Галецька Інна Іванівна

Посада: доцент кафедри психології

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: Inna.Haletska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.webofscience.com

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

Психологія здоров’я, Психологічне здоров’я, Психометрика, Позитивна психологія, Клінічна психологія, Громадське здоров’я, Психологія переживання війни

Курси

Публікації

Публікації Web of Science та Scopus  

  1. Klimanska, M., Haletska, I., Klymanska, L., Herasym, H., Savka, V., & Shchudlo, S. et al. (2024). Problematic internet activities among Ukrainian adolescents: gender and psychosocial differences. Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania. https://doi.org/10.5114/ain.2023.134667
  2. Klymanska, L., Klimanska, M., & Haletska, I. (2023). The Discourse of Daily Life during the War: the 2022 Ukrainian Projection. Journal of Education Culture and Society, 14(1), 526–550. https://doi.org/10.15503/jecs2023.1.526.550
  3. Shchudlo, S., Mirchuk, I., Zelena, O., Klymanska, L., Herasym, H., Savka, V., Klimanska, M., Haletska, I., Okulicz-Kozaryn, K., and Ostaszewski, K. (2022). Alcohol consumption among Ukrainian adolescents: family and pandemic factors. Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania, 35(2), pp.73-92. https://doi.org/10.5114/ain.2022.121994
  4. Klimanska, M., Klymanska, L. ., & Haletska, I. (2021). The Year of Enduring COVID-19: Typology of Attitudes Displayed by Health Care Professionals in Ukraine . Journal of Education Culture and Society, 12(2), 375–398. https://doi.org/10.15503/jecs2021.2.375.398    (Web of Science)
  5. Klimanska M, Klymanska L, Haletska I. THE LENS, FRAMES AND PATTERNS OF UKRAINIANS: HOW PERCEPTION OF THREAT AND RISK DETERMINES BEHAVIOUR IN THE COVID-19 SITUATION / Journal of Education Culture and Society -2020- №11 (2), 444-460. https://e-journals.pl/index.php/jecs/article/view/1219     (Web of Science)
  6. Haletska, I (2006) Self-Efficacy and Psychosocial Adaptation in youth with different level of psychological healt /PSYCHOLOGY & HEALTH, Vol. 21 , pp.62-62. ENGLAND: TAYLOR & FRANCIS LTD.      (Web of Science)

Монографії (також розділи монографій)

  1. Галецька І.І., Климанська Л.Д., Кліманська, М.Б. Перун М.Б.  Переживання загрози COVID-19 у період локдауну 2020 // Людина і суспільство: філософські, психологічні та полі то логічні виміри. В 3 кн. Кн. 2. Особистість в соціумі: психологічні механізми активності : монографія / за ред. чл.- кор. НАН України, д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника  – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2022. – Кн.2. – С. 256-291.
  2. Галецька І. І. Антропологічні ракурси психологічного здоров’я // Людина в сучасному світі : в трьох книгах. Психолого-антропологічний контекст ; за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника). – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – Книга 2. – С.187-208.
  3. Галецька І. Оцінка ефективності психотерапії . //Дитяча психотерапія: теорія і практика. – Львів: Астролябіум, 2009. – 300 с. – С. 37-59. https://www.academia.edu/4654128
  4. Галецька І., Сосновський Т. Психологія здоров’я: теорія і практика. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006 – 338 с. https://www.academia.edu/4653851
  5. Психологічні аспекти стигматизації та реабілітації /наук. редакція І.Галецька, І.Влох, – Львів: Видавництво Романа Романка, 2007. – 225с.
  6. Галецька І. Психічне здоров’я vs психологічне здоров’я: співвідношення понять. //Психологічні аспекти стигматизації та реабілітації / І.Влох, І.Галецька. – Львів: Видавництво Романа Романка, 2007. – С. 35-59.
  7. Галецька І., Влох І., Животовська Л. Психологічні аспекти стигми психічних розладів. //Психологічні аспекти стигматизації та реабілітації / І.Влох, І.Галецька. – Львів: Видавництво Романа Романка, 2007. – С. 60-96.
  8. Галецька І.., І.Влох, Панас А., Рахман Л., Білобривка Р. Психологічні основи дестигматизації. //Психологічні аспекти стигматизації та реабілітації / І.Влох, І.Галецька. – Львів: Видавництво Романа Романка, 2007. – С. 97-117. https://www.academia.edu/9291075

Навчальні посібники:

  1. Галецька І. Клініко-психологічне дослідження : навч. посібник / І. Галецька. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015 . – 241 с.
  2. Галецька І.І. Основи нейропсихології. Навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003.- 128 с.

Інші публікації:

