Гапон Надія Павлівна

Посада: професор кафедри психології

Науковий ступінь: доктор філософських наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: Nadiya.Hapon@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: www.irbis-nbuv.gov.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

 

 • соціально-психологічні аспекти просоціальної поведінки та взаємовідносин особи;
 • філософські, психологічні, освітні аспекти становлення особи, професійної самосвідомості педагога та студентів;
 • ґендерні аспекти вияву соціальних ролей, комунікації у суспільстві, що змінюється;

Науковий керівник двох кандидатських дисертацій:

 1. Молдаван Н.О. «Соціально-психологічні чинники участі жінок у діяльності жіночих громадських об’єднань». 18.11;2014.
 2. Климків Р. І. «Психологічні особливості розвитку просоціальних взаємин в осіб, які відбувають покарання з випробувальним терміном». 04.04; 2017.

Курси

Публікації

Більше 185 наукових та навчально-методичних публікацій, серед яких:

 1. Hapon N.P., Vovk А.О. (2020) Сodependency in family systems with distorted communication patterns and their manifestation in an individual’s social behaviour. Рersonality in society: psychological mechanisms of activity; collective monograph; N. P. Hapon, S. L. Hrabovska, N. V. Hrebin., etc.  Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2020. 1-17. DOI:https://doi.org/10.36059/978-966-397-209-1/1-16
 2. Hapon N. P., Karas A.F. (2019) The socio-ontological aspectof nomadism analysis: the lifeworldof a human and a family. Philosophical and methodological challenges of the study of modern society : collective monograph;T. V. Andrushchenko, Z. M. Atamaniuk, Ye. R. Borinshtein, Yu. А. Dobrolyubska, etc.  Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. 109-128. DOI: 10.36059/978-966-397-144-5/109-128
 3. Hapon N. P. (2019)Тhe space of the city and the space of life in the discourse of social philosophy. Modern philosophy in the context of intercultural communication:  collective monograph / Z.M. Atamaniuk, Ye.R. Borinshtein, N.P. Hapon, Yu.А. Dobrolyubska etc. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. 36-53.  DOI:https://doi.org/10.36059/978-966-397-173-5/36-52
 4. Гапон Н. (2019) Концепт «суб’єктивації» у праці Мішеля Фуко «плекання себе». Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. Вип. 24. 45-52. DOI https://doi.org/10.30970/2078-6999.2019.24-6
 5. Гапон Н. (2019) Онтологічна незахищеність особи: філософські витоки психотерапевтичного концепту. Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. Вип. 21. 47-52. http://fs-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/21_2019/7.pdf
 6. Гапон Н. (2019) Філософсько-психоаналітичні інтерпретації «народного духу» у праці Якима Яреми. Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. Вип. 22. 56-60. http://fs-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/22_2019/10.pdf
 7. Гапон Н. (2017) Філософія постструктуралізму Ж. Дельоза: перспективи теоретизування про ґендер. Актуальні проблеми філософії та соціології. № 16. 19-21 (Режим доступу до ресурсу: http://www.apfs.in.ua/v16_2017/8.pdf)
 8. Гапон Н.(2017) Ставлення до виявів академічної нечесності у студентів як соціально-психологічна проблема. Humanitarium.Том 39. Вип. 1. Психологія. 56-63. (Режим доступу до ресурсу: http://humanitarium.online/index.php/hum/issue/view/8)
 9. Chudzicka-Czupała, D. Grabowski, A. L. Mello, J. Kuntz, D. Zaharia, N. Hapon, А. Lupina-Wegener, D. Börü (2016) Application of the theory of planned behavior in academic cheating research: a cross-cultural comparison Ethics & Behavior.  olume 26 (8). 638-659.http: //www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10508422.2015.1112745)
 10. Гапон Н. (2016) Психологія взаємин викладача зі студентами у світлі ціннісних засад европейської освіти Гуманітарний Вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Вип. 38 (Психологія). 30-38. (Режим доступу до ресурсу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis…/cgiirbis_64.exe?…2016_38).
 11. Chudzicka-Czupała, А., Lupina-Wegener, A., Borter, S, Hapon, N. (2013) Students’ attitude toward cheating in Switzerland, Ukraine and Poland. The New Educational Review.Vol. 32 (2). 66-76. https://tner.polsl.pl/e32/a4.pdf
 12. Koshmanova, T.S., Hapon, N.P. (2007) Exploratory study of changing ethnic stereotypes of Ukrainian teacher candidates. Journal of Peace Education. 4 (1), 75-93. https://doi.org/10.1080/17400200601171313
 13. Koshmanova, T.S., Hapon, N.P. Carter, C.C. (2007) Teacher candidate narratives about extreme social events: Implications for teacher education. Teaching and Teacher Education. Volume 23, Issue 2, April 2007. 215-225.  https://doi.org/10.1016/j.tate.2006.04.025

Біографія

1961р. –  народилася у місті Жидачів Львівської області

ОСВІТА

2014 – стажування в Університеті інженерії та менеджменту кантону Ву, Швейцарія (Haute Ecole d`Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud) в рамках проекту міжнародної співпраці (Україна-Польща-Швейцарія);

2011 – присвоєно вчене звання професора кафедри психології;

2007-2011 – наукове співробітництво з колегами освітнього факультету Західного Мічіганського університету (Western Michigan University).

2007 – здобула науковий ступінь доктора філософських наук за спеціальністю «історія філософії». Тема дисертації: «Проблема ґендеру у філософському дискурсі другої половини ХХ століття»

2003-2006 – навчання в докторантурі Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «історія філософії»;

2002 – присвоєно вчене звання доцента кафедри психології;

2000 – стажування на психологічному факультеті Варшавського університету (Uniwersytet Warszawskiу);

1991 – здобула науковий ступінь кандидата філософських наук. Тема дисертації: «Гуманістична ціннісна орієнтація вчителя: соціально-філософський аспект становлення»;

1983 – закінчила Київський державний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «психологія» з присвоєнням кваліфікації «психолог, викладач психологічних дисциплін».

РОБОТА

2008- даний час – професор кафедри психології філософського факультету

1996-2008 – доцент кафедри психології філософського факультету

1991 –1996 – асистент кафедри психології філософського факультету

1983-1991 – асистент кафедри педагогіки і психології

 

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!