Джунь Валерій Володимирович

Посада: доцент кафедри філософії

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: Valeriy.Dzhun@lnu.edu.ua

Курси

Публікації

Біографія

ДЖУНЬ Валерій Володимирович (16.ІІІ.1952, с. Березівка Житомир. обл.) – філософ, канд. філос. наук (Діалектика об’єктивного і суб’єктивного у формуванні розумних потреб особи при соціалізмі, 1987), доц. (1995).
Закінчив філос. ф-т Київ. ун-ту (1978), аспірант Львів. ун-ту (1986), асист. Рівнен. пед. ін-ту (1978–83), викл. (1986–89), ст. викл. (1989–94), доц. Львів. ін-ту. фізичн. культ. (1994–2003), з 2003 доц. Львів. ун-ту.
Наук. інтереси: філос., етика спорту. Автор біля 50 –и наук. праць, зокр. статей: Філософсько-містичні засади творчості Г.С. Сковороди (Львів, 1992), Українська філософія в контексті утвердження української ідеї (Мюнхен-Львів, 1995), Структура суб’єктивності в ставленні людини до свого здоров’я (Львів, 1997). Разом із А.І.Коваленком (ЛДУФК), при виконанні дослідницької теми „Морально-етичні проблеми розвитку сучасного спорту в Україні”, у 2000-2004 роках, – УДК 796. 011. 5, № держреєстрації 0102U002643 – вперше в укр. філос. думці було здійснене опрацювання і введення у практичний обіг поняття „спортивної деонто-логії”, розроблені загальні принципи спортивної деонтології. По темі надруковано бл.15 статей у науковому збірнику „Здоровий спосіб життя” №№4-11, за 2004-2006р.р., зокрема: Морально-етичні проблеми спорту в Україні(Львів, 2002), Від стилю життя до етосу( Харків – Львів, 2003), Етос спорту в контексті етосу то¬талітаризму і демократії (Львів, 2004), До питання про етику спорту як прикладну дисципліну: спроба означення предмета (Львів, 2004), Мораль переконання і мораль відповідальності як осн¬ва побудови спортивної деонтології (Львів, 2005), Загальна характеристика спортивної деонтології(Львів, 2005), Принцип правдивості в спортивній деонтології (Львів, 2005), Проблеми етосу сучасного спорту(Львів, 2005), Принцип автономії особи в спортивній деонтології(Львів, 2005), Принцип гідності особи в спортивній деонтології (Львів, 2006), Принцип цілісності особи в спортивній деонтології (Львів, 2006), Принцип справедливості особи в спортивній деонтології(Львів, 2006). На основі дослідження, в ЛДУФК виник новий курс „Етика і професійна етика: спортивна деонтологія”, який досі читається студентам цього вишу.
Присутній інтерес і до науково-методичного осмислення ряду проблем читання курсу філософії, що віднайшло своє відображення в ряді матеріалів конференцій, включаючи науково-практичні конференції філос.факультету , а також теоретичні семінари кафедри філософії філос.факультету. Див.: QUO VADIS(Львів:ЛНУ, 2007).Термінологічна плутанина в сучасній українській думці як вияв концептуальних суперечностей у тлумаченні особи(Львів: ЛНУ, 2007.Чому детальний аналіз повсякденного знання і пізнання не є виявом банальності (Львів: ЛНУ, 2009).Особа і особистість в українському гуманітарному дискурсі. – ЛьвівЛНУ, 2010 і ін.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!