Джунь Валерій Володимирович

Посада: доцент кафедри філософії

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: Valeriy.Dzhun@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Філософія, етика спорту.

Курси

Публікації

Автор біля 50 –и наук. праць, зокр. статей: Філософсько-містичні засади творчості Г.С. Сковороди (Львів, 1992), Українська філософія в контексті утвердження української ідеї (Мюнхен-Львів, 1995), Структура суб’єктивності в ставленні людини до свого здоров’я (Львів, 1997). Разом із А.І.Коваленком (ЛДУФК), при виконанні дослідницької теми „Морально-етичні проблеми розвитку сучасного спорту в Україні”, у 2000-2004 роках, – УДК 796. 011. 5, № держреєстрації 0102U002643 – вперше в укр. філос. думці було здійснене опрацювання і введення у практичний обіг поняття „спортивної деонто-логії”, розроблені загальні принципи спортивної деонтології. По темі надруковано бл.15 статей у науковому збірнику „Здоровий спосіб життя” №№4-11, за 2004-2006р.р., зокрема: Морально-етичні проблеми спорту в Україні(Львів, 2002), Від стилю життя до етосу( Харків – Львів, 2003), Етос спорту в контексті етосу то¬талітаризму і демократії (Львів, 2004), До питання про етику спорту як прикладну дисципліну: спроба означення предмета (Львів, 2004), Мораль переконання і мораль відповідальності як осн¬ва побудови спортивної деонтології (Львів, 2005), Загальна характеристика спортивної деонтології(Львів, 2005), Принцип правдивості в спортивній деонтології (Львів, 2005), Проблеми етосу сучасного спорту(Львів, 2005), Принцип автономії особи в спортивній деонтології(Львів, 2005), Принцип гідності особи в спортивній деонтології (Львів, 2006), Принцип цілісності особи в спортивній деонтології (Львів, 2006), Принцип справедливості особи в спортивній деонтології(Львів, 2006). На основі дослідження, в ЛДУФК виник новий курс „Етика і професійна етика: спортивна деонтологія”, який досі читається студентам цього вишу.
Присутній інтерес і до науково-методичного осмислення ряду проблем читання курсу філософії, що віднайшло своє відображення в ряді матеріалів конференцій, включаючи науково-практичні конференції філос.факультету , а також теоретичні семінари кафедри філософії філос.факультету. Див.: QUO VADIS(Львів:ЛНУ, 2007).Термінологічна плутанина в сучасній українській думці як вияв концептуальних суперечностей у тлумаченні особи(Львів: ЛНУ, 2007.Чому детальний аналіз повсякденного знання і пізнання не є виявом банальності (Львів: ЛНУ, 2009).Особа і особистість в українському гуманітарному дискурсі. – ЛьвівЛНУ, 2010 і ін.

Біографія

ДЖУНЬ Валерій Володимирович (16.ІІІ.1952, с. Березівка Житомир. обл.) – філософ, канд. філос. наук (Діалектика об’єктивного і суб’єктивного у формуванні розумних потреб особи при соціалізмі, 1987), доц. (1995).
Закінчив філос. ф-т Київ. ун-ту (1978), аспірант Львів. ун-ту (1986), асист. Рівнен. пед. ін-ту (1978–83), викл. (1986–89), ст. викл. (1989–94), доц. Львів. ін-ту. фізичн. культ. (1994–2003), з 2003 доц. Львів. ун-ту.

Методичні матеріали

Навчально-методичні матеріали для студентів філософського факультету по спеціальності “Політологія”

Силабус Філософія (політологи)

Робоча програма навчальної дисципліни Філософія (політологи)

Навчально-методичні матеріали для студентів не філософських спеціальностей

Силабус Філософія (укр. філологи)

Робоча програма навчальної дисципліни Філософія (укр. філологи)

Силабус Філософія (прикладники)

Робоча програма навчальної дисципліни Філософія (прикладники)

Силабус Філософія (економісти)

Робоча програма навчальної дисципліни Філософія (економісти)

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!