 

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК ЗАХИЩЕНИХ КАНДИДАТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ:

 1. Молдаван Н.О. «Соціально-психологічні чинники участі жінок у діяльності жіночих громадських об’єднань». 18.11. 2014.
 2. Климків Р. І. «Психологічні особливості розвитку просоціальних взаємин в осіб, які відбувають покарання з випробувальним терміном». 04.04. 2017.
 3. Сидорович О. І. «Психологічні чинники формування професійної самосвідомості майбутніх спеціальних педагогів». 29.06. 2021.

Курси

Публікації

Науковий доробок – 3 одноосібні монографій та 3 посібники; редакторка та співредакторка 11 колективних томів; авторка (співавторка) 80 статей, з них 7 у закордонних чаасописах, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus.

Понад 70 виступів на академічних з’їздах, конференціях та симпозіумах, на всеукраїнських, регіональних наукових конференціях та 35 міжнародних конференціях. Зокрема очно представляла результати за кордоном:

2023 – International conference on Psychology and Allied Sciences (ICPAS); organized by Universal Research Cluster, Kosice, Slovakia

2015-2013 – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa

2014, 2010-2007 – Katolicki Uniwersytet im. Iwana Pawła II; Lublin, Polska

2013 – Haute Ecole d`Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud, 12-13.04., Yverdon les Bains, Suisse

2013 – Cross Cultural Conference, 8 may 2013, Steyr, Upper Austria

2012 –European Conference on Educational Research (EERA), 17-18 September 2012, Cádiz, Spain

2010 – Internationale Tagung an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, 26-29. Jan. 2010, Münster

2010 – The European Conference on Education Research (EERA), 23-24 August 2010, Helsinki.

200 наукових та навчально-методичних публікацій, серед яких:

 1. Гапон, Н. П. (2021). Теоретико-методологічні проблеми психології: навч. посібник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка.
 2. Гапон, Н. П. (2023). Психологія ґендеру: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка.
 3. Chudzicka-Czupała, A., Hapon, N., Ho Chun Man, R., Li, D.-L., S.T., Żywiołek-Szeja, M., Karamushka, L., Grabowski, D., Paliga, M., McIntyre, R. S., Chiang, S.-K., Pudełek, B., Chen Y.-L., & Yen, C.-F. (2023). Associations between coping strategies and psychological distress among people living in Ukraine, Poland, and Taiwan during the initial stage of the 2022 War in Ukraine, European Journal of Psychotraumatology. Volume 14. Issue 1. DOI: 10.1080/20008066.2022.2163129
 4. Сhudzicka-Czupała, A., Hapon, N., Chiang, S.K., Żywiołek-Szeja, M., Karamushka, L., Lee, C.T., Grabowski, D., Paliga, M., Rosenblat, J. D., Ho, R., McIntyre, R. S., Chen, Y.L. (2023). Depression, anxiety and post-traumatic stress during the 2022 Russo-Ukrainian war, a comparison between populations in Poland, Ukraine, and Taiwan. Scientific Reports. Mar 3. 13(1):3602. DOI: 10.1038/s41598-023-28729-3.
 5. Гапон, Н. (2022). Основні концептуальні ідеї Мішеля Фуко з позицій сучасної психології». Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. Вип. 12. 23–30. DOI: 10.30970/PS.2022.12.3
 6. Гапон, Н. П. (2022). «The posthuman» Розі Брайдотті: аналіз теорії критичного постгуманізму. Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. Вип. 29. 101–107. DOI: 10.30970/PHS.2022.29.11
 7. Hapon, N., Vovk, A., Snyadanko, I., & Fedyna, L. (2021). Ontological security of an individual: attachment styles and coping strategies. Journal of Education Culture and Society, 12(2), 317–32. DOI: 10.15503/jecs2021.2.317.329
 8. Hapon, N. (2021). Educational prospects of the practical solution of personal ontological insecurity. PNAP. Cientific Journal of Polonia University. 44 (nr 1), 34–40. DOI: 10.23856/4404
 9. Hapon N. P., Vovk А. О. (2020). Сodependency in family systems with distorted communication patterns and their manifestation in an individual’s social behaviour. Рersonality in society: psychological mechanisms of activity; collective monograph; Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2020. 1-17. DOI: 10.36059/978-966-397-209-1/1-16
 10. Hapon, N. P., Karas, A. F. (2019.) The socio-ontological aspectof nomadism analysis: the lifeworldof a human and a family. Philosophical and methodological challenges of the study of modern society : collective monograph. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. 109-128. DOI: 10.36059/978-966-397-144-5/109-128
 11. Hapon, N. P. (2019). Тhe space of the city and the space of life in the discourse of social philosophy. Modern philosophy in the context of intercultural communication:  collective monograph / Z.M. Atamaniuk, Ye.R. Borinshtein, N.P.
 12. Hapon, Yu.А. Dobrolyubska etc. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. 36-53. DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-173-5/36-52
 13. Chudzicka-Czupała, A., Grabowski, D., Mello, A. L., Kuntz, J., Zaharia, D., Hapon, N., Lupina-Wegener, А., Börü D. (2016) Application of the theory of planned behavior in academic cheating research: a cross-cultural comparison Ethics & Behavior. 26 (8). 638-659. DOI: 10.1080/10508422.2015.1112745
 14. Chudzicka-Czupała, А., Lupina-Wegener, A., Borter, S, Hapon, N. (2013) Students’ attitude toward cheating in Switzerland, Ukraine and Poland. The New Educational Review.Vol. 32 (2). 66-76. URL: hdl.handle.net/20.500.12128/18179
 15. Koshmanova, T.S., Hapon, N.P. (2007) Exploratory study of changing ethnic stereotypes of Ukrainian teacher candidates. Journal of Peace Education. 4 (1), 75-93. DOI: 10.1080/17400200601171313
 16. Koshmanova, T.S., Hapon, N.P. Carter, C.C. (2007) Teacher candidate narratives about extreme social events: Implications for teacher education. Teaching and Teacher Education. 23 (2). 215-225. DOI: 10.1016/j.tate.2006.04.025

