Дідковська Лариса Іванівна

Посада: доцент кафедри психології

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: larysa.didkovska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • Психотерапія
 • Психологічне здоров’я
 • Патопсихологія

 

ГРОМАДСЬКА ТА ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ:

·психологічний супровід ветеранів та бійців АТО, членів їх сімей, біженців і тимчасово переміщених осіб, навчаючий тренер та супервізор волонтерів, які надають психологічну допомогу потерпілим

·супервізор соціальних проектів Міжнародного благодійного фонду«КарітасУкраїни»

·консультант-викладач «Телефону Довіри»психологічної кризової служби

·викладач Університету Третього Віку(м. Львів)

·експерт, психолог-консультант із соціально-політичнихта психологічних питань у ЗМІ

Для тих, хто хоче ближче познайомитись з моїми суспільними та науковими поглядами, подаю лінки до перегляду інтерв’ю:

1.«Студія Захід. Психологічна війна проти України»https://youtu.be/XazluokOzlI

2. «Студія Захід. Як нам бути зі Сходом України?»https://youtu.be/_k3u3IKqIdo

3. «Студія Захід. Сценарії психологічної дестабілізації України»https://youtu.be/ihx-lgAMBSI

Курси

Публікації

 1. Дідковська Л.І. Психологічні особливості копінг-стратегій підлітків із різним соціально-психологічним статусом у класі / Л.І. Дідковська // Проблеми сучасної психології. – 2014. – Вип. 24. – С. 191-202. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2014_24_19
 2. Дідковська Л.І. Психологічні особливості стилів поведінки підлітків у міжособистісній взаємодії / Л.І. Дідковська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки: збірник наукових праць. – Вип. 1. – Том. 1. – Херсон, 2015. – С. 115-120. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2015_1%281%29__25
 3. Дідковська Л.І. Психологічні особливості стресостійкості трудових мігрантів / Л.І. Дідковська // Тези звітної наукової конференції філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка / Відп. за випуск Л. Рижак, В. Литвин. – Львів, 2016. – С. 234-238.
 4. Дідковська Л.І. Від конфлікту поколінь до конфлікту систем / Л.І. Дідковська // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Особистість. Стосунки. Розвиток. Міждисциплінарний аспект» (м. Львів, 3-4 червня 2016 р.). – Львів, 2016. – С. 26-31.
 5. Дідковська Л.І. Особливості психологічного захисту осіб з невротичними розладами / Л.І. Дідковська // Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 25-річчя кафедри психології «Психологічні детермінанти розвитку особистості в умовах соціально-психологічної трансформації українського суспільства» / Відп. за випуск С. Грабовська. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 35-38.
 6. Дідковська Л.І. Психологічні особливості самоставлення дітей трудових мігрантів / Л.І. Дідковська // Тези звітної наукової конференції філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 226-230.
 7. Дідковська Л.І. Соціально-психологічна адаптованість і стратегії копінг-поведінки дітей трудових мігрантів: статевий аспект / Л.І. Дідковська // Вісник Львівського університету. Серія: Психологічні науки. – 2018. – Вип. 2. – С. 40-47. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlups_2018_2_7
 8. Абрамюк О.О. Особливості копінг-стратегій шлюбних партнерів на різних етапах життєвого циклу сім’ї та їх вплив на сімейне благополуччя / О.О. Абрамюк, Л.І. Дідковська // Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. – 2018. – Вип. 3. – С. 89-102. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlups_2018_3_12
 9. Дідковська Л.І. Стратегії копінг-поведінки осіб із серцево-судинними захворюваннями: порівняльний аналіз / Л.І. Дідковська // Тези звітної наукової конференції філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 157-162.
 10. Дідковська Л.І. Особливості розподілу сімейних ролей і подружнього спілкування в сім’ях українських працюючих жінок і жінок-домогосподарок / Л.І. Дідковська // «Science and society» Proccedings of the 5-th International conference. Accent Graphics Communication and Publishing, Hamilton, Canada, 2018 – P. 455-477.
 11. Дідковська Л.І. Особливості вирішення підлітками складних життєвих ситуацій у зв’язку з їхньою здатністю до саморегуляції / Л.І. Дідковська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки: збірник наукових праць. – Вип.1. – Херсон, 2019. – С. 112-117. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2019_1_20
 12. Дідковська Л.І. Психологічні аспекти надання паліативної допомоги / Л.І. Дідковська // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання розвитку стаціонарної та мобільної паліативної допомоги в Україні» (м. Львів, 23 листопада 2019 р.). – Львів, 2019. – С. 9-13.
 13. Дідковська Л.І. Особливості вирішення важких ситуацій дівчатами і хлопцями підліткового віку / Л.І. Дідковська // Тези звітної наукової конференції філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка / Відп. за випуск Л. Рижак, Г. Шипунов. – Львів, 2019. – С. 189-193. – Режим доступу: https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/Tezy-konferentsii-2019-1.pdf
 14. Дідковська Л.І. Стресостійкість та стратегії копінгу водіїв трамвая як фактор попередження професійного вигорання / Л.І. Дідковська // Collective monograph «Modern researches in psychology and pedagogy» Baia Mare, Romania, 2020. – P. 145-162. – Режим доступу: http://baltijapublishing.lv/download/monograph/colmomo_ped/8.pdf
 15. Дідковська Л.І. Ставлення до хвороби та психологічне благополуччя осіб у ситуації хронічного соматичного захворювання / Л.І. Дідковська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки: збірник наукових праць. – Вип.1. – Херсон, 2020. – С. 182-189. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2020_1_27
 16. Абрамюк О.О. Умови формування та фактори суб’єктивного благополуччя особистості у шлюбі / О.О. Абрамюк, Л.І. Дідковська // Науковий журнал з соціології та психології «Габітус». – 2020. – Вип. 13. – Том 1. – С. 98-104. – Режим доступу: http://habitus.od.ua/journals/2020/13_2020/part_1/17.pdf
 17. Дідковська Л.І. Когнітивні уявлення про хворобу як чинник психологічного благополуччя у ситуації хронічного захворювання / Л.І. Дідковська // Тези звітної наукової конференції філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка / Відп. за випуск Л. Рижак, Н. Жигайло. – Львів, 2020. – С. 138-140. – Режим доступу: https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Tezy-konferentsii-2020.pdf
 18. Дідковська Л.І. Психологічні ресурси та копінг-стратегії осіб із хронічним соматичним захворюванням / Л.І. Дідковська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Психологічна наука та практика ХХІ століття» (м. Львів, 26-27 березня 2021 р.). – Львів: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – С. 71-75.

