Рибак Оксана Степанівна

Посада: доцент кафедри психології

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Електронна пошта: Oksana.Rybak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Етнопсихологія, позитивна психологія, психологія творчості, психологія сімейних відносин, психологія особистості, дитяча психологія.

Курси

Публікації

  1. Рибак О.С. Особливості класифікації культурно-ціннісних орієнтацій / О. Рибак // Психологічний часопис : зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С. Д. Максименка – 2018. – №6 (10) – С. 173–185 178-Article Text-227-1-10-20171226.pdf
  1. Рибак О.С. Ціннісні орієнтації осіб, які тяжіють до різних типів культур / О. Рибак // Психологічний часопис : зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С. Д. Максименка – 2018. – №9 (19) – С. 95–108. – 0,60 д.а. http://www.apsijournal.com/index.php/psyjournal/article/view/444
  2. Рибак О.С. Емпіричне дослідження взаємозв’язку ціннісних орієнтацій та етнічної ідентичності студентської молоді / О. Рибак // Проблеми сучасної психології : зб. наук. Праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України – 2019. – Випуск 44 – С. 278-297. – 0,86 д.а. http://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/167867
  3. Rybak O. Pojecie tozsamosci i etapy jej powstawania / O. Rybak // Europinian Humanities Studies: State and Society. – 2018. – № 2. – Р. 73–82. – 0, 41 д.а. http://www.journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46623
  4. Rybak O. Value orientations of people leaning toward different types of culture / O. Rybak // Journal of Education, Culture and Society. – 2018. – № 2. – Р. 11–23. akobylarek,+Journal+manager,+10.15503jecs20182.11.23.pdf
  5. Рибак О.С. Методи дослідження когнітивних здібностей та їх використання в крос-культурній психології (2016) http://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/157641
  6. Рибак О.С. Цінності та ціннісні орієнтації, їх значення у розвитку особистості / О. С. Рибак // Науковий вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія: Психологічні науки. – 2016. – № 1. – С. 97–103. https://sci.ldubgd.edu.ua/bitstream/123456789/4567/1/%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB_%D0%BC%D0%B0%D1%85_2.pdf
  7. Рибак О.С. Theoretical Basis of Culture Value Orientations / О. С. Рибак // Науковий вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія: Психологічні науки. – 2017. – № 2 – С. 62–73. http://www.psy-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/2_2018/15.pdf
  8. Рибак О.С. Модель культурно-ціннісних орієнтацій у дослідженнях Ф. Клакхон та Ф. Стродбека / О.С. Рибак // Матеріали доповідей учасників ІІ Всеукраїнського конгресу із соціальної психології «Соціальна психологія сьогодні: здобутки і перспективи». – Київ, 2019. – C. 313–31 https://www.academia.edu/41455927
  9. Рибак О.С. Культурно-ціннісні орієнтації студентів з різним рівнем етнічної ідентичності (2020) https://ispp.org.ua/wp-content/uploads/2020/09/Diser_Rybak.pdf

 

Біографія

(27.12.1983р., м. Львів) – доцент кафедри психології, кандидат психологічних наук, психолог, психотерапевт ( Короткотермінова терапія, зосереджена на вирішенні (BSFT).

У 2006 р. закінчила навчання на факультеті міжнародних відносин Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність – «Країнознавство», кваліфікація магістра – політолог-міжнародник. Перекладач.

У 2020р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук («Культурно-ціннісні орієнтації студентів з різним рівнем етнічної ідентичності»).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!