Біографія

ОСВІТА

2011 – присвоєно вчене звання професора кафедри психології;

2007 – здобула науковий ступінь доктора філософських наук за спеціальністю «історія філософії». Тема дисертації: «Проблема ґендеру у філософському дискурсі другої половини ХХ століття»

2002 – присвоєно вчене звання доцента кафедри психології;

1991 – здобула науковий ступінь кандидата філософських наук. Тема дисертації: «Гуманістична ціннісна орієнтація вчителя: соціально-філософський аспект становлення»;

1983 – закінчила Київський державний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «психологія» з присвоєнням кваліфікації «психолог, викладач психологічних дисциплін».

ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД

З 2011 р. – професор кафедри психології філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, Україна

2006-2011 рр. – професор кафедри психології Львівського національного університету імені Івана Франка, Україна

1996-2006 – доцент кафедри психології Львівського національного університету імені Івана Франка, Україна

1991 –1996 – асистент кафедри психології філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, Україна

1983-1991 – асистент кафедри педагогіки та психології Львівського національного університету імені Івана Франка, Україна

Проекти

ОСТАННЯ НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

2008-2021 – членкиня двох спеціалізованих вчених рад Д 35.051.17, Д 35.051.02 у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

2021 – голова разової спеціалізованої вченої ради ДФ 35.051.037 у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

2020–2021 – членкиня трьох разових спеціалізованих рад. Шифри рад: ДФ26.133.02 Київський міський університет імені Б. Грінченка (опонент, 10.12.2020); ДФ 35.051.007 Львівський національний університет імені Івана Франка (рецензент, 17.03.2021); ДФ 35.051.024 Львівський національний університет імені Івана Франка.

УЧАСТЬ В РОБОТІ РЕДКОЛЕГІЙ

Членкиня наукової ради часопису «Current Problems of Psychiatry» (Польща).

Заступниця редактора «Вісника Львівського університету імені Івана Франка. Серія Філософські науки» Львівського університету імені Івана Франка.

Членкиня редакційної ради часопису «Вісник Львівського університету імені Івана Франка. Серія Психологічні науки».

УЧАСТЬ В РОБОТІ ПРОФЕСІЙНИХ АСОЦІАЦІЙ

Членкиня наукової організації «Українська дослідницька асоціація освіти «UERA»,

«Центру українсько-європейського наукового співробітництва

ЗАКОРДОННА СПІВПРАЦЯ ТА ПРОЄКТИ

2022-2023 – Дослідницький проєкт Фундації польської науки. Назва проекту: «Посилення прихильності людей до волонтерства для біженців з України. Мотивація волонтерів та наміри волонтерства – роль психологічних та соціальних чинників».

2014-2015 – Дослідження культурних відмінностей у ставленні до академічної доброчесності, відмінностей між студентами зі Швейцарії та країн Східної Європи (проєкт № 36699), Університет прикладних наук Західної Швейцарії (Haute Ecole d`Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud), Івердон-ле-Бен, Швейцарія.

2004-2006 – Дослідження соціально-психологічних аспектів міграції. Співпраця університетів, які підтримують розвиток Люблінського та Львівського регіонів/Програми сусідства Польща – Білорусь – Україна Interreg IIIA/Tacis 2004-2006 (проєкт № IG-2004/Pl-UB/2.06/2.1/U-16/06) від 26 червня 2006 р.), Люблінський Католицький Університет Івана Павла ІІ, Польща.

ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСІЙНИХ АСОЦІАЦІЯХ

– Центр українсько-європейського наукового співробітництва

– Українська асоціація дослідників освіти

Нагороди

НАГОРОДИ

2022, 2020, 2011, 2007, 2001 – грамоти ректора ЛНУ імені Івана Франка за науково-дослідницьку та педагогічну діяльність.

2020 р. – грамота Міністра оборони України за науково-дослідну та педагогічну діяльність.

2022, 2012 – грамота Львівської обласної державної адміністрації за організаційну діяльність.

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!