ПП2.1.3.1.03 Арт-терапія

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Левус  Н. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016доцент Левус  Н. І.

Опис курсу

Програма містить загальні теми для ознайомлення зі специфікою арт-терапії у клінічних закладах та медичних усрановах, оскільки викладається для магістрів, які здобувають спеціалізацію «Реабілітаційна та клінічна психологія». Спеціальні теми програми розкривають методи застосування арт-терапії з різними категоріями клієнтів. Окрему увагу приділено особливостям різних арт-терапевтичних методів та підходів

Рекомендована література

1. Ільченко І. С. Арт-терапія: навчальний посібник для студентів / І. С. Ільченко. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. – 150 с. https://cutt.ly/BWEII7k
2. Калька Н. Практикум з арт-терапії: навч.-метод. посібник. Ч. 1. / Н. Калька, З. Ковальчук. – Львів : ЛьвДУВС, 2020. – 232 с. https://cutt.ly/xWEICDF
3. Колпакчи О. С. Арт-терапія : курс лекцій : навчальний посібник / О. С. Колпакчи. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – 322 с. https://cutt.ly/XWEIFr3
4. Копытин А. И. Современная клиническая арт-терапия : учебное пособие. / А. И. Копытин. – М. : Когито Центр, 2015. – 526 с. https://cutt.ly/lWEU7og
5. Лебедева Л. Д. Практика арт-терапии : подходы, диагностика, система занятий / Л. Д. Лебедева. – СПб. : Речь, 2005. – 256 с. https://cutt.ly/dWEIgVA
6. Литвиненко В. А. Основи арт-терапії : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 2-ге видання, перероблене і доповнене / В. А. Литвиненко – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – 140 с.
7. Практикум по арт-терапии / под ред. А. И. Копытина. – СПб. : Питер, 2000. – 448 с. – (Серия „Практикум по психологии”). https://cutt.ly/xWEIs86
8. Никитин В. Н. Арт-терапия : учебное пособие / В. Н. Никитин. – М. : Когито-Центр, 2014. – 327 с. https://cutt.ly/fWEInGa
9. Практическая арт-терапия : лечение, реабилитация, тренинг / под ред. А. И. Копытина. – М. : Когито-Центр, 2008. – 288 с. https://cutt.ly/gWEIEoD

Додаткова література:
10. Ваверниеце И., Кревица Э., Упмале А. и др. Искусствотерапия / под ред. К. Мартинсонепер ; пер. с латыш. А. Карповой. Санкт-Петербург : Речь, 2014. 351 с.
11. Киселева М. В. Загадка арт-терапии, или Пробуждение внутреннего ребенка. Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2019. 77,[3] с.
12. Кокоренко В. Л. Арт-технологии в подготовке специалистов помогающих профессий / В. Л. Кокоренко. – СПб. : Речь, 2005. – 101 с.
13. Копытин А. И. Психодиагностика в арт-терапии. СанктПетербург : Речь, 2014. 284 с.
14. Копытин А. И. Руководство по детско-подростковой и семейной арт-терапии / А. И. Копытин, Е. Е. Свистовская. – СПб. : Речь, 2010. – 250 с.
15. Копытин А. И. Теория и практика арт-терапии / А. И. Копытин. – СПб. : Питер, 2002. – 368 с. https://cutt.ly/1WEIqe1
16. Копытин А. И. Техники аналитической арт-терапии : исцеляющие путешествия / А. И. Копытин, Б. Корт. – СПб. : Речь. – 144 с.
17. Никитин В., Цанев П. Образ и сознание в арт-терапии. Изд. 2-е, испр. и доп. Москва : Когито-Центр, 2018. 268 с

Силабус: ПП2.1.3.1.03 Арт-терапія

Завантажити силабус