 1. Klymanska L., Klimanska M., Haletska I. MILITARY EVERYDAY LIFE: UKRAINIAN DISCURSIVE PROJECTION 2022 /ВОЄННА ПОВСЯКДЕННІСТЬ:УКРАЇНСЬКА ДИСКУРСИВНА ПРОЄКЦІЯ 2022 // Sociology – Social Work and Social Welfare: Regulation of Social Problems (Lviv, May 18–19, 2023): Proceedings of The XIII International Scientific Conference. – Lviv, 2023. – 227 p. — https://doi.org/10.23939/sosrsw2023.044
 2. Галецька І., Кліманська М., Климанська Л. Психологічний дистрес переживання дев’яти місяців війни цивільним населенням України // Український психологічний журнал. – №2 (18)-2022. – С. 45-67. DOI: 10.17721/upj.2022.2(18).3
 3. Галецька І., Кліманська М., Климанська Л. Психологічний дистрес переживання війни і дискурси воєнного повсякдення // Психологія перед лицем російсько-української війни : збірник тез Українсько-польської наукової конференції, 19–20 травня 2023 р., онлайн. – Львів, 2023. – C. 9-10.
 4. Галецька І., Кліманська М.,  Перун М., Климанська Л. Дистанційне навчання як норма реальності  // Становлення особистості професіонала у постковідному просторі  : Становлення особистості професіонала у постковідному просторі : збірник тез доповідей за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції., Мукачево, Україна, 12-13 травня 2022 р. – Мукачево : МДУ, 2022. – С. 102-104. http://surl.li/mfdlr
 5. Галецька І.І., Кліманська М.Б., Климанська Л.Д., Федів І.І. Часова перспектива резильєнтності в умовах воєнного стану // Актуальні аспекти психологічного забезпечення професійної діяльності сил безпеки та оборони України: Матеріали VІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 30 листопада 2022 року). Харків : Національна академія НГУ, 2022. -C. 48-53/  http://surl.li/eainu
 6. Галецька І., Климанська Л., Кліманска М., Перун М. ДИСТАНЦІЙНІСТЬ ЯК MODUS VIVENDI:ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ У СВІТЛІ МОНІТОРІВ В УМОВАХ КАРАНТИНУ ПАНДЕМІЇ COVID -19 / Психологічний часопис – 2021 – Том 7 – №5 – С. 60-74. https://doi.org/10.31108/1.2021.7.5.6
 7. Галецька І., Климанська Л., Кліманска М., Перун М. ЦІННІСТЬ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОЇ АДАПТАЦІЇ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ПЕРІОД КАРАНТИНУ ПАНДЕМІЇ COVID-19 //Європейські цінності в українській освіті: виклики та перспективи: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 28-29 травня 2021 року) / за ред. О. Тупахіної. – Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2021.- C. 41-44 http://surl.li/ahykj
 8. Галецька І.І., Кліманська М.Б., Перун М.Б. COVID-19, локдаун да життя сім’ї у новій реальності // Психологічний часопис – 2020 – Том 6 – №9 – С.40-57. Режим доступу:  https://apsijournal.com/index.php/psyjournal/article/view/1055/652
 9. Галецька І., Сеник О. Психологія відображення та переживання часу // Обрії науки ІІ. Історії часу / за ред. Ю. Головача, Я. Грицака та Б. Новосядлого. Львів: Український католицький університет, 2020. – С. 83-103. 1,8 д.а. https://astro.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Obriji-nauky-II_compressed.pdf
 10. Галецька І., Климанська Л., Кліманска М. Особливості превентивної поведінки дівчат і юнаків в умовах пандемії COVID-19. //Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 10–11 вересня 2020 р. / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ; за заг. ред. В. П. Кравця, О. М. Кікінежді. Тернопіль : ТНПУ, 2020. C.124-126. http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/16221/1/Zbirnyk%20tez_Gender_2020.pdf
 11. Галецька І., Климанська Л., Кліманска М. КАРАНТИННИЙ КВІТЕНЬ В УКРАЇНІ: ДУМКИ, ПЕРЕЖИВАННЯ, ПОВЕДІНКА ПЕРЕД ЗАГРОЗОЮ COVID-19 / Психологічний часопис – 2020 – Том 6 – №5 – С.18-36. https://apsijournal.com/index.php/psyjournal/article/view/958
 12. Галецька І., Климанська Л., Кліманска М., Горошенко М. ПЕРЕЖИВАННЯ ТА ПОВЕДІНКА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ КАРАНТИНУ COVID-19: СТРАХ ЧИ ВНУТРІШНЯ МОТИВАЦІЯ ДЕТЕРМІНУЮТЬ ПРЕВЕНТИВНУ ПОВЕДІНКУ? (2020) Психологічний часопис . 6 (4), 35-52. https://apsijournal.com/index.php/psyjournal/article/view/926
 13. Галецька І. ПСИХОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОПИТУВАЛЬНИКА ПОЗИТИВНОГО І НЕГАТИВНОГО АФЕКТУ (ОПАНА), РОЗРОБЛЕНОГО НА ОСНОВІ МЕТОДИКИ PANAS / М.Кліманська, І.Галецька // Психологічний часопис – 2020 – Том 6 – №4 – С.  119-132. https://www.apsijournal.com/index.php/psyjournal/article/view/934
 14. Галецька І. Українська адаптація короткого п’ятифакторного опитувальника особистості TIPI (TIPI-UKR) / М.Кліманська, І.Галецька // Психологічний часопис – 2019 – Том 5 – №9 – С. 57-74.  http://www.apsijournal.com/index.php/psyjournal/article/view/674/422
 15. Галецька І. Особливості копінгу у працівників ІТ сфери з різним рівнем професійного вигорання /.. І.Галецька І.І., В. Марків / / Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, Г. Шипунов. – Львів, 2019. – С. 176-179. https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/Tezy-konferentsii-2019-1.pdf
 16. Галецька І.І. Громадське здоров’я у контексті психології здоров’я:  нові акценти давніх істин / І. Галецька // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, О. Квас. – Дрогобич : ТзОВ «Трек-ЛТД», 2018. – Випуск 15. –  С. 149-150.
 17. Галецька І. Часова перспектива як предиспозиція академічної мотивації студентів. / В.Павлюк, І.Галецька, О.Сеник / / Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. 2018. Вип. 2. С. 81-89. http://www.psy-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/2_2018/12.pdf
 18. Haletska I. Narcissistic admiration vs. narcissistic rivalry: Does humor and cultural orientation matter? / Inna Haletska, Nataliya Pylat Conference: Between narcissism and entitlement: Self-enhancement in a cross-cultural perspective. Book of abstracts . 4-6 april, 2018, Warsawa. – 2018. – P. 20-21.
 19. Галецька І. Уявлення про ідеального викладача у студентів з різною мотивацією до навчання / І. Галецька, О. Гунько // Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. 2017. Вип. 1. С. 12–20.  http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/psychology/article/view/7496/7495
