Наконечний Андрій Романович

Посада: доцент кафедри філософії

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: andriy.nakonechnyy@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів: проблема свободи, національної ідеї в українській філософській думці.

Публікації

Основні публікації:

  1. Наконечний А.Національна ідея як інтегративний чинник у творчості В.Липинського / А.Наконечний // Вісник ЛНУ. Серія філософські науки, 2002.– Вип. 3.– С.160-169.
  2. Наконечний А. Ідея національної свободи у творчості Д. Донцова / А.Наконечний // Вісник ЛНУ. Серія філософські науки, 2005. – Вип. 7. – С.101–109.
  3. Наконечний А.Проблема свободи у творчості І.Франка / А. Наконечний // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – (до 150-річчя від дня народження І. Франка), 2005.– Т.CCL – С.209-223.
  4. Наконечний А.Національна ідея як духовна основа політико-теоретичної діяльності Миколи Міхновського / А.Наконечний // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Т. ССХLIII – праці історично-філософської секції., 2003.– С.213-227.
  5. Наконечний А. М.Міхновський про роль інтелігенції у ствердженні ідеї свободи / А.Наконечний // Соціогуманітарні проблеми людини, 2013. – Вип. 7. – С.58 – 65.
  6. Наконечний А. Ідея свободи у суспільно–духовному житті України XIV–XVIII ст. / А.Наконечний // Вісник ЛНУ. Серія філософські науки, 2014. – Вип. 3. – С.67–75.
  7. Наконечний А. Національна ідея як інтегративний чинник у філософській думці України першої половини ХІХ ст. (на прикладі творчості діячів «Руської трійці» та Т.Шевченка) / А.Наконечний // Вісник ЛНУ. Серія філософсько-політологічні студії, 2014. – Вип. 4. – С.17–21.
  8. Національна ідея як інтегративний чинник у філософській думці України другої половини ХІХ ст. (на прикладі творчості М.Драгоманова та І.Франка) / А.Наконечний // Вісник ЛНУ. Серія філософсько-політологічні студії, 2014. – Вип. 5. – С.20–25.

Біографія

Наконечний Андрій Романович. Народився 09.10.1975 р. у м. Львові. Навчання в середній школі – 1982-1992 рр.; у Львівському державному університеті імені Івана Франка (філософський факультет) – 1992-1997 рр.; в аспірантурі (денна форма навчання, кафедра історії філософії) – 1997-2000 рр. У грудні 2001 р. захистив кандидатську дисертацію на тему „Національна ідея як інтегративний чинник у суспільно-духовному житті України (др. пол. ХІХ – перша пол. ХХ ст.)” за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії (науковий керівник – д.ф.н., проф. Пашук А.І.). З 2000 р. і по сьогодні працює на кафедрі філософії (2000-2004 – асистент, з 2004р. – доцент).  З 2003 по 2016 рр. – заступник декана філософського факультету з навчально-виховної роботи.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!