ПП01.13 Патопсихологія

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
72Немає
81Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
712доцент Дідковська  Л. І.
89доцент Дідковська  Л. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
712доцент Дідковська  Л. І.
89доцент Дідковська  Л. І.

Опис курсу

Курс «Патопсихологія» спрямований на ознайомлення студентів зі змістом та завданнями патопсихології як науки, основними патопсихологічними синдромами та особливостями проведення патопсихологічної діагностики. Об’єктом вивчення курсу є патологічні стани мозку, а предметом – зміни психічної діяльності при патологічних станах мозку у зіставленні із нормою.

Рекомендована література

Основна:
1. Аршава И.Ф., Корниенко В.В. Основы патопсихологии. – Днепропетровск: «Свидлер А.Л.» 2015.
2. Блейхер В.М., Крук И.В., Боков С.Н. Клиническая патопсихология: Руководство для врачей и клинических психологов. – М.: Издательство Московского психолого-социального института, 2002.
3. Загорная Е.В. Основы патопсихологии / под ред. проф. С.Л. Соловьѐвой. – М.: Мир науки, 2018. – Режим доступа: http://izd-mn.com/PDF/24MNNPU17.pdf
4. Зейгарник Б.В. Патопсихология. – М.: Академия, 2003.
5. Турецька Х, Штеньович Т. Патопсихологічна діагностика. – Львів, 2010.
6. Турецька Х., Гурська Т. Патопсихологія. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2015.
Додаткова:
1. Аршава І.Ф., Черненко М.І., Корнієнко В.В. Патопсихологічна діагностика в клініці. – Дн.: Р ВВ ДНУ, 2006.
2. Карвасарский Б.Д. Клиническая психология. – СПб.: Питер, 2006.
3. Марилов В.В. Общая психопатология. – М., 2002.
4. Мельник А.П., Магдисюк Л.І., Дучимінська Т.І. Патопсихологія та спецпрактикум з клінічної психодіагностики. – Луцьк: Вежа-Друк, 2018.
5. Менделевич В.Д. Клиническая (медицинская) психология. – М.: МЕДпресс-информ, 2005.
6. Общая психопатология (курс лекций) / под. ред. А.В. Снежневского. – М.: МЕДпресс-информ, 2001.
7. Психіатрія / під ред. Напрєєнко О.К. – К.: Здоров’я, 2001.
8. Психопатология детского возраста / под ред. А.Ю. Егорова. – СПб.: «Дидактика-Плюс», 2002.
9. Руководство по психиатрии / под. ред. А.В. Снежневского. – М.: Книга по Требованию, 2012.

Силабус:

Завантажити силабус