Куречко Ірина Ігорівна

Посада: доцент кафедри політології

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Електронна пошта: iryna.kurechko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Суспільно-політичні рухи, політичні партії країн Центрально-Східної Європи, політична опозиція, трансформація політичних систем.

Курси

Публікації

Основні публікації:

  1. Чміль І. Передумови виникнення та особливості діяльності суспільних рухів у країнах Вишеградської групи в період трансформації політичних систем / І. Чміль // Вісник Дніпропетровського університету: Серія Філософія. Соціологія. Політологія. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 23 (4). – С. 97–104. – 0, 3 д.а.
  2. Чміль І. Теоретико-методологічні засади дослідження суспільних рухів / І. Чміль // Evropský politický a právní diskurz. – Svazek 1. – 6. vydání. – Brno, 2014. – S. 106–125.
  3. Чміль І. Протестні рухи країн Центрально-Східної Європи у 1980-1990 рр. (на прикладі Польщі, Чехії та Словаччини) / І. Чміль // Вісник Львівського університету: Серія філос.-політолог. студії. – Львів, 2015. – Вип. 6. – С. 238–247.
  4. Чміль І. Особливості трансформації суспільних рухів у політичні партії (на прикладі Чехії та Словаччини) / І. Чміль // Studium Europy Środkowej i Wschodniej. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. – Kutno, 2015. – nr. 3. – S. 7–16.
  5. Чміль І. Коаліція ДЕМОС як чинник трансформації політичної системи Словенії / І. Чміль // Наукові праці. Серія Політологія. – Миколаїв. – 2015. – Вип. 248. – С. 74–78.
  6. Чміль І. Трансформація місця та ролі політичної опозиції в країнах Центрально-Східної Європи / І. Чміль // Вісник Львівського університету: Серія міжнародні відносини. – Львів, 2016. – Вип. 38. – С. 3–10.

Біографія

Народилася 16 грудня 1991 р. у м. Львові. У період з 2008 по 2013 роки навчалася у Львівському національному університеті імені Івана Франка на філософському факультеті, спеціальність «Політологія». Отримала диплом магістра політології з відзнакою. У 2016 році закінчила аспірантуру та достроково захистила кандидатську дисертацію на тему: “Становлення, функціонування і трансформація суспільно-політичних рухів у політичні партії (на прикладі країн Центрально-Східної Європи)”.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!