Гребінь Наталія Валеріївна

Посада: доцент кафедри психології

Електронна пошта: Nataliya.Hrebin@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: orcid.org

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Психологія впливу, гендерна психологія, спеціальна психологія, корекційна психологія,

Курси

Публікації

Близько 18 наукових публікацій, з них, зокрема:

1. Гребінь Н.В. Психологічні особливості реагування особистості на маніпулятивну техніку „Нога в дверях” / Н. В. Гребінь // Вісник Львівського університету. Філософські науки. – 2007. – Вип. 10. – С. 342–353.

2. Гребінь Н.В. Мотиваційні установки осіб із схильністю до маніпулювання у міжособистісних стосунках / Н. В. Гребінь // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Камянець – Подільського національного університету ім.. Івана Огієнка, Інституту психології ім.. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип..4. – Камянець – Подільський: Аксіома, 2009. – С.39–48.

3. Гребінь Н.В. Людина – маніпулятор родом із дитинства / Н.В. Гребінь // Матеріали наук.-практ. конф. [«Дитячі ігри – забави дорослих: психотерапія життєвих сценаріїв»], (Львів, 15 травн. 2009 р.) – Львів, 2009. – С.15–17.

4. Гребінь Н.В. Ціннісно-мотиваційні особливості професійної соціалізації студентів-психологів, схильних до маніпуляції у міжособистісних стосунках / Н.В. Гребінь // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка Національної АПН України / За ред. С.Д.Максименка. Т.ХІІІ, част.3. – К, 2011. – С.109–115.

5. Гребінь Н.В. Психологічні особливості студентської молоді, схильної до маніпуляції у міжособовій взаємодії / Н.В. Гребінь // Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації. Український науковий журнал. – 2015. – №1. – С. 55–65.

6. Гребінь Н.В. Статеві та гендерні особливості осіб з різним рівнем схильності до маніпуляції / Н.В. Гребінь // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Психологія» / ред. кол. Н. Скотна (головний редактор), І. Галян (редактор розділу) та ін. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – Вип. 37 – С. 160–173.

7. Grebin′ N. Psychological determinants of the individual′s propensity to manipulate in interpersonal interactions / N. Grebin′ // Journal of Education, Culture and Society. – 2015. – № 1. – Р. 108–119.

Біографія

Народилася у м. Львові 18. 05. 1981р.

1999-2003 студентка ЛНУ ім.Франка, 2003-2004 – магістратура ЛНУ ім. Франка, 2002-2004 – практичний психолог дошкільного відділення Навчально – Реабілітаційного центру “Левеня” для дітей з вадами зору.

З 2004р. – асистент кафедри психології філософського факультету ЛНУ ім.. Ів. Франка.

Методичні матеріали

Силабус для спеціальностей філологічного факультету:

035.035 слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша –
сербська – ФЛсрб
035.036 слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша –
словацька – ФЛслц
035.038 слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – чеська
–      ФЛчес
035.039 слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша –
словенська – ФЛслн

syllabus психологія філологи 2019-2020

робоча програма психологія 2019-2020

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!