Синиця Андрій Степанович

Посада: доцент кафедри історії філософії

Науковий ступінь: доктор філософських наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-50

Електронна пошта: andrii.synytsia@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Facebook: m.facebook.com

Наукові інтереси

Аналітична філософія, логіка, філософія науки, історичне краєзнавство.

Публікації

монографії «Сучасна аналітична філософія: від прагматики мови до концептуалізації свідомості» (2017), «Аналітична філософія» (2013); збірки перекладів «Антологія сучасної аналітичної філософії, або жук залишає коробку» (2014), «Антологія сучасної філософії науки, або усмішка ASIMO» (2017) (у співавт.); навч. посібник «Логіка» (2012) та ін.

Біографія

СИНИЦЯ Андрій Степанович – доктор філософських наук, доцент кафедри історії філософії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Канд. філос. наук (Логіко-семантичні концепції мови в аналітичній філософії, 2010), доц. (2015), д-р філос. наук (Прагматико-когнітивна інтерпретація сучасної аналітичної філософії, 2018).

Закінчив філософський ф-т Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Філософія» (2007), аспірантуру (2010) і докторантуру (2018) цього ж ун-ту за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії. З 2010 працював у Львівському державному університеті фізичної культури. Доцент кафедри історії філософії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!