ПП 1.2.08 Вступ до спеціальності

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116професор Васютинський  В. О.ФФП-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФФП-11Мусаковська О. М., Рибак О. С.

Опис курсу

Зміст вступу до спеціальності розроблено таким чином, щоб ознайомити студентів із загальними аспектами їхнього залучення до професійної психологічної діяльності, місця психології в колективній життєдіяльності людей. Структура курсу передбачає послідовний розгляд організаційно-методичних засад розвитку вітчизняної психології, соціальних та індивідуальних чинників вибору психологічної професії, морально-етичних засад професійної діяльності психолога, ґендерних і вікових аспектів психологічної професії, проблем формування сучасного науково-психологічного світогляду, взаємозв’язку нормальних та аномальних психічних явищ, взаємодії реального і віртуального в житті сучасної людини, закономірностей розвитку української науково-психологічної термінології. Набуття теоретичних і практичних основ психологічного дискурсу світорозуміння допоможе студентам
збагнути складність і відчути привабливість науково-психологічних тлумачень індивідуального і колективного життя, усвідомити слушність або неслушність зробленого ними професійного вибору.

Рекомендована література

  1. Основи психології: Підручник / За заг. ред. О.В. Киричука, В. А. Роменця. – К.: Либідь,1995.
  2. Приходько Ю. О., Юрченко В. І. Психологічний словник-довідник: Навч. посіб., 4-те вид., випр. і доп. – К.: Каравела, 2020.
  3. Психологія: підручник / Ю. Л. Трофімов, В. В. Рибалко, П. А. Гончарук та ін. – К.: Либідь, 2005.
  4. Психологія: підручник для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Т. Б. Партико. – К.: Ін Юре, 2014.
  5. Психологічна діагностика мотивації особистості до навчання в умовах інформаційного суспільства: монографія / за ред. Н. В. Пророк. – К.: Слово, 2020. https://lib.iitta.gov.ua/723282/1/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB_%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97.pdf
  6. Теоретико-методологічні основи інтеграції психологічного знання: монографія / за ред. О. В. Завгородньої. – К.: Слово, 2020. https://lib.iitta.gov.ua/722182/1/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
  7. Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості: У межах і за межами буденності. – К.: Либідь, 2003. https://www.academia.edu/31121046/%D0%96%D0%98%D0%A2%D0%A2%D0%84%D0%92%D0%98%D0%99_%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%A2_%D0%9E%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%86_%D0%A3_%D0%9C%D0%95%D0%96%D0%90%D0%A5_%D0%86_%D0%97%D0%90_%D0%9C%D0%95%D0%96%D0%90%D0%9C%D0%98_%D0%91%D0%A3%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%86_%D0%9A_%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C_2003_376_%D1%81

Силабус:

Завантажити силабус