 20. Галецька І. Соціально-психологічні настанови темної тріади. Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві /Інна Галецька, Анна Кравчук /збірник тез II Всеукраїнської науково-практичної конференції (20 жовтня 2017 року) / упор. Н. М. Бамбурак. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2017. – С. 88-91. http://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/biblioteka/nauk_konf/konf_20_10_2017.pdf
 21. Галецька І. Уявлення про ідеального викладача як проекція академічної мотивації у студентів / І. Галецька, О. Гунько // Тези звітної наукової конференції філософського факультету за 2016 рік ; відп. за випуск Л. Рижак, О.Квас. – Дрогобич : ТзОВ Трек-ЛТД, 2017. – С. 220–221.
 22. Галецька І. Мотиваційні цілі кар’єрних орієнтацій / І. Галецька // Матеріали науково-практичної конференції : «Психологія розвитку особистості: теорія і практика», 19 травня 2016 р. — Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С.13-17.
 23. Галецька І. І. , Тимик К. І. Психологічне здоров’я та гендерні стереотипи у студентської молоді// Молодий вчений. – 2015. – № 2(17). – С. 357-361. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_2(6)__93
 24. Галецкая И. И. Общая характеристика психологического здоровья и его основных критериев // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. – 2015. – № 2 (6). – С. 66-69.
 25. Haletska I. Europa w dążenie do szczęścia / I. Haletska // Intelektualisci i mloda inteligencja budowniczymi spoleczenstwa obywatelskich. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specialnej, 2015. – S. 112–117.
 26. Галецька І. Можливості оцінювання психологічного здоров’я на основі активності в соціальних мережах / Інна Галецька // Тези звітної наукової конференції філософського факультету за 2014 рік ; відп. за випуск Л. Рижак. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 102–105.
 27. Галецька І. Оцінка психологічного здоров’я та суїцидального ризику у підлітків на основі аналізу активності у соціальних мережах / І. Галецька // Дитинство без насилля : суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції ; за заг. ред. проф. О. Кікінежді. – Тернопіль : Вид-во «Стереоарт», 2014. – С. 432–434. http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/7995/1/%D0%9Daletska.pdf
 28. Haletska I. Wartości swobody / I. Haletska // «Eropejczyk tworca cywilizacji rozwoju i postepu» : XVI Miedzynarodowa Konferencja PTU ( Warszawa, 8-10 wrzesnia 2014 roku). – Warszawa: Polskie Towaryzystwо Uniwersalizmu, 2014.
 29. Галецька І. Психологічне здоров’я та щастя у контексті життєвої перспективи особистості / І. Галецька // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. Костюка. – Том. 11. – Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Вип. 7. – Частина 1. – Ніжин, 2013. – С. 200–207. https://www.academia.edu/5138691
 30. Галецька І.І. Особливості самоставлення в осіб з межовими психічними розладами / І. А. Рубежанська, І.І. Галецька // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць Кам’янець  Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України – Вип. 21. – Кам’янець Подільський : Аксіома, 2013. – С. 607–620. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2013_21_55
 31. Галецкая И.И. Особенности мотивационных целей у лиц с высоким уровнем самоэффективности / И. Галецкая // Личность и ее жизненный мир. – Омск, 2013 – С.  124-133. 0,5д.а. https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/zedp8gansn/direct/104633806.pdf
 32. Haletska I. Europa w dążenie do szczęścia / Haletska I. // Eropejczyk tworca cywilizacji rozwoju i postepu. – Materialy XIV Miedzynarodowej Konferencja PTU, (Lwow, 17-18 wrzesnia 2013 roku). – Warszawa : Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Uniwersalizmu, 2013. – S. 71-74.
 33. Галецька І.І. Індивідуальні цінності та кар’єрні орієнтації у структурі життєвої перспективи / І.І.Галецька //   Особистість в екстремальних умовах.– Львів : ЛДУ БЖД, 2013. – С. 44–45.
 34. Галецька І.І. Особливості часової перспективи та самоставлення в осіб з межовими психічними розладами / І. А. Рубежанська /І.І. Галецька // Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин : матеріали V міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ-Кам’янець  Подільський, 21-22 травня 2013 р.); за ред. С. Максименка, Л. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – С. 183-186.
 35. Галецька І.І. Європа у прагненнях щастя / І.І. Галецька // Європеєць як творець цивілізації розвитку та прогресу : матеріали міжнародної наукової конференції, (м. Львів, 17-18 вересня 2013 р.). – Львів : Малий видавничий центр філософського факультету ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С.16–17.
 36. Галецька І.І. Індивідуальні цінності та карєрні орієнтації як характеристики життєвої перспективи. І.І. Галецька // Педагогіка та психологія: минуле, сучасне, майбутнє. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Одеса, 24-25 лютого 2012 р.) . – Одеса : «Південна фундація педагогіки», 2012. – С. 8-10.
 37. Галецька І.І. Індивідуальні цінності в структурі психологічного здоров’я. / Галецька І.І. //Тези звітної конференції філософського факультету. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2012 – С. 201-205.
 38. Галецька І.І. Індивідуальні цінності та кар’єрні орієнтації як характеристики життєвої перспективи. / І.І. Галецька / Педагогіка та психологія: минуле, сучасне, майбутнє. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Одеса, 24-25 лютого 2012 р.) . – Одеса: «Південна фундація педагогіки», 2012. – С. 8-9.
 39. Галецька І.І. Метамодель мови у структуруванні та рефреймінгу індивідуального досвіду / Особистість в екстремальних умовах: збірник тез V науково-практичної конференції. – Львів: ЛДУ БЖД, 2012. – С. 44-45.
 40. Галецька І.І. Застосування метааналізу для оцінки психотерапевтичного впливу / І.І. Галецька / Статистичний та інтелектуальний аналіз даних у медико- гуманітарних дослідженнях (SIAD-2012): Матеріали IІІ  Всеукраїнської науково-практичної INTERNET-конференції (12-23  березня 2012  р.) / ДЗ «Луганський державний медичний університет». – Луганськ : ЛДМУ, 2012. – 84 с. – С. 62-63.
