Мусаковська Олена Михайлівна

Посада: асистент кафедри психології

Електронна пошта: olena.musakovska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Психологія управління, медіапсихологія, когнітивна психологія, загальна психологія

Курси

Публікації

  1. Musakovska O. A model of psychological factors affecting to academic self-efficacy of university students. Visnyk of the Lviv University. Series Psychological science. Issue 3. P. 136-141. URL: http://www.psy-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/3_2018/18.pdf
  2. Musakovska O. Psychological risks of information overload among smartphone users. International Scientific Conference Development of Modern Science Under Global Changes: Conference Proceedings, 22thMay, 2020. Riga, Latvia: Baltija Publishing. P. 41-44. https://doi.org/30525/978-9934-588-52-5-13
  3. Грабовська С. Л., Мусаковська О. М. Інформаційне перевантаження: психологічний ракурс. Психологічний часопис: науковий журнал / за ред. С.Д. Максименка. 2020. Т. 6, № 7. С. 18-29. https://doi.org/31108/1.2020.6.7
  4. Мусаковська О. М. Інформаційне перевантаження як психологічний бар’єр в отриманні знань: особливості та ефективні техніки протидії. Нова українська школа як простір формування ключових компетентностей учасників освітнього процесу: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (3 грудня 2020, Чернівці) / Укладачі: Бирка М.Ф., Боярин Л.В., Куриш Н.К. Чернівці: ІППОЧО, 2020. С. 114-117.
  5. Мусаковська О. М. Психологічні аспекти інформаційного перевантаження у контексті цифрової трансформації освіти і науки. Збірник тез VI Міжнародної науково-практичної конференції «Філософсько-психологічні аспекти духовності в освіті та науці», 23 квітня 2021 р. / за ред. Л.В. Рижак; відповід. за вип. Н. І. Жигайло, Ю. В. Максимець. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2021. С. 135-137.

Біографія

Народилась 03.06.1995 (м. Львів).

У 2018 р. – закінчила кафедру психології філософського ф-ту ЛНУ ім. І. Франка та отримала диплом з відзнакою магістра психології.

2018–2022 рр. – аспірантка кафедри психології філософського ф-ту ЛНУ ім. І. Франка.

З 2020 р. — керівник гуртка психології у КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді».

З 2021 р. – асистентка кафедри психології Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!