Васютинський Вадим Олександрович

Посада: професор кафедри психології

Науковий ступінь: доктор психологічних наук

Вчене звання: професор

Наукові інтереси

В. О. Васютинський є одним з відомих представників сучасної політичної психології в Україні. Серед найвагоміших наукових результатів — створення інтеракційної теорії влади, в якій всебічно висвітлено соціально-психологічну природу влади як дискурсу інтерсуб’єктної взаємодії, досліджено особистісні, вікові, гендерні, міжстатеві, сімейні, політико-ідеологічні виміри владно-підвладних взаємин. В. О. Васютинський досліджував проблеми психології спільнот, психології бідності як стилю життя, психології масової свідомості та поведінки, проблеми мовно-етнічної ідентичності. Серед його наукових інтересів — теорія і практика психотерапії, він є сертифікованим фахівцем ізгрупового психоаналізу.

В. О. Васютинський є членом Товариства психологів України (з 1989), Асоціації політичних психологів України (з 1995), Української спілки психотерапевтів (з 2000), Української асоціації організаційних психологів і психологів праці (з 2002), Польської асоціації соціальної психології (з 2011).

Курси

Публікації

  • Психологія масової політичної свідомості та поведінки / Відп. ред. В. О. Васютинський. — К. : Док-К, 1997. — 163 с. ISBN 966-95006-9-9
  • Васютинський, Вадим. Інтеракційна психологія влади / В. Васютинський. — К. : [б.в.], 2005. — 492 с. ISBN 966-7486-27-3
  • Васютинський В. О. Психологічні виміри спільноти : монографія / Вадим Васютинський ; НАПН України, Ін-т соц. та політ. психології. — К. : [Золоті ворота], 2010. — 119 с. ISBN 978-966-2246-06-3
  • Підвищення престижності україномовного спілкування в студентському середовищі : досвід, проблеми : зб. наук.-метод. матеріалів / НАПН України, Ін-т соц. та політ. психології ; за ред. В. О. Васютинського. — К. : [Міленіум], 2010. — 91 с. ISBN 978-966-8063-10-9
  • Російськомовна спільнота в Україні : соціально-психологічний аналіз : монографія / за ред. В. О. Васютинського ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. — К. ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. — 335 с. ISBN 978-966-189-138-7

Біографія

Васютинський Вадим Олександрович народився 21.01.1955. В 1977 році закінчив відділення психології філософського факультету Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка.

Працював психологом Львівської обласної психіатричної лікарні (1977-1980), асистентом кафедри педагогіки та психології Львівського державного університету імені Івана Франка (1980-1985), інженером-психологом відділу кадрів Львівського виробничого об’єднання «Іскра» (1985-1986), психологом служби сім’ї Львівської міської фірми обрядових послуг (1986-1989), викладачем Київського державного педагогічного інституту іноземних мов (1992-1993). В 1992 році після закінчення аспірантури Інституту психології АПН України захистив кандидатську дисертацію на тему «Особливості статево-рольового самовизначення хлопчиків-підлітків із неповної сім’ї».

З 1994 року професійна діяльність В. О. Васютинського пов’язана з Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України (до 1996 року – Науково-практичним центром політичної психології). Він працював завідувачем лабораторії психології мас та організацій (1994-1998), провідним науковим співробітником лабораторії методології психосоціальних і політико-психологічних досліджень (2001-2007), був докторантом цього інституту (1998-2001). З 2007 року працює завідувачем лабораторії психології мас та спільнот. В 2006 році захистив докторську дисертацію на тему «Інтеракційна психологія влади».

 

Нагороди

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!