Наконечний Андрій Романович

Посада: доцент кафедри філософії

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-43-72

Електронна пошта: andriy.nakonechnyy@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Проблематика української філософської думки, до яких належить “національна ідея”, “свобода”, особливості їх розуміння і трактування українськими мислителями, філософами.

Курси

Публікації

  1. Наконечний А.Р. Системно-філософський аналіз навантаженості політичного факту (у співавт.) / Наконечний А.Р. // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2020. Випуск 32, с. 65-72.
  2. Наконечний А.Р. Філософсько-психологічні аспекти корекції девіантної поведінки молоді України / Наконечний А.Р. // Зб. наук. праць / Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна. – Брест: Альтернатива, 2016. – С.153-158.
  3. Наконечний А. Ідея свободи у суспільно–духовному житті України XIV–XVIII ст. / А.Наконечний / Наконечний А.Р. // Вісник ЛНУ. Серія філософські науки, 2014. – Вип. 3. – С.67–75.
  4. Наконечний А. Національна ідея як інтегративний чинник у філософській думці України першої половини ХІХ ст. (на прикладі творчості діячів «Руської трійці» та Т.Шевченка) / А.Наконечний // Вісник ЛНУ. Серія філософсько-політологічні студії, 2014. – Вип. 4. – С.17–21.
  5. Наконечний А. Національна ідея як інтегративний чинник у філософській думці України другої половини ХІХ ст. (на прикладі творчості М.Драгоманова та І.Франка) / А.Наконечний. // Вісник Львівського університету. Серія: філософсько-політологічні студії. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2014. – Вип.5. – С.20-25.

Біографія

1975 рік – народився у м. Львові

Освіта

2008 – присвоєно вчене звання доцента

2001 – захистив кандидатську дисертацію «Національна ідея як інтегративний чинник у суспільно-духовному житті України (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.) за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії.

1997-2000 – навчання в аспірантурі (денна форма навчання, кафедра історії філософії)

1992-1997 – навчання на філософському факультеті (напрям «Філософія») Львівського державного університету імені Івана Франка

1982-1992 – навчання в середній школі м. Дубляни

Робота

2000 – даний час – доцент кафедри філософії

2003-2019 – вчений секретар філософської комісії Наукового товариства імені Шевченка

2003-2015 – на посаді заступника декана філософського факультету з навчально-виховної роботи

2004 – 2008 – на посаді доцента кафедри філософії

2000 – 2004 – асистент кафедри філософії

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!