ПП 1.2.2.05 Психологія прийняття рішень

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
6Немає
75Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Петровська І. Р.Спеціалізація "Психологія управління"
712доцент Петровська І. Р.Спеціалізація "Психологія управління"

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616Спеціалізація "Психологія управління"доцент Петровська І. Р.
712Спеціалізація "Психологія управління"доцент Петровська І. Р.

Опис курсу

Курс «Психологія прийняття рішень» є необхідною складовою професійної підготовки майбутніх фахівців (спеціалізації «Психологія управління»), і знайомить з психологічними концепціями та моделями, закономірностями та механізмами, техніками та прийомами прийняття індивідуальних та колективних рішень, типовими логічними помилками та пастками мислення в процесі прийняття рішень, а також способами їх уникнення.

Рекомендована література

1. Добре бути ірраціональними. Як мислити нелогічно та отримувати несподівані переваги / Ден Аріелі ; пер. з англ. Дзвінки Завалій. Львів : Видавництво Старого Лева, 2021. 352 с.
2. Чесно про (не)чесність / Ден Аріелі ; пер. з англ. Дзвінки Завалій. Львів : Видавництво Старого Лева, 2019. 288 с
3. Канеман, Д. Мислення швидке й повільне / пер. з англ. Максим Яковлєв. К.: Наш Формат, 2017. 480 с.
4. Петруня Ю. Є., Говоруха В. Б., Літовченко Б. В. та ін. Прийняття управлінських рішень. Навч. посіб./ за ред. Ю. Є. Петруні. 2-ге вид. К.: Центр учбової літератури, 2011. 216 с.
5. Помиткіна Л. В. Психологія прийняття особистістю стратегічних життєвих рішень: монографія. К.: Кафедра, 2013.
6. Петровська І.Р. Психологія прийняття рішень: навчально-методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія. Львів. 2021. 44 с.
7. Петровська І.Р. Психологія прийняття рішень: Методичні матеріали до навчального курсу. Львів, 2018. 36 с.
8. Ariely, D. Predictably Irrational, Revised and Expanded Edition: The Hidden Forces That Shape Our Decisions. HarperCollins, 2008.
9. Heath Ch., Heath D. Decisive: How to Make Better Choices in Life and Work. New York : Crown Business, 2013. 243 p.
10. Kahneman D. Thinking, fast and slow. New York : Farrar, Straus, and Giroux. 2011. 656 p.

11. Негрей М., Тужик К. Теорія прийняття рішень. Київ: Центр навчальної літератури, 2018, 272 с.
12. Санников А.И. Психология принятия жизненных решений личностью. Диссертация на соиск. доктора психол. наук. Одеса, 2016. 508 с.
13. Боно Э. Искусство думать. Латеральное мышление как способ решения сложных задач. М.: Альпина Паблишер, 2015. 172 с.
14. Друкер Эффективное принятие решений. М., 2006.
15. Канеман Д., Словик П., Тверски А. Принятие решений в неопределенности: Правила и
предубеждения / Пер. с англ. Х.: Изд-во Институт прикладной психологи «Гуманитарный центр», 2005. 632 с.

16. База даних PsycINFO Американської психологічної асоціації https://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo
17. Бібліографічна база даних Scopus https://www.scopus.com
18. Електронні ресурси Національної бібліотеки України ім. В. І.
Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/node/2116

Силабус:

Завантажити силабус