ПП 1.2.06 Психофізіологія

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Галецька І. І.ФФП-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432доцент Галецька І. І.

Опис курсу

Курс «Психофізіологія» орієнтований на вивчення нейробіологічних основ психічних явищ, процесів і станів, включаючи вищі психічні функції і свідомість, водночас ознайомлення із сучасними методами психофізіологічних досліджень та прикладними напрямками в сфері психофізіології.
Метою курсу є формування у студентів адекватних наукових уявлень про принципи переробки інформації у центральній нервовій системі; нейроні механізми сенсорних процесів, рухів, пам’яті, навчання, функціональних станів и емоцій, мовлення, мислення; про методи
психофізіологічних досліджень.

Рекомендована література

 1. Аршава І.Ф. Психофізіологія. –Київ, 2006
 2.  Галецька І.І. „Психофізіологія”. Електронний курс. Методичні рекомендації для студентів 2 курсу спеціальності „Психологія ”– Львів, ЛНУ, 2021. – 3 https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=583 (сертифікований електронний курс)
 3. Галецька І.І. „Психофізіологія”. Методичні рекомендації для студентів 2 курсу спеціальності „Психологія ”– Львів, ЛНУ, 2020. – 27 с.
 4. Галецька І.І. „Психофізіологія”. Методичні рекомендації для виконання індивідуальних завдань для студентів 2 курсу спеціальності „Психологія ”– Львів, ЛНУ, 2021. – 15 с.
 5. Галецька І.І. Основи нейропсихології. Львів, 2003. 317 с.
 6. Горго Ю.П, Чайченко Г.М., Маліков М.В.Прикладна психофізіологія людини: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2005. – 193 с.
 7. Кокун О. Психофізіологія. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 184 с.
 8. Кузів, Психофізіологія: курс лекцій. – Тернопіль, вид. ТНТУ ім. Пулюя, 2017. – 194 с.
 9. Макарчук, М. Ю., Куценко, Т. В., Кравченко В.І.,Данилов С.А. Психофізіологія: навчальний посібник / М. Ю.Макарчук, Т. В. Куценко, В.І. Кравченко, С.А.Данилов – К. :ООО «Інтерсервіс» , 2011. – 329 с.
 10. Малхазов О.Р. Психологія та психофізіологія управління руховою діяльністю. – К.: Євролінія, 2002. – 320 с.
 11. Психофизиология: Учебник для вузов. 4-е изд. / Под ред. Ю. И. Александрова. — СПб.: Питер, 2014. — 464 с.: ил. — (Серия «Учебник для вузов»).
 12. Селье Г. Стресс без дисстресса. Москва.-1988.
 13. Хессет. Введение в психофизиологию . 1981
 14. Александров Ю.И. Введение в системную психофизиологию М., 2003,
 15. Герман Є.С.,Ридер Р.О. Важнейшие психические расстройсства и мозг.-М.-1992
 16. Ильин Е. П. Психофизиология состояний человека. – СПб.: Питер, 2005
 17. Данилова, А.Л. Крылова. -Психофизология Ростов н/Д: «Феникс», 2005. — 478, [1] с. – (Учебники МГУ)
 18. Китаев -Смик В.В. Психология стресса.-Москва, 1988.
 19. ВІДЕО матеріали–
  1.Біологія поведінки людини. 25 відеолекцій Роберт Сапольски,
  2010. СтэнфордURL (https://e-learning.lnu.edu.ua/mod/url/view.php?id=18602
  2. Роберт Сапольски. Психология стресса.URL https://e-learning.lnu.edu.ua/mod/url/view.php?id=18606
  3. Константин Анохин: “Мозг: итоги 2018 года”URL https://e-learning.lnu.edu.ua/mod/url/view.php?id=25296
  4. Константин Анохин “Мозг итоги 2019 года“URL https://e-learning.lnu.edu.ua/mod/url/view.php?id=25299
  5. Лекция К.Анохина “Сознание и мозг: последний рубеж
  науки”URL https://e-learning.lnu.edu.ua/mod/url/view.php?id=25300
  1. “Нейронные гиперсети” – доклад 28 января директора
  Института перспективных исследований мозга МГУ академика К.В.
  АнохинаURL https://e-learning.lnu.edu.ua/mod/url/view.php?id=54318

Силабус:

Завантажити силабус