Васютинський Вадим Олександрович

Посада: професор кафедри психології

Науковий ступінь: доктор психологічних наук

Вчене звання: професор

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

В. О. Васютинський є одним з відомих представників сучасної політичної психології в Україні. Серед найвагоміших наукових результатів — створення інтеракційної теорії влади, в якій всебічно висвітлено соціально-психологічну природу влади як дискурсу інтерсуб’єктної взаємодії, досліджено особистісні, вікові, гендерні, міжстатеві, сімейні, політико-ідеологічні виміри владно-підвладних взаємин. В. О. Васютинський досліджував проблеми психології спільнот, психології бідності як стилю життя, психології масової свідомості та поведінки, проблеми мовно-етнічної ідентичності. Серед його наукових інтересів — теорія і практика психотерапії, він є сертифікованим фахівцем ізгрупового психоаналізу.

В. О. Васютинський є членом Товариства психологів України (з 1989), Асоціації політичних психологів України (з 1995), Української спілки психотерапевтів (з 2000), Української асоціації організаційних психологів і психологів праці (з 2002), Польської асоціації соціальної психології (з 2011).

Курси

Публікації

1. Психологія масової політичної свідомості та поведінки / Відп. ред. В. О. Васютинський. — К. : Док-К, 1997. — 163 с. ISBN 966-95006-9-9

2.Васютинський, Вадим. Інтеракційна психологія влади / В. Васютинський. — К. : [б.в.], 2005. — 492 с. ISBN 966-7486-27-3

3.Васютинський В. О. Психологічні виміри спільноти : монографія / Вадим Васютинський ; НАПН України, Ін-т соц. та політ. психології. — К. : [Золоті ворота], 2010. — 119 с. ISBN 978-966-2246-06-3

4.Підвищення престижності україномовного спілкування в студентському середовищі : досвід, проблеми : зб. наук.-метод. матеріалів / НАПН України, Ін-т соц. та політ. психології ; за ред. В. О. Васютинського. — К. : [Міленіум], 2010. — 91 с. ISBN 978-966-8063-10-9

5.Російськомовна спільнота в Україні : соціально-психологічний аналіз : монографія / за ред. В. О. Васютинського ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. — К. ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. — 335 с. ISBN 978-966-189-138-7

6.Васютинський В. О. Психологічна правда про індивідуалізм і колективізм:
монографія / В. О. Васютинський; Національна академія педагогічних наук
України, Інститут соціальної та політичної психології. – К.: Міленіум, 2016. – 138
c. https://lib.iitta.gov.ua/705479/1/VasutMonIng2016.pdf 

7. Kosakowska-Berezecka, N.Besta, T.Bosson, J. K.Jurek, P.Vandello, J. A.Best, D. L., … Zukauskiene, R. (2020). Country-level and individual-level predictors of men’s support for gender equality in 42 countriesEuropean Journal of Social Psychologyhttps://doi.org/10.1002/ejsp.2696

9. Васютинський, В. О. (2007). Вплив мовних і регіональних чинників на соціальне самовизначення студентів. Наук. студії із соц. та політ. психології.–К.: Міленіум, 247-252. https://perviydoc.ru/v42111/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%97_%D1%96%D0%B7_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97_2007_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA_17_20?page=47

10. Васютинський В. О. Перспективи ціннісного порозуміння українців Сходу і Заходу в оцінках подій на Донбасі // Український психологічний журнал. – 2016. 

11. Liu, J.H., Zhang, R.J., Leung, A.K.-Y., Gil de Zúñiga, H., Gastardo-Conaco, C., Vasiutynskyi, V. and Kus-Harbord, L. (2020), Empirical Correlates of Cosmopolitan Orientation: Etiology and Functions in a Worldwide Representative Sample. Political Psychology, 41: 661-678. https://doi.org/10.1111/pops.12644

12. Вадим Васютинський. Винні чи безневинні? Почуття провини в колективній
свідомості українців : монографія. Препринт. – 8 а. а. https://ispp.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/vasmon21.pdf 

13. Васютинський В. О. Вектори ментальної адаптації осіб літнього віку до умов
воєнного часу в Україні / В. О. Васютинський // Соціальна адаптація людей
літнього віку в сучасному суспільстві: матер. V наук.-практ. конф. та форуму
Університетів Третього Віку. – Луцьк, 2019. – С. 7–12.  https://ispp.org.ua/wp-content/uploads/2021/02/vectors.pdf

14. Васютинський В. О. Особливості свідомості мешканців тимчасово окупованих
територій Донбасу / В. О. Васютинський // Інтеграційні можливості сучасної
психології та шляхи її розвитку: теорія і практика : матеріали ІІ Всеукр. наук.-
практ. конф. (18-19 жовтня 2018 року, м. Запоріжжя) / Запоріз. нац. ун-т. –
Запоріжжя, 2018. – С. 38–39.  https://ispp.org.ua/wp-content/uploads/2021/02/osob_svidomosti.pdf

15. Vasiutynskyi V. To change the authorities or to stop the war: Which purpose is
more important for Ukrainians today? / Vadym Vasiutynskyi // Political and
Economic Self-Constitution: Citizenship Activity and Education. Proceedings of
the VI international scientific and practical seminar, Olsztyn, Poland, June 5th,
2018 / ed. By Irina Bondarevskaya, Beata Krzywosz-Rynkiewicz. – Padova
(Italy): TPM-Edizioni, 2018. – P. 50–55.  https://ispp.org.ua/wp-content/uploads/2021/02/to_change_authorities.pdf

Біографія

Васютинський Вадим Олександрович народився 21.01.1955. В 1977 році закінчив відділення психології філософського факультету Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка.

Працював психологом Львівської обласної психіатричної лікарні (1977-1980), асистентом кафедри педагогіки та психології Львівського державного університету імені Івана Франка (1980-1985), інженером-психологом відділу кадрів Львівського виробничого об’єднання «Іскра» (1985-1986), психологом служби сім’ї Львівської міської фірми обрядових послуг (1986-1989), викладачем Київського державного педагогічного інституту іноземних мов (1992-1993). В 1992 році після закінчення аспірантури Інституту психології АПН України захистив кандидатську дисертацію на тему «Особливості статево-рольового самовизначення хлопчиків-підлітків із неповної сім’ї».

З 1994 року професійна діяльність В. О. Васютинського пов’язана з Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України (до 1996 року – Науково-практичним центром політичної психології). Він працював завідувачем лабораторії психології мас та організацій (1994-1998), провідним науковим співробітником лабораторії методології психосоціальних і політико-психологічних досліджень (2001-2007), був докторантом цього інституту (1998-2001). З 2007 року працює завідувачем лабораторії психології мас та спільнот. В 2006 році захистив докторську дисертацію на тему «Інтеракційна психологія влади».

 

Нагороди

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!