Левус Надія Ігорівна

Посада: доцент кафедри психології

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Електронна пошта: nadiya.levus@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Педагогічна психологія. Етнопсихологія. Арт-терапія. Психологія креативності. Короткотермінова терапія.

Публікації

Автор 64 публікацій, серед яких 31 стаття у фахових виданнях України.
Співавтор монографій: Людина в сучасному світі. В трьох книгах. Книга 2. Психолого-антропологічний контекст : колективна монографія / за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 602 c.
Наука і цінності людського буття / за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 550 c.
Багатовимірність особистості: психологічний ракурс : колективна монографія / за заг. ред. : С. Л. Грабовської, Р. І. Карковської. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 374 c.
Співавтор підручників та навчальних посібників: Психологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за заг. ред. Т. Б. Партико. К.: Ін Юре, 2014. 664 с.
Педагогічна психологія в схемах і таблицях : навч. посібник / Н. І. Левус, О. В. Волошок. Львів: ЛНУ імені Івана Франка; Артос, 2015. 340 с.

Проекти

2002-2004 рр. – Львівсько-Варшавські семінари „Філософія науки”, котрі проводили спільно Львівський та Варшавський університети. 2002 р. – Польсько-німецько-австрійсько-українські майстер-класи „Творчої експресії” (м. Освенцім, Польща). 2005-2010 рр. – Міжнародний навчальний психотерапевтичний проект „Системна терапія та консультування”, котрий проводився Товариством Системної Терапії землі СААР − SGST (Німеччина). 2015 р. по даний час – Міжнародний навчальний психотерапевтичний проект „Короткотермінова терапія, зосереджена на вирішенні (BFST)”, котрий проводиться Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi (м. Лодзь, Польща).

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!