ПП2.1.2.01 (4) Психологічна допомога жертвам насильства

Тип: На вибір студента

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33.5Немає
44Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Дідковська  Л. І.ФФП-21
416доцент Дідковська  Л. І.ФФП-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФФП-21доцент Дідковська  Л. І.
416ФФП-21доцент Дідковська  Л. І.

Опис курсу

Курс «Психологічна допомога жертвам насильства» знайомить студентів з психологічними аспектами феномену насильства, особливостями профілактики його виникнення та психологічної роботи з кривдниками і жертвами насильства. Об’єктом вивчення дисципліни є насильство як соціально-психологічне явище. Предметом вивчення є види насильства, особистість кривдників (агресорів) і методи психологічної корекції у роботі з ними, особистість різних категорій (вікових і цільових) осіб, які стають жертвами різних видів насильства та методи психологічної допомоги їм, напрямки психологічної профілактики різних видів насильства.

Рекомендована література

 1. Громадська програма запобігання насильству в сім’ї. Проект «Гармонія», Львів, 2004. 95 с.
 2. Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» (Науково-практичний коментар) / за ред. О. М. Руднєвої. Х.: Східно-регіон. центр гуман.-осв. ініціатив, 2005. 160 с.
 3. Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» від 15 листопада 2001 року №2789-ІІІ // http://www.rada.gov.ua
 4. Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» від 21 серпня 2001 року №2558-ІІІ // http://www.rada.gov.ua
 5.  Запобігання та протидія проявам насильства: діяльність закладів освіти. Навчально-методичний посібник / Андрєєнкова В.Л., Байдик В.В., Войцях Т.В., Калашник О.А. та ін. К.: ФОП Нічога С.О., 2020. 196 с.
 6. Ломакіна О.В. Зарубіжний досвід протидії домашьому насильству та насильству за ознакою статі // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. 2020. №1. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2020_1_20
 7. Малкина-Пых И.Г. Психологическая помощь в кризисных ситуациях. М.: Эксмо, 2005. 960 с.
 8. Малкина-Пых И.Г. Психология поведения жертвы. М.:ЭксМо, 2006. 1008 с.
 9. Ролінський В.І. Насильство щодо неповнолітніх: проблеми, профілактика. Одеса: Ветаком, 2003. 220 с.
 10. Ромек В.Г., Конторович В.А., Крукович Е.И. Психологическая помощь в кризисных ситуация. СПб., 2005.
 11. Стан системи попередження насильства в сім’ї в Україні: правові, соціальні, психологічні та медичні аспекти / за заг. ред. О. Кочемировської. К.: вид-во ФОП Клименко Ю. Я., 2010. 372 с.
 12. Електронні ресурси Національної бібліотеки України ім. В. І.
  Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/node/2116

Силабус:

Завантажити силабус