ПП 1.2.3.05 Робота шкільного психолога з батьками

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
6Немає
75Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616Стельмащук Х. Р.Спеціалізація «Педагогічна психологія»
712Стельмащук Х. Р.Спеціалізація «Педагогічна психологія»

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616Спеціалізація «Педагогічна психологія»Стельмащук Х. Р.
712Спеціалізація «Педагогічна психологія»Стельмащук Х. Р.

Опис курсу

Програмою курсу «Робота шкільного психолога з батьками» для студентів спеціальності
психологія передбачено: розкриття широкого кола питань, які стосуються характеристики сім’ї як інституту виховання і соціалізації особистості; аналіз проблем сучасної сім’ї, особливостей психолого-педагогічного супроводу батьківства; характеристика змісту роботи шкільного психолога з різного типу сім’ями; опрацювання практичних матеріалів для роботи з батьками (діагностичні методики, анкети, опитувальники, зразки тренінгів, тематика зустрічей з батьками, тощо).

Рекомендована література

1. Бородій Д.І., Корнят В.С. Робота шкільного психолога з батьками: навчально-методичний посібник. – Львів, «Растр-7», 2021. – 285 с.
2. Бугаєць Н.А., Трубавіна І.М. Теорія і практика взаємодії сім’ї та школи. – Х.: ХДПУ, 2001. – 102 с.
3. Винникот Д. В. Разговор с родителями / Д. В. Винникот. – М. : Независимая фирма “Класс, 2007. – 112 с.
4. Горбач І.Д., Давискиба В.В., Пащенко М.І. Методика роботи з батьками: Навчальний
посібник / Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини. – К.: Науковий світ, 2003. – 55 с.
5. Гордон Т. Виховання без невдач / Томас Гордон. – Львів: Свічадо, 2011. – 336 с. 
6. Кравченко Т.В., Трубавіна І.М. Допомога батькам у вихованні дітей: Методичні
рекомендації для соціальних працівників. – К., 2005. – 100 с.
7. Пащенко М.І. Методика роботи з батьками (матеріали спецкурсу для студентів) //Практична психологія та соціальна робота, 2003. – № 9. – С. 53-63.
8. Програма формування педагогічної культури батьків / за редакцією В.Г. Постового. – К.:
ДЦССМ, 2003. – 108 с.
9. Радчук Г.К., Тіунова О.В. Сімейне виховання. Освітній тренінг для батьків : навчальнометодичний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008. – 120 с
10. Родинна педагогіка: Навчально-методичний посібник / А.А. Марушкевич, В.Г.Постовий, Т.Ф. Алексеєнко. – К.: ПАРАПАН, 2002. – 215 с.
11. Співпраця вчителя з батьками / О.М. Коберник, Л.К. Мотрич. – К.: Науковий світ, 2002.
– 86 с.
12. Теслюк П.Ю. Робота практичного психолога з батьками – К.: Шкільний світ, 2014 – 112
с.
13. Байярд Р.Т., Байярд Д. Запитання, які непокоять батьків.: (Психологи відповідають) //Завуч. – 2000. – № 17-18 (59-60). – С. 16-17.
14. Бессонова Т.П. Особенности развития ребенка в неблагополучной семье // Практична психологія і соціальна робота. – 2002. – №1. – С.39-42.
15. Бех І.Д. Виховання особистості. Особистісно-орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади. – К. : Либідь, 2003. – 344 с.
16. Бріш К. Г. Розлади прив’язаності : від теорії до терапії : посібник / К. Г. Бріш. – Львів, 2012. – 314 с.
17. Дем’янюк Т. Д., Ситник Г. І. Організація роботи з батьками / Дем’янюк Т. Д., Ситник Г. І.
– Рівне, 1997. – 78 с.
18. Дереклєєва Н. Батьківські збори у 5 класі Поліщук В.М. Психологічна готовність вчителя
до праці в школі // Психолог. – 2002. – №10. – С. 31-32.
19. Дуклеєва Н. Практичний додаток: (Психологічні поради батькам щодо спілкування з
дітьми) // Завуч. – 2001. – № 3 (81). Вкладка. – С.6-8.

Силабус:

Завантажити силабус