Гребінь Наталія Валеріївна

Посада: доцент кафедри психології

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Електронна пошта: Nataliya.Hrebin@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: orcid.org

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Web of Science (Publons): app.webofknowledge.com

Наукові інтереси

Психологія емоцій,емоційний інтелект,  психологія розвитку в дитячому віці, психологія осіб з особливими потребами, психологія конфлікту

Курси

Публікації

 1. Hrebin N. Psychological aspects of manipulation within an interpersonal interaction: manipulations and manipulators / N. Hrebin A. Shyroka // Personality in society: psychological mechanisms of activity : collective monograph / N. P. Hapon, S. L. Hrabovska, N. V. Hrebin. , etc. – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2020. – Р. 34-52. – 1 д.а. DOI: 10.36059/978-966-397-209-1/34-52
 2. Гребінь Н. Лісень Ю. Оцінка психологічного благополуччя працюючих жінок із різною формою зайнятості. Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. 2021. Випуск 10. С. 207–218. https://doi.org/10.30970/PS.2021.10.29  http://psy-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/10_2021/31.pdf
 3. Гребінь Н. Переживання страхів дітьми з різними особистісними особливостями. Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. 2021. Випуск 9. С. 79-87. https://doi.org/10.30970/PS.2021.9.11
 4. Гребінь Н.В. Карковська Р.І. Навчальна мотивація підлітків з різними сиблінговими позиціями в батьківській родині. Габітус. 2021, 23, С. 95-103. DOI https://doi.org/10.32843/2663-5208.2021.23.16
 5. Grabovska S. Grebin N. & Karkovska, R. (2021). Different Approaches to Desing of the Group Traning in Adult Learning. Journal of Education Culture and Society, 12(1), 164–176. https://doi.org/10.15503/jecs2021.1.164.176
 6.  Гребінь Н.В. Перепелюк Т.Д. Іваннікова М.В. Особливості стигматизацїї осіб з психічними порушеннями студентами-психологами. Вісник Національного університету оборони України 2 (55). 2020. – С. 37-43. https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-55-2-37-43
 7. Hrebin N. Applying Benjamin Bloom’s Taxonomy Ideas in Adult Learning / N. Hrebin, S. Grabovska, R. Karkovska, A. Vovk // Journal of Education Culture and Society.2000. 11 (1), Р. 61-72 – 0,5 д.а. DOI: 10.15503/jecs2020.1.61.72
 8. Гребінь Н.В. Особливості агресивної поведінки підлітків із підвищеним рівнем переживання страхів / Н. В. Гребінь, М. Ю. Федчун // Габітус. 15, С. 119-124 – 0,6 д.а. DOI https://doi.org/10.32843/2663- 5208.2020.15.19
 9. Психологічне маніпулювання у міжособистісній взаємодії у ракурсі суб’єктно-вчинкового підходу / Н. В. Гребінь // Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. 2018. Вип. 2. С. 22–30. https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/issue/view/23
 10.  Гребінь Н.В. Психологічні детермінанти схильності студентської молоді до маніпулювання / Н. В. Гребінь // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Психологічні науки : збірник наукових праць. – №2 (18), листопад 2017. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. – С.39-45 http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdups_2017_2_9.

Біографія

1999-2004 – Вивчала психологію (Львівський національний університет імені Івана Франка).

2004-2017 – Асистент кафедри психології Львівського національного університету імені Івана Франка.

2016 – Кандидат психологічних наук (Доктор філософії). Спеціальність: Психологічні науки. 19.00.01 – Загальна психологія, історія психології. Місто: Київ. Установа: Інститут соціальної та політичної психології (Київ). Тема дисертації: «Психологічні чинники схильності студентської молоді до маніпулювання у міжособистісній взаємодії»

2017- зараз: Доцент кафедри психології Львівського національного університету імені Івана Франка

Проекти

Стажування:

 • Наукове стажування на кафедрі психології управління Інституту психології у Вроцлавському університеті (м. Вроцлав, Республіка Польща). (16.04.2018 – 22.04.2018 ).
 • «Цифрові компетенції в освіті» у Львівському національному університеті імені Івана Франка (27.01.2020 р.- 07.02. 2020 р.) загальним обсягом 2 кредити ЄКТС (60 годин). Свідоцтво №01467243/ 02673 – 20

Методичні матеріали

Силабус для спеціальностей філологічного факультету:

035.035 слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша –
сербська – ФЛсрб
035.036 слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша –
словацька – ФЛслц
035.038 слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – чеська
–      ФЛчес
035.039 слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша –
словенська – ФЛслн

syllabus психологія філологи 2019-2020

робоча програма психологія 2019-2020

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!