ПП 1.2.3.03 Психологічна готовність дитини до школи

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Немає
65Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516Стельмащук Х. Р.Спеціалізація «Педагогічна психологія»
68Стельмащук Х. Р.Спеціалізація «Педагогічна психологія»

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516Спеціалізація «Педагогічна психологія»Стельмащук Х. Р.
68Спеціалізація «Педагогічна психологія»Стельмащук Х. Р.

Опис курсу

Підготовка дітей до школи – це не тільки питання освіти, інтелектуального розвитку дитини, але й формування її особистості, питання виховання. Перехід від статусу дошкільника до статусу школяра – найскладніший період у житті дитини, що пов’язаний із входженням в нове соціальне середовище з новим типом стосунків із дорослими, однолітками, новою навчальною діяльністю, і відповідно супроводжується великою кількістю проблем психологічного характеру. Оволодіння курсом «Психологічна готовність дитини до школи» допоможе забезпечити психологічну підтримку під час адаптації дитини до школи, навчить враховувати різні компоненти психічної готовності та методи їх розвитку.

Рекомендована література

1. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. – К.: Просвіта, 2001.- 416с.
2. Заброцький М.М. Основи вікової психології: Навчальний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 112с.
3. Крайг Г. Психология развития. – СПб.: Питер, 2002. – 992с.
4. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій):Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 128с. 12
5. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2005. – 360 с.
6. Тести для дітей. Чи готова ваша дитина до школи/ Авт.- упоряд. М.Н.Ільїна, Л.Г.Парамонова. – К.: Школа,2003. – 336с.
7. Фіцула М.М. Педагогіка: навч.посіб. – К.: Академвидав,2009. – 560с.
Додаткова:
8.Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн.. 1: Особистісно-орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади: Навч.-метод. Видання. – К.: Либідь, 2003. – 280с.
9.Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн.. 2: Особистісноорієнтований підхід: науково-практичні засади: Навч.-метод. Видання. – К.: Либідь, 2003. – 344с.
10. Блонский П.П. Память и мышление. – СПб.: Питер, 2001. – 288 с.
11. Вікова психологія / За ред. Г.С.Костюка. – К.,1976. -236с.
12. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. – К.: Просвіта, 2001.- 416с. http://194.44.152.155/elib/local/sk743646.pdf
13. Заброцький М.М. Основи вікової психології: Навчальний посібник. – Тернопіль:
Навчальна книга – Богдан, 2005. – 112с.
14.Коробко С.Л., Коробко О.І. Робота психолога з молодшими школярами. К.:Літера,
ЛТД, 2006. – 416с.
15.Подоляк Л. Основи вікової психології / Психологічний інструментарій. – Київ: Плавник, 2006. – 112с.
16.Руденко Ю. Основи сучасного українського виховання. – К.: Видавництво ім. Олени Теліги, 2003. – 328с.

Силабус:

Завантажити силабус