ПП2.1.3.2.04 Психологія примирення

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
111Залік
102Немає

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1124професор Грабовська С. Л.
1016професор Грабовська С. Л.

Опис курсу

Курс розроблено так, щоб надати учасникам необхідні знання, практичні уміння та навички, потрібні для того, щоб набути фаху психолога. У курсі представлено як огляд концепцій розв’язання та залагодження конфлікту так і практичного інструментарію, який потрібен для примирювача-практика в процесі надання фахової допомоги клієнтам. Мета: виробити у студентів вміння та навички ефективного застосування процедур примирення за умови групової та індивідуальної роботи з клієнтами. Об’єктом курсу є  процес розв’язання конфліктів різних типів та рівнів. Предметом курсу є психологічні особливості та техніка проведення процедур примирення конфліктів.

Отримані під час вивчення спецкурсу «Психологія примирення» знання та практичні вміння та навички сприятимуть підготовці студентів- психологів до практичної діяльності у різних фахових галузях.

Результати навчання

знати:

 • методики аналізу конфлікту;
 • особливості процедур примирення;
 • особливості проведення та ефективного застосування процедур примирення (фасилітації, переговорів, посередництва, експертної поради, консультації)

вміти:

 • діагностувати ситуацію конфлікту,
 • визначати, яка процедура примирення може бути застосована у кожному конкретному випадку конфліктної взаємодії,
 • проводити процедури примирення: фасилітацію, переговори, посередництво, надавати експертну пораду або організовувати надання такої поради;
 • проводити консультування клієнтів, що звертаються   з проблем зовнішніх конфліктів.

Форми та методи навчання:, практичні заняття, презентації,  інтерактивні методи навчання: групова робота, імітаційні та рольові ігри, аналіз ситуаційних вправ, розв’язання задач,  дискусії, диспути, мозковий штурм, синектика, та ін.,

Форма звітності:  залік 

Мова навчання: українська

Рекомендована література

 1. Альтернативні підходи до розв’язання конфліктів: теорія і практика застосування / Укладачі: Н. Гайдук, І. Сенюта,О. Бік, Х. Герешко.  Львів: ПАІС, 2007. 206 с.
 2. Вилкоксон М. Секрети фасилитации Smart- руководство по работе с группами.  Київ : Альпина Паблишер, 2016. 515 с.
 3. Вокер Н. Чому виникають конфлікти? Причини. Етапи. Розв’язання. Наслідки.  Киів : Віват, 2018. 80 с.
 4. Гартс С., Годсон В. К. Клас без провини. Інструменти для розв’язання конфліктів і сприяння розвитку міжособистісного інтелекту.  Луцьк : Ранок, 2020. 256 с.
 5. Гірник А.М. Основи конфліктології.  Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2010.  222 с.
 6. Глазгл Ф. Конфлікт менеджмент. Довідник для керівників та консультантів.  Київ : АДЕФ – Україна, 2020.  528 с.
 7. Грабовська С.Л. Психологія примирення : навч. посібник. Львів :  ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 294 с.
 8. Долінська Л.В., Матяш-Заяць Л.П. Психологія конфлікту : навчальний посібник. Київ  :Каравела, 2019. 304 с.
 9. Конфліктологічна експертиза: теорія і методика.Київ, 2020.100 с.
 10. Кохан А. Взаємодія з ворогом. Як працювати з людьми, які не викликають ні довіри, ні симпатії.  Львів : Лабораторія, 2020.  160 с
 11. Леко Б., Чуйко Г. Медіація.  Чернівці : Видавництво 21, 2014.  464 с.
 12. Ложкін Г. В., Пов’якель Н. І. Психологія конфлікту : теорія і сучасна практика : Навчальний посібник. Київ: Професіонал, 2007. 416 с.
 13. Ложкін Г. В., Пов’якель Н. І. Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика: Навчальний посібник.  Київ : Професіонал, 2007.  416 с.
 14. Партико Н.В. Психологія конфліктів.  Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019.  182 с.
 15. Яхно Т.П. Конфліктологія та теорія переговорів. ‒ Харків : Видавництво ЦУЛ, 2020. ‒ 168 с.

Силабус: ПП2.1.3.2.04 Психологія примирення

Завантажити силабус