Грабовська Софія Леонідівна

Посада: завідувач кафедри психології

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: Sofiia.Hrabovska@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Соціальна психологія, організаційна психологія

Курси

Публікації

Автор 161 наукових та науково-методичних публікацій. Серед яких: Комунікаційний менеджмент і управління трудовими ресурсами в некомерційних організаціях матеріали тренінгу. − Львів: ІМГС, 2002. – 487с.

Розв’язання конфліктів матеріали тренінгу.− Львів: ІМГС, 2002. – 508с.

Розвиток тренерських навичок: Матеріали до курсу Матеріали тренінгу. − Львів: Європейський діалог, 2002. − 175 с.

Конфлікти без насильства Посібник – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2003. – 193с.

Адміністративний ресурс у виборчій кампанії та способи його нейтралізації Львів: ЦПД ЛНУ ім. І.

Франко, 2005. − 160 с.

Автор навчального посібника Психологічні аспекти комунікаційного менеджменту організації : навч. посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 456 с.

Співавтор підручника:  Психологія : підруч. Для студ. вищ. навч. закл. К. : Ін Юре, 2014. – 664 с.

Співавтор колективних монографій: Людина в сучасному світі. В трьох томах. Книга 2. Психолого-антропологічний контекст : колективна монографія /; за заг. ред.. д-ра філос. наук, проф. Мельника В.П. − Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012.

Дитяча та юнацька психотерапія: теорія і практика Львів: Астролябія, 2012 сучасних наукових дослідженнях / За заг. ред.. Г.В. Католик . – Львів:Астролябія, 2012. – 312 с.

Толерантність як соціо-культурний феномен: світоглядно-культурний аспект : колективна монографія ; за заг. ред.. д-ра філос. наук, проф.. Мельника В.П. − Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 330 с.

Багатовимірність особистості :психологічний ракурс : колективна монографія /За заг. ред. С. Грабовської, Р. Карковської. − Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015.

Наукова редакція перекладів: Юнг К.Г. Психологічні типи Львів : Астролябія, 2011. – 692с. ;

Пріц А., Викукаль Г. Груповий психоаналіз: Теорія. Техніка. Застосування. Львів: Астролябія,2005. –312 с. ; Мітчел Дж. Психоаналіз іфемінізм.– Львів: Астролябія, 2004. − 480 с.

Біографія

(17.VІІІ.1953, м. Верховцеве, Дніпропетровська. обл.) – кандидат філософських наук (формалізація як один з факторів інтеграції сучасного наукового знання, 1981), доцент (1999)., професор (2015). Закінчила філософський ф-т Київського. ун-ту імені Т.Г. Шевченка (1976). Від 1976 асистент кафедри філософії Львівського університету, з 1984 – асистент кафедри педагогіки та психології, 1987 – доцент кафедри педагогіки та психології, 1988 присвоєне звання доцента кафедри педагогіки і психології, з 1991 – доцент кафедри психології філософського факультету, з 2004 в.о. завідувача кафедри психології , а з 2006 – завідувач кафедри психології. Вчене звання професора кафедри психології присвоєне 2015.

Проекти

Проект розвитку громадянського суспільства (Україна-Канада), Дослідження чинників схильності до «вимагаючої поведінки» (Варшавський університет), «Двокрокова модель соціальної активності багаторівневий аналіз» (Варшавський університет).

Член редколегії та рецензент журналу Journal of Education, Culture and Society (Вроцлав, Республіка Польща).

Нагороди

Знак “Відмінник освіти України» (2001)

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!