 41. Галецька І. І. Психологічний зміст феномену щастя та його роль у забезпеченні здоров’я у похилому віці / І. І. Галецька, І. С. Горбаль // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Соціальна адаптація дорослих осіб з порушенням розвитку», (м. Львів, 31 серпня – 1 вересня 2012 року). – С. 109–115.
 42. Галецька І.І. Психологічне здоров’я як проблема національної безпеки / І.І. Галецька // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна. – Львів, 2012. – Випуск 2 (1). – С. 49-58. http://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsp/02_2012_1/12giipnb.pdf
 43. Галецька І.І. Психологічний аналіз індивідуальних цінностей та кар’єрних орієнтацій у контексті життєвої перспективи / І.І. Галецька // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець  Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України – Вип. 18. – Кам’янець    Подільський: Аксіома, 2012. –С. 179 – 189. http://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/160106
 44. Haletska I. Czlowiek wobec sczescia: eudajmonizm versus hedonism / I.Haletska // Ewropeczyk tworca cywilizacji, rozwoju i postepu : materialy XIV Miedzynarodowej Konferencji PTU. – Warszawa : Wydawnictwo Polskiego Towsrzyswa Uniwersalizmu. – 2012. – S. 39–43. – 0,4 д.а
 45. Галецкая И. И. Личностные факторы эмоционального выгорания операционно-кассовых работников / И. И Галецкая // Материалы международной интернет-конференции “Профессиональное самосознание и экономическое поведение личности” (Март, 2011) : [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://sites.google.com/site/konfep/Home/2-sekcia/galeckaa
 46. Галецька І., Маїк Г., Федоришин Л. Психологічне здоров’я та задоволеність життям осіб з хворобою Паркінсона / І. Галецька / Актуальні проблеми психології: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості / за ред. С.Д.Максименка, М.В.Папучі – Київ, 2011. Т. 11. – Вип.4. Ч. 1.– С. 183-191.
 47. Галецька І., Юрочко І. Особливості психологічного здоров’я жінок, схильних до орторексії / І.І. Галецька // Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації. – Київ. – 2011.– № 2.– С. 180-185.
 48. Галецька І. І. Особливості сенсожиттєвих орієнтацій осіб, звільнених з місць позбавлення волі, які втратили соціально корисні зв’я`зки / І.І. Галецька // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка Національної АПН України ; за ред. С. Д. Максименка. – К., 2011. – Т. ХІІІ. – Ч. 4.– С. 88–96.
 49. Галецька І.І. Чуття когеренції як критерій психологічного здоров’я. / Галецька І.І. / Особистість в екстремальних умовах. Матеріали науково-практичної конференції 29 квітня 2011 р. – Львів: ЛДУ БЖД, 2011. – С. 30-32.
 50. Галецька І.І. Мотиваційні цілі осіб з високим рівнем самоефективності. / Галецька І.І. / Гуманітарні аспекти формування особистості працівника МНС. – Львів, 2010. – С. 38-42.
 51. Галецька І.І. Антропологічні ракурси системного підходу до проблеми психологічного здоров’я особистості. //Тези звітної конференції філософського факультету.- Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2010 – С. 238-242.
 52. Галецька І. Індивідуальні цінності та сенсо-життєві орієнтації в структурі психологічного здоров’я / І. Галецька / Становлення цінностей в психологічному вимірі соціального буття особистості. соціальна мужність як цінність : Матеріали міжн. наук.-практ. конф. – Львів–Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – С. 54 –
 53. Галецька І.І. У пошуках свободи: внутрішня свобода як критерій психологічного здоров’я / І.І. Галецька // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець  Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України – Вип. 10. – Кам’янець    Подільський: Аксіома, 2010. –С. 129-139.https://www.academia.edu/4654160/
 54. Haletska I. Wartosci uniwersalizmu w strukturze zdrowia psychologicznego // Wymiary spoleczne postawy uniwerslistycznej. Europa wspolnota wspolnot. – Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Uniwersalizmu, 2010/ – S. 152-158.
 55. Галецька І. Методологічні проблеми емпіричних досліджень у психотерапії / І.І. Галецька //  Проблеми емпіричних досліджень у психології. – Вип. №2. – К.:Гнозис, 2009. – С.141-148.
 56. Галецька І. Загальна характеристика структури психологічного здоров’я / І.І. Галецька // Психологічні перспективи. – Випуск 13. – Луцьк, 2009. – С. 47-54.
 57. Галецька І. Особливості зв’язку емоційного інтелекту та індивідуальних цінностей в структурі психологічного здоров’я особистості / І.І. Галецька // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. Наук. праць. – К., 2009. – С. 212-217.
 58. Галецька І. Психологічне здоров’я особистості в методологічному дискурсі / І.І. Галецька // Проблеми загальної та педагогічної психології. Зб. наук. праць І-ту психології ім.. Г. Костюка. АПН України /За ред. С. Максименка. – К., 2008. – Т. Х, част. 1. – С. 84-94.
 59. Галецька І. Логічні рівні психологічного здоров’я як основа професійної адаптації в екстремальних ситуаціях. //Особистість в екстремальних умовах. Матеріали науково-практичного семінару 29 лютого 2008 р. – Львів: ЛДУ БЖД, 2008. – С. 27-29.
 60. Галецька І. Екзистенційно-феноменологічні аспекти психологічного здоров’я. //Філософські проблеми науки.-Львів-Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 2008. – С. 436-443.
 61. Галецька І.І. Психологія: наука чи мистецтво? / Галецька І.І. / Філософські проблеми науки: Львівсько-Варшавський семінар. – Львів-Варшава, 2008. – С. 436-443.
 62. Галецька І., Качан Н. Життєві цінності юнаків з делінквентною поведінкою. //Психологічні проблеми соціальної адаптації та правової реабілітації громадян. / Зб. Тез круглого столу. 26 січня 2007 р. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2007. – С. 21-23.
 63. Галецька І. Самоприйняття та прийняття інших як чинники психологічного здоров’я / І.І. Галецька // Проблеми загальної та педагогічної психології. Зб. наук. праць І-ту психології ім.. Г. Костюка. АПН України /За ред. С. Максименка. – К., 2007. – Т. ІХ, част. 2. – С. 69-77.