 

Біографія

 • доцент кафедри психології філософського факультету Львівського Національного університету імені Івана Франка
 • Президент Української Асоціації Гештальт-терапії (УАГТ) з 2006 року
 • голова секції Гештальт-терапії Української Спілки Психотерапевтів (УСП)
 • сертифікований психотерапевт Європейської Асоціації Психотерапевтів (ЕАР) з 2001 року
 • член Онтарійської Асоціації консультантів, психотерапевтів та психометристів (ОАССРР) з 2007 року

 

 

Освіта

1978-1983 рр. – навчалась у Харківському державному університеті ім.О.М. Горького за спеціальністю «психологія» (отримала кваліфікацію«Психолог.Викладач»)

 

1994-1999 рр. – учасниця Навчального психотерапевтичного проекту Європейської Асоціації Психотерапії (ЄАП) за напрямком «Гештальт-терапія» (отримала міжнародний сертифікат психотерапевта ЄАП, Відень, 2001 рік)

 

1999-2003 рр. – здобувач Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України (лабораторія психології навчання), захистила дисертацію

 

 • учасниця численних міжнародних навчальних проектів та тренінгових програм у різних галузях психології, зокрема: 2000 рік –Канадський Інститут вирішення конфліктів, 2002-2013 рр. – Паризька Школа Гештальт-терапії, 2012-2019 рр. –Манчестерський Інститут Гештальту та ін.

 

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

 • психолог: 37 років досвіду роботи в якості психолога-практика, експерта-психолога та організаційного психолога-консультанта у різних установах (ЛОПЛ, ЛНДІСЕ, ЛНД)

 

 • викладач: від 1990 року –викладач, а від 2004 року і дотепер –доцент кафедри психології Львівського національного університету імені ІванаФранка; 1992-1994 рр. –викладач у Львівському Інституті Менеджменту; 1999-2009 рр. –викладач у Міжрегіональній Академії управління персоналом; від 2016 року і дотепер –викладач в Українському Вільному Університеті

 

 • психотерапевт: від 1999 року і дотепер –фахівець по роботі з кризового супроводу, практикуючий індивідуальний та груповий психотерапевт, супервізор, навчаючий тренер, ведуча великих і малих психотерапевтичних груп та навчальних проектів;

 

2007-2010 рр. –працювала психотерапевтом у м. Торонто (Канада); від 2007 року–дійсний член Онтарійської Асоціації консультантів, порадників, психометристів та психотерапевтів (OACCPP)

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: У 2003 році захистила кандидатську дисертацію в Інституті психології ім. Г.С. Костюка АПН України (м. Київ).

У 2004 році отримала визнання Ph.D.в Університеті Торонто(UFT), Канада. У 2014 році Міністерством освіти і науки України присвоєно вчене звання «доцента» кафедри психології, а у травні 2019 року рішенням Професорської Колегії та Сенату УВУ присвоєно звання «звичайного професора».

 

Проекти

Від 2006 року і дотепер –очолюю Українську Асоціацію Гештальт-терапії (Президент УАГТ), яка налічує 7 навчаючих гештальт-терапевтичних інституцій України ·

від 2001 року і дотепер –голова секції гештальт-терапії Української Спілки психотерапевтів (УСП), до складу якої входять тренери, ко-тренери та супервізори УСП за напрямком «гештальт-терапія»

·2014-2018 рр. –керівник та організатор від України проекту Європейської Асоціації Гештальт-терапії «Тренінг тренерів» (Швейцарія, Ізраїль, Греція, Боснія, Італія)·

від 2017 року і дотепер –голова кафедри психології філософського факультету УВУ,а від липня 2019 року декан філософського факультету Українського Вільного Університету м. Мюнхен, Німеччина.

 

Нагороди

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!