Стельмащук Христина Романівна

Посада: доцент кафедри психології

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Електронна пошта: Khrystyna.Stelmashchuk@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: orcid.org

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Психологія прийняття рішень, психологія управління, психологія стресу та стресостійкості.

Курси

Публікації

Автор статей:

  1. Психологічний механізм стресостійкості підлітків-сиріт //Педагогіка і психологія професійної освіти : науково-методичний журнал, 2014.
  2. Психологічні аспекти формування довірливих стосунків у дітей-сиріт як одна із умов стресостійкості // Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 28. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015.
  3. Психологічні фактори подолання стресу // Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України – Вип. 29. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015.
  4. Стельмащук Х.Р. Особливості мотиваційно-ціннісної сфери дітей-сиріт // Науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного  університету ім. К.Д. Ушинського «Наука і освіта», 2015.

Біографія

(22.07.1991, м. Львів) – психолог, молодий науковець, триває робота над кандидатською дисертацією за темою «Психологічна модель стресостійкості школярів із закладів інтернатного типу»

У 2013 р. закінчила філософський ф-т ЛНУ імені Івана Франка за спеціальністю «Психологія». Цього ж року закінчила економічний факультет НУ «Львівська політехніка» за спеціальністю «Фінанси та кредит», отримала дипломи магістра.

З 2014 р. – асистент кафедри психології ЛНУ ім. І. Франка.

У 2019 р. захистила кандидатську дисертацію за темою “Психологічні чинники особистісної стресостійкості дітей-сиріт” за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології.

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!