 64. Галецька, І. І. Психологічні чинники професійної ідентифікації студентської молоді / І. І. Галецька, А. В. Пендюр // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. − Рівне, 2007. − Вип. 37. − С. 39−43. − Бібліогр.: 12 назв
 65. Галецька І., Слученкова Е. Психологічні чинники екзаменаційного стресу / І.І. Галецька // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Зб.наук. праць. – К.:НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – №17 (41).-Част.ІІ.-С.12-17.
 66. Галецька І., Мельник М. Особливості емоційного вигорання менеджерів з різним рівнем само актуалізації / І.І. Галецька // Актуальні проблеми психології. Том V: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. Випуск 6. – К.: ІВІ Держкомстату України, 2007. – С. 89-95.
 67. Галецька І. Критерії психологічного здоров’я / І.І. Галецька // Вісник ЛНУ. Сер. Філософ. 2007. – Вип.. 10. – С. 317-328. http://fs-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/10_2007/30.pdf
 68. Галецька І. Психологічне здоров’я // Галецька І., Сосновський Т. Психологія здоров’я: теорія і практика. – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006 – С. 89-122.
 69. Галецька І., Влох І., Животовська Л. Стигма психічних розладів: чи можливо подолати віртуальну реальність? //Галецька І., Сосновський Т. Психологія здоров’я: теорія і практика. – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006 – С. 229-258.
 70. Галецька І., Залога Л. Ціннісні орієнтації міських та сільських школярів. // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка. Т. VIII.- вип.2. – К., 2006. – С. 62-68.
 71. Галецька І. Індивідуальні цінності та стилі міжособистісної взаємодії // Наукові записки інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України.- 2006. – Т. 8. Вип. 6. – С. 71-77.
 72. Галецька І. Індивідуальні цінності та сексуальна поведінка студентської молоді / І.І. Галецька // Проблеми освіти. – 2006.-№48. – С. 167-172.
 73. Галецька І. Відчуття когеренції як чинник соціально-психологічної адаптації / І.І. Галецька // Наукові записки Інституту психології ім.. Г. Костюка. АПН України /За ред. С. Максименка. – К., 2006. – Вип.30. – С. 26-34.
 74. Галецька І., Пилат Н. Аналіз можливостей застосування досвіду Варшавського університету щодо організації навчально-методичного процесу підготовки магістрів психології. // Вища освіта України – Додаток 3 (т. 1) – 2006. – Тематичнй випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору”. – С. 350-356.
 75. Галецька І. Критеріїї психологічного здоров’я. //Тези звітної конференції філософського факультету.- Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2008 – С. 126-128.
 76. Галецька І., Дерев’янко М. Психологічні чинники тютюнопаління студентської молоді.//Дитяча та юнацька психотерапія в Україні – 5 річний досвід роботи. Мат. міжнар конференції 26-27 травня 2006 р., Львів – Львів: видавничий центр ЛНУ ім. Ів.Франка, 2006. – С. 17.
 77. Галецька І., Качан Н. Особливості соціально-психологічної адаптації неповнолітніх, які відбувають покарання у виправно-трудовій колонії //Психологічне здоров’я: проблеми та перспективи досліджень. Матеріали наукового семінару /Львів, 8 грудня 2005 р. – Львів, 2006. – С. 12-15.
 78. Галецька І., Кокошка А., Голдобіна В. Індивідуальні цінності юнаків із розладами особистості. //Дитяча та юнацька психотерапія в Україні – 5 річний досвід роботи. Мат. міжнар конференції 26-27 травня 2006 р., Львів – Львів: видавничий центр ЛНУ ім. Ів.Франка, 2006. – С. 79-80.
 79. Галецька І., Слученкова Е. Психологічні особливості екзаменаційного стресу у студентів різних курсів. // Х ювілейний міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених. Тернопіль, 11-13 травня, 2—6 р. Тези конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2006 С. 234-235.
 80. Haletska I. Self-efficacy and Psychosocial Adaptation in youth with different level of psychological health. // Psychology & Health. – 2006. – Vol. 21.- Suppl. 1./ Abstracts book 20th Annual Conference of the European Health Psychology Society. Warsaw, Poland, 30 August – 1 September 2006.- P. 62.
 81. Галецька І. Індивідуальні цінності осіб, які здобувають другу вищу освіту з психології. //Тези звітної конференції філософського факультету.- Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2006. – С. 126-128.
 82. Галецька І. Психологічне здоров’я: визначення поняття. //Психологічне здоров’я: проблеми та перспективи досліджень. Матеріали наукового семінару /Львів, 8 грудня 2005 – Львів, 2006. – С. 8-11.
 83. Галецька І. Сучасні концепції здоров’я: чи доцільно виокремлювати психологічне здоров’я. //Тези звітної конференції філософського факультету.- Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2005. – С. 223-226.
 84. Галецька І. І. Сич С., Голдобіна В., Радзішевська О. Ціннісні орієнтації юнаків із психопатичними розладами. //Теоретичні та практичні аспекти дитячої та юнацької психотерапії: Матеріали регіональної науково-практичної конференції. – Львів 2005. – С.44-45.
 85. Галецька І. І., Пилат Н. І. Психологічні чинники ставлення студентів до наукової роботи. //Психологічні студії Львівського університету. – випуск 2.- Львів Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – С. 16-23.
 86. Галецька І.І. Психологічні чинники соціальної адаптації. //Вісник Соціогуманітарні проблеми людини. – 2005.-№1.-С. 91-100. http://znc.com.ua/ukr/publ/periodic/shpp/2005/1/p091.php
 87. Галецька І. І., Мар`єнко Б. С. Психологія здоров’я у програмі підготовки клінічних психологів та лікарів. // Підготовка лікарів-психологів: сучасний стан, перспективи, тенденції. Мат. наук.-метод. конференції / Чернівці 13-14 травня 2005 р. – Чернівці, 2005. – С. 113-114.
 88. Галецька І. І., Сич С., Голдобіна В., Радзішевська О. Психологічні властивості нейротизму та самоефективності юнаків із психопатичними розладами. //Теоретичні та практичні аспекти дитячої та юнацької психотерапії: Матеріали регіональної науково-практичної конференції. – Львів 2005. – С.39-40.
