ПП2.1.2.02 Психологічна допомога при посттравматичному стресовому розладі

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1112доцент Дідковська  Л. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1112доцент Дідковська  Л. І.

Опис курсу

Курс «Психологічна допомога при посттравматичному стресовому розладі» знайомить студентів з феноменологією, механізмами формування посттравматичного стресового розладу, симптомами його прояву, особливостями психологічної діагностики і психологічної допомоги особам з посттравматичним стресовим розладом.

Об’єктом курсу є посттравматичні стресові розлади, предметом – психологічна допомога при посттравматичних стресових
розладах

Рекомендована література

Основна:
1.Александров Е.О. Посттравматическое стрессовое расстройство: клиника, лечение / Е.О. Александров. – Новосибирск: Сибвузиздат, 2000. – 160 с.

2. Кадыров Р.В. Посттравматическое стрессовое растройство (PTSD): состояние проблемы, психодиагностика и психологическая помощь / Р.В. Кадыров. – СПб.: Речь, 2012. – 448 с.

3. Корольчук М.С. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк. – К.: Ніка-Центр, 2009. – 580 с.

4. Малкина-Пых И.Г. Экстремальные ситуации / И.Г. Малкина-Пых. – М.: Эксмо, 2006. – 960 с.

5. Международная классификация болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://mkb-10.com/

6. Пушкарев А.Л. Посттравматическое стрессовое расстройство: диагностика, психофармакотерапия, психотерапия / А.Л. Пушкарев, В.А. Доморацкий, Е.Г. Гордеева. – М., 2000. – 128 с.
7. Тарабрина Н.В. Практикум по психологии посттравматического стресса / Н.В. Тарабрина. – СПб.: Питер, 2001. – 268 с.
8. Турецька Х.І. Психотерапія ПТСР в учасників бойових дій із застосуванням імагінативних технік / Х.І. Турецька // Психологія і особистість. – 2016. – №1. – С. 226-234.
9. Ehlers A. A cognitive model of posttraumatic stress disorder / A. Ehlers, D.M. Clark // Behav. Res. Ther. – 2000. – №38.– Р. 319-345.
10. Foa E. Effective Treatments for PTSD / E. Foa, T. Keane, M. Friedman. – New York: Guildford Press, 2000.

 

Силабус: ПП2.1.2.02 Психологічна допомога при посттравматичному стресовому розладі

Завантажити силабус