ПП1.2.06 Психологія влади

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
7Немає
85Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
718доцент Карковська Р. І.
812доцент Карковська Р. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
715доцент Карковська Р. І.
812доцент Карковська Р. І.

Опис курсу

Курс «Психологія влади» знайомить студентів з психологічними аспектами стосунків
домінування-підпорякування. У ході вивчення дисципліни студенти мають можливість здобути знання і вміння щодо конструктивних і деструктивних виявів влади в орагізаційному
середовищі, політичній сфері та сімейній взаємодії. Об’єктом курсу стосунки домінування-підпорядкування. Предметом курсу стосунки домінування-підпорядкування у різних сферах життя.

Рекомендована література

 1. Васютинський В. Інтеракційна психологія влади. – К., 2005. – 492 с.
 2. Ледяев В. Г. Власть: концептуальный анализ // Политологические исследования. – 2000. – № 1. – С. 97–107.
 3. Ледяев В. Г. Формы власти: типологический анализ // Политологические исследования. – 2000. – № 2. – С. 6–18.
 4. Мотивация и деятельность / Х. Хекгаузен. – 2-е изд. – СПб.: Питер; М.: Смысл, 2003. – С. 575–613.
 5. Конфисахор А. Г. Психология власти. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Питер, 2004. – 235 с.
 6. Sturm, R. E.; Antonakis, J. Interpersonal Power: A Review, Critique, and Research Agenda. Journal of Management. -2015. – 41(1). С. 136- 163. doi:10.1177/0149206314555769
 7. Райгородски Д.Я. Психология я психоанализ власти. Т. 2. Хрестоматия. – Самара: Издательский Дом “ВАХРАХ”, 1999. – 576 с.
 8. Мотивация и деятельность / Х. Хекгаузен. – 2-е изд. – СПб.: Питер; М.: Смысл, 2003. – 860 с., – С. 595-598.
 9. Ясин М.И. Концепция когнитивной закрытости: история и смежные понятия // Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2020. – Т. 26 – № 1. С. 174– 181.
 10. Андреева Г. М., Богомолова Н. Н., Петровская Л. А. .. Зарубежная социальная психология XX столетия: Теоретические подходы: Учебное пособие для вузов. — М.: Аспект Пресс, 2001. — 288 с.
 11. Robin Nunkoo; Haywantee Ramkissoon (2012). Power, trust, social exchange and community support , 39(2), 997–1023. doi:10.1016/j.annals.2011.11.017

Силабус:

Завантажити силабус