 89. Галецька І. І. Нейро-лінгвістична психотерапія: загальна характеристика методу. //Теоретичні та практичні аспекти дитячої та юнацької психотерапії: Матеріали регіональної науково-практичної конференції. – Львів 2005. – С.6-7.
 90. Галецька І. І. Психологічні властивості компонентів почуття когеренції. – Вісник ЛНУ. Сер. Філософ. 2005.-с. 282-293.
 91. Галецька І. І. Методологічні проблеми вивчення психологічного здоров’я. Наукові записки Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. академіка С. Д. Максименка. – К.: Главник, 2005. – Вип. 26, т. 1. – С. 320 – 325.
 92. Галецька І., Качан Н. Сім’я в системі життєвих цінностей юнаків з делінквентною поведінкою // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Політика демографічного розвитку: сучасний стан та її перспективи в західному регіоні України (Збірник наукових праць). Випуск 5 (55) / НАН України. Інститут регіональних досліджень. Редкол.: відповідальний редактор академік НАН України М. І. Долішній. – Львів, 2005. – С.485-495.
 93. Галецька І. Психологічні аспекти неврозогенезу. // Вісник Львівського університету. Сер.-філософські науки.-2000.Вип.2.-с. 314-322.
 94. Галецька І. Дослідження самоефективності в психології здоров’я. // Вісник Харківського університету. Серія Психологія.-№550, частина 2.-2002.-С. 41-43.
 95. Галецька І.І. Самоефективність у структурі соціальної адаптації. //Вісник ЛНУ. Сер. Філософ. – 2003.-С.433-441.
 96. Галецька І.І. Проблема людини і світу в екзистенційно-феноменологічних концепціях здоров’я. //Вісник ЛНУ. Сер. Філософ. –   – с. 238-248.
 97. Галецька І. Соціально-психологічні аспекти стигми психічних розладів. // Архів психіатрії.-2001.-№3.-с. 159-163.
 98. Галецька І.І. Про нейрофізіологічні механізми патогенезу неврозу. //Практична медицина.-1999.-№1-2.-С.90-92.
 99. Галецька І.І. Методики дослідження неврозів. //Практична психологія та соціальна робота.-1999.-№4.-С.24-25.
 100. Галецька І.І. Психомалюнкові дослідження неврозу. //Практична медицина.-1999.-№5-6.-c.133-135.
 101. Галецька І.І. Сучасний стан проблеми діагностики неврозів. //Практична медицина.-1998.-№5-6.-С.177-180.
 102. Галецька І.І. Відображення психологічних особливостей особистості в електроенцефалографії. //Психологія на межі тисячоліть: Збірник наукових праць учасників П`ятих Костюківських читань. – Київ.:Гнозис.-1998.-т.1.-С.271-276.
 103. Галецька І. Екзистенційно-психологічні критерії здоров’я. //Тези звітної конференції філософського факультету.- Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2004. – С. 159-161.
 104. Галецька І.І. Застосування НЛП-технік у формуванні впевненості в собі //Теоретичні та практичні аспекти дитячої та юнацької психотерапії: Матеріали регіональної науково-практичної конференції. – Львів 2004. – С.6-7.
 105. Галецька І.І. Психологічне здоров’я як критерій внутрішньої свободи //Психологічні студії Львівського університету. – випуск 1.- Львів Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – С. 79-85.
 106. Галецька І. І. Самоефективність, почуття когеренції та соціально-психологічна адаптація (на матеріалах досліджень студентської молоді) //Дитяча та юнацька психотерапія в Україні: основні напрямки роботи: Матеріали обласної науково-практичної конференції. – Львів, 2003.- С. 51-52.
 107. Галецька І.І., Войтович Р.М. Особливості самоефективності юнаків з психопатичними розладами  //Дитяча та юнацька психотерапія в Україні: основні напрямки роботи: Матеріали обласної науково-практичної конференції. – Львів, 2003.- С. 52-58.
 108. Галецька І.І. Українська адаптація шкали самоефективності // Психологічні проблеми суспільства епохи трансформації: Мат. Укр-пол.конференції. – Львів, 2003.-С. 18..
 109. Галецька І., Чайківська Д. Психологічні аспекти домашньої опіки за хворими // Психологічні проблеми суспільства епохи трансформації: Мат. Укр-пол.конференції. – Львів, 2003.-С. 19
 110. Галецька І.І. Грибальська М., Довба Л.Почуття самоефективності у хворих з ішемічною хворобою серця // Психологічні проблеми суспільства епохи трансформації: Мат. Укр-пол.конференції. – Львів, 2003.-С. 18-19.
 111. Галецька І.І. Чергування у Кризовій порадні 31 серпня 2002 р. //Техногенні катастрофи: психологічна допомога очевидцям та постраждалим / Науково-методичні матеріали для роботи з очевидцями та постраждалими від техногенних катастроф, а також членами їх сімей. Під ред. Католик Г.В., Корнієнко І.О. – Львів: Червона калина, 2003. – С. 38-39.
 112. Галецька І.І., Войтович Р.М. Особливості соціальної адаптивності юнаків з психопатичними розладами. //Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика. Матеріали Всеукраїнської наково-практичної конференції 25-27 листопада 2002. – К.: Міленіум, 2002.-С.328-332.
 113. Poczucie wlasnej skutecznosci a adaptacja psychospoleczna.//Psychologia w perspektywie XXI wieku/-Lublin, 2002.-s. 321-322.
 114. Галецька І. Особливості навчально-методичного процесу підготовки магістрів психології у Варшавському університеті. //Ступенева освіта психологів-фахівців: бакалавр, спеціаліст, магістр. Мат. наук.-практ. конф., м. Львів, 12-13 жовтня 2001 р., Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2002.-С. 16-20.
 115. Галецька І. Соціальний вплив та психічне здоров’я студентської молоді. //Дитяча психотерапія в Україні: перші кроки /мат. Наук.-практ.конференції.-Львів,2002.-С.50-
 116. Галецкая И. Экспрессивная проективная методика исследования невроза. //Психология ХХ! Века: Тезисы международной межвузовской научно-практической конференции.- Спб.: Издательство С.-Петербургского университета, 2001.-с. 394-395.
 117. Галецкая И. Психологические и элеекторофизиологические характеристики стержневых невротических радикалов //Материалы конференции “Психология на рубеже веков”, сентябрь 2001г., Томск .-Томск, 2001.-С.223-226.
 118. Галецька І. Стереотип стигми психічних розладів. //Проблема особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень. -Київ, 2001.-С.82-89.
 119. Haletska І. Autoplastyczny rysunek nerwicy. //Psychologia lwowska i warszawska. – Warszawa, 2000.-S.28-29.

 

 

 

Біографія

Кандидат психологічних наук, 2000 (“Психологічні та електрофізіологічні характеристики стрижневих невротичних радикалів”,   Доцент, 2002

Освіта:

13.03-29.10 2022  — Leaders for Public Health,  № BS0020220392“Спільнота Львівської бізнес-школи” та One Health україно-швейцарський проєкт «Діємо для здоров‘я» за підтримки Посольства Швейцарії в Україні, у партнерстві з Міністерством охорони здоров’я, Центром Громадського Здоров’я

1996-1999 – аспірантура кафедри психології Львівського національного університету імені Івана Франка

1992 – Львівський медичний інститут –  додаткова спеціалізація– іглорефлексотерапія

1983-1989 – Львівський медичний інститут – лікар-педіатр (1989)

Стажування:

2023, вересень – стажування в Інституті EMDR-Австрія, Відень

2023, June — 4EU+ Education Days. 4EU+ Alliance, University of Warsaw

2023, May – Freie Universität Berlin, Erasmus+ Staff Mobility for Teaching,

2021 – Австрійський тренінговий центр професійного нейролінгвістичного програмування та терапії, Відень, Австрія (Österreichisches Trainingszentrum für NLP und NLPt, Wien, Österreich);

2018 – Кафедра психології та психотерапії, Факультет наук про здоров’я, Український католицький університет, Львів, Україна
2017 – кафедра психотерапії факультету психології Варшавського університету, Варшава, Польща,

2014 – Факульет психології, Дрогобицький редагогічний університет, Дрогобич, Україна

2010 – Кафедра психології, Національний університет Львівська політехніка, Львів, Україна
2006 – Австрійський тренінговий центр професійного нейролінгвістичного програмування, Відень Австрія, (Österreichisches Trainingszentrum für NLP und NLPt, Wien, Österreich)

2005 – кафедра психології, Університет безпеки життєдіяльності, Львів, Україна
2004 – кафедра соціальної психології факультету психології Варшавського університету, Варшава, Польща, 2004;
2000 – кафедра соціальної психології факультету психології факультету психології, Варшавський університет, Варшава, Польща,

Підвищенн кваліфікації (від 2019)

2023, вересень – стажування в Інституті EMDR-Австрія, Відень

2023, вересень 19-20 – навчання  з EMDR-психотерапії, рівень А, Інститут EMDR-Австрія, Відень

2022 –  «English-language Academic Communication» AK№02070987/000030-22Ivan Franko National University of Lviv, 15 April-15June 2022, (6 ECTS).
2022 – «Психологічна травма війни»: перший міжнародний науково-методологічний форум, №2022-1039-1007485-100216, Варшава, Польща,12 вересня 2022 р., (8 год, 0,2 ЕКТС).
2022 – Міжнародна науково-практична конференція “Practice & Research” in Neuro-Linguistic PsychotherapyEuropean Association for Neuro-Linguistic Psychotherapy08/04/2022, (8 год, 0,2 ЕКТС).
2021 – Тренінг «Ціннісний підхід у викладанні дисциплін гуманітарного циклу» Серт: №02125243-1980/2021Програма тренінгу Erasmus+ Jean Monnet Module 599918-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE28-29 травня 2021, (12 год, 0,1 ЕКТС).
2021 – «Сучасні ІТ-компетентності» СВ № 02070987/000199-21, «Вдосконалення викладацької майстерності», МОН, Львівський національний університет ім. Івана Франка, 01 жовтня 2020 р. – 23 січня 2021 р. 3 кредити ЕКТС.
2021 – Coaching- und Mediationsaubildung Австрійський навчальний центр НЛП &НЛПТ м. Відень, Австрія,22-24 жовтня 2021, (24 год, 0,8 ЕКТС).
2021 – «Міжнародна науково-практична конференція “Practice & Research” in Neuro-Linguistic Psychotherapy»European Association for Neuro-Linguistic Psychotherapy18/04/2021, (8 год, 0,2 ЕКТС).
2021 – «Медіаграмотність та міжнародна комунікація», СВ № 02070987/000294-21, «Вдосконалення викладацької майстерності» МОН, Львівський національний університет ім. Івана Франка, 01 жовтня 2020 р – 23 січня 2021 р., 1 кредит ЕКТС.
2021 – «Академічна доброчесність в університеті». Серт: 047546ELibUkr: Collaboration for the Future of Ukraine «Сприяння реформам у вищій освіті України з погляду розвитку академічної доброчесності», (за сприяння Міжнародного Фонду «Відродження») 17.02.2021, (3 год, 0,1 ЕКТС).
2021 – «Provokative Veränderungsarbeit, (Provocative ChangeWorks™)»European Association for Neuro-Linguistic Psychotherapy Vienna, Austria24-26/09/2021, (24 Unit, 0,8 ЕКТС).
2020 –    «Коронавірусна інфекція: факти проти паніки»Prometheus17.04.2020., (8 год, 0,3 ЄКТС).
2020 –   «Цифрові компетенції в освіті», Свідоцтво № 01467243/02670-20. МОН України, Львівський національний університет імені Івана Франка.27.01.2020-07.02.2020., (60 год, 2 ЕКТС).
2020 –   «Соціальна робота з людьми, які мають хронічні захворювання», Prometheus, 03.03.2020.
2020 –   « Академічна доброчесність», EdEra-студія онлайн-освіти.07.06.2020., (4 год, 0,1 ЕКТС).
2020 – Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції»Тернопільський Національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка10-11.09.2020, (12 год 0,4 ЕКТС).
2020 – «Цифрова грамотність освітян»Проект «Зміцнення міжсекторальної співпраці для соціальної згуртованості» за співфінансування Європейський Союз та Британська Рада в Україні.20.10.2020, (22 год, 0,7 ЕКТС).
2020 – «Навчання дорослих з використанням онлайн інструментів»Представництво DVV International в Україні18-21.05.2020., (16 год, 0,5 ЕКТС)
2020 – “Школа фактчекерів: викривати фейки, протидіяти дезінформації”Академії Української Преси за підтримки Фонду Конрада Аденуера, 8-9.06,2020, (9 год, 0,3 ЕКТС).
2019 –    «Strategies of Genius in Business: Orchestrating Innovation» European Association for Neuro-Linguistic Psychotherapy Vienna, Austria30.05-02.06.2019, 24 Unit

 

Членство у професійних наукових об’єднаннях :
Асоціація практичних психологів Львівської області;
Член комітету тренінгових стандартів Європейської федерації коучінгу (The European Coaching Federation);
Член наукової ради Європейської асоціації нейролінгвістичної психотерапії (EANLPt, European Association for Neuro-Linguistic Psychotherapy)
Почесний член та член тестового комітету Всеукраїнської психодіагностичної асоціації (ВПА)

Наукові проекти:

2022 – Психологія переживання війни
2020 – …. Living with COVID-19: psychological challenges
2015 – … Адаптація психологічних тестів
2012- 2013 — «Формування життєвої перспективи засобами психологічного тренінгу» – науковий керівник держбюджетної теми
2010-2011 — «Структурно-функціональна модель психологічного здоров’я особистості», – науковий керівник держбюджетної теми
2008-2009 — “Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації в структурі психологічного здоров’я”, – науковий керівник держбюджетної теми
2005-2007 — «Критерії психологічного здоров’я”, – науковий керівник держбюджетної теми

2002-2004 рр. – Львівсько-Варшавські семінари „Філософія науки”,  Львівський націонльний університет імені Івана Франка та Варшавський університет, Україна-Польща

 

Проекти

Наукові проекти

2022 – Психологія переживання війни
2020 – …. Living with COVID-19: psychological challenges
2015 – … Адаптація психологічних тестів
2012- 2013 — «Формування життєвої перспективи засобами психологічного тренінгу» – науковий керівник держбюджетної теми
2010-2011 — «Структурно-функціональна модель психологічного здоров’я особистості», – науковий керівник держбюджетної теми
2008-2009 — “Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації в структурі психологічного здоров’я”, – науковий керівник держбюджетної теми
2005-2007 — «Критерії психологічного здоров’я”, – науковий керівник держбюджетної теми

Науковий керівник дисертацій (вказано рік захисту)

Клименко Марія Володимирівна «Нарцисична саморегуляція як чинник особистісного самоздійснення» доктор філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія. 2021
Клименко Олена Євгенівна Становлення життєвої перспективи особистості в осіб з набутою інвалідністю 19.00.01 – Загальна психологія; історія психології. 2017
Горбаль Ірина Степанівна «Соціально-психологічні чинники задоволеності життям осіб похилого віку» 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи. 2016
Вінтонів Марта Ігорівна Когнітивний стиль як чинник розвитку професійної компетентності телефонних консультантів 19.00.01 – Загальна психологія; історія психології . 2013
Захарко Оксана Олегівна Соціально-психологічні детермінанти дозвіллєвих уподобань студентської молоді 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи. 2013.
Семків Ірина Ігорівна Індивідуальні цінності та соціальний капітал як чинники громадянської активності студентської молоді. 19.00.11 політична психологія, 2010

 

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!