Сліпецька Юлія Миронівна

Посада: доцент кафедри політології

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: yuliya.slipetska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Політичний менеджмент і маркетинг

Політична регіонал істика

Політичні партії та партійні системи

Аналіз та менеджмент виборчих кампаній

Курси

Публікації

Основні публікації:

 • Ю. Політико-правовий аналіз Мінських домовленостей: чому не спрацював дипломатичний сценарій//Ю.Сліпецька//”Грані”. – №25(4). – С.11-16
 • Slipetska J. Theoretical and methodological principles of studing the party spectrum of Ukraine // Slipetska J. // Studium Europy Srodkawej i Wschodniej/ – 2021. – Vol.16. – P. 188-198/
 • Ю. Ідеологічний спектр парламентських партій в Україні за результатами виборів 2019 року/ Сліпецька Ю.// Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи, Чернівці, 1 грудня 2020, – Чернівці, Технодрук: 2020. – С. 83-86.
 • Ю. Інтернет- маркетинг: комунікативні стратегії та успішні кейси/ Сліпецька Ю / Звітна наукова конференція філософського факультету, Львів, 7 лютого 2022р. – С. 150-152
 • Ю. Зміна електоральних преференцій виборців під впливом політичної реклами під час президентської виборчої кампанії 2019 року в Україні/ Сліпецька Ю// “Політичні партії і вибори: українські та світові практики”(пам’яті Юрія Романовича Шведи): Збірник тез доповідей, Львів, Україна, 28 листопада 2020 р. – Львів, 2021ю – С.114-123.
 • Slipetska J. Theoretical and methodological grounds of public opinion research // Studium Europy Srodkowej I Wschodniej. – Półrocznik, 2020, № 13. – С.225-238.
 • Сліпецька Ю. Електоральні партії: теоретико-методологічні засади та ідеологічне позиціювання на прикладі паоламентських виборів 2019 / Юлія Сліпецