ПП 2.1.2.04 (2) Нейролінгвістичне програмування

Тип: На вибір студента

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
55.5Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
548Спеціалізація "Клінічна психологія"доцент Галецька І. І.

Опис курсу

Нейролінгвістичне програмування вивчає закономірності суб єктивного досвіду людей через розкриття механізмів і способів моделювання поведінки і передачі виявлених моделей іншим людям. НЛП є міждисциплінарною інтегративною концепцією необіхевіоральної орієнтації.
Розглянуто нейрологічні процеси, які відповідають за зберігання, переробку і передачу інформації та розуміння механізмів внутрішнього сприйняття. Лінгвістичні аспекти НЛП зосереджено на алгоритмах мови у контексті особливостей механізмів мислення і поведінки, а також в організації процесів комунікації. НЛП досліджує системні зв’язки між поведінковими та когнітивними паттернами успішного функціонування та розробляє алгоритму моделювання особистої ефективності та досконалості.
Теоретичні положення щодо психофізіологічних проявів психічної діяльності та практичні можливості нейролінгвістичного програмування як ефективного методу для організації і опису взаємодії в психологічному консультуванні, педагогіці, менеджменті, спілкуванні з
метою психологічної діагностики, оптимізації та психокорекції.

Рекомендована література

1. Андреас К., Андреас С. Измените свое мишление и воспользуйтесь результатами.Новосиб.1995.СПт., 2006, 447с.

2. Боденхамер Б., Холл М. НЛП-практик: полный сертификацилнный курс.-
3. Бурлачук Л., Качарян А., Жидко М. Психотерапия. Психологические модели. Учебник для вузов. . –– СПб. : Питер, 2012. – 496 с.
4. Бэйтсон Г. Экология разума. – М. : Смысл, 2000
5. Галецька І.І. Метамодель мови у структуруванні та рефреймінгу індивідуального досвіду / Особистість в екстремальних умовах: збірник тез V науково-практичної конференції. – Львів: ЛДУ БЖД, 2012. – С. 44-45.
6. Галецька І.І. „ Нейролінгвістичне програмування”. Електронний курс. Методичні рекомендації для студентів 2 курсу спеціальності „Психологія ”– Львів, ЛНУ, 2021. – https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2298
7. Дилтс P. Моделирование с помощью НЛП. – СПб.: Питер, 2000.
8. Дилтс Р. Изменение убеждений с помощью НЛП. – М.: Класс, 1999.
9. Плигин А., Герасимов А. Руководство к курсу НЛП-практик.- М., 2016.-576 с.
Література додаткова
1. Бэндлеp P. Используйте свой мозг для изменения.
2. Бэндлеp P., Гpиндеp Д. Pефpейминг: оpиентация личности с помощью pечевых стpатегий. Воpонеж: HПО МОДЭК, 1995.
3. Бэндлеp P., Гpиндеp Д. Из лягушек в принцы. Екатеринбург, 1999.
4. Галецька І.І. Застосування НЛП-технік у формуванні впевненості в собі //Теоретичні
та практичні аспекти дитячої та юнацької психотерапії: Матеріали регіональної
науково-практичної конференції. – Львів 2004. – С.6-7.
5. Дилтс P. НЛП: Навыки эффективного лидерства. Спб.: Питер, 2001.
6. Дилтс P. Стpатегии гениев В 3 т., М.: Класс, 1998.
7. Найт С.Руководство по НЛП.СПб.2000.
8. Эриксон М. Гипнотические реальности. М.: Класс, 1999.

9. Эриксон М. Стратегии психотерапии. М.: КСП+. 2000.

10. База даних PsycINFO Американської психологічної асоціації https://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo
11. Бібліографічна база даних Scopus https://www.scopus.com
12. Електронні ресурси Національної бібліотеки України ім. В. І.
Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/node/2116

Силабус:

Завантажити силабус