Петровська Інга Ростиславівна

Посада: доцент кафедри психології

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: Inha.Petrovska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Психологія становлення громадянської ідентичності особистості, Психодіагностика, Психологія прийняття рішень

Курси

Публікації

Автор понад 80 статей та тез доповідей: Етапи становлення громадянської ідентичності особистості (2019, https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-44.212-233), Громадянська культура як чинник становлення громадянської ідентичності особистості (2018, https://doi.org/10.31108/1.2018.7.17.6), Методика визначення рівня та типу громадянської ідентичності особистості (2018, http://www.tpsp-journal.kpu.zp.ua/archive/1_2018/33.pdf), Громадянська ідентичність як різновид організаційної ідентичності (2018, http://problemps.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/58/2018/04/39-22.pdf), Individual psychological characteristics of students with different types of civic identity (2017, https://doi.org/10.15503/jecs20171.138.147), Сivic identity as а complex multi-level personal formation (2017), Рівні та структура громадянської ідентичності особистості (2017, https://doi.org/10.29038/2227-1376-2017-30-157-171), Emigration sentiment among the students in the context of their civic identity (2016, https://doi.org/10.15503/jecs20162.100.110), До проблеми множинності громадянської ідентичності особистості (2017), Civic Identity in the Context of the Modern Global Psychological Thought (2016, https://doi.org/10.29038/2227-1376-2016-28-221-235), Особливості сприйняття іміджу особистості політичного лідера (2015, http://pj.kherson.ua/file/2015/psychology_01/ukr/part_1/13.pdf), Психологічні особливості кар’єрних орієнтацій студентів-психологів (2015) та ін.

Автор 25 навчально-методичних матеріалів. Методичні матеріали до навчальних курсів “Психологія прийняття рішень“ (2018), “Психологічна служба” (2016), “Психодіагностика” (2016), Практикум з психодіагностики (2014), Навчальний посібник “Психологія реклами в схемах і таблицях” (2013), Програми та зразки тестових завдань для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (2012) та ін.

Біографія

В 1995 році закінчила Державний університет «Львівська політехніка».

В 2005 році захистила дисертацію на тему «Математична модель психосоціальної сфери людини для системи підтримки прийняття психодіагностичних рішень».

В 2008 році присвоєно вчене звання доцента кафедри психології і педагогіки.

З 1995 по 2015 рік – працювала на кафедрі психології, педагогіки і соціального управління НУ «Львівська політехніка».

З 2015 року працює на кафедрі психології ЛНУ ім. Івана Франка.

З 2016 року – здобувач наукового ступеня доктора психологічних наук при Лабораторії психології політичної поведінки молоді Інституту соціальної та політичної психології. Тема докторської дисертації «Психологія становлення громадянської ідентичності особистості» за спеціальністю 19.00.11 – політична психологія (затверджена рішенням бюро Міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології, витяг № 1357 від 29.11.2016 року).

Нагороди

нагороджена Дипломом НУ “Львівська політехніка” за успіхи у професійній діяльності та сумлінну працю (2013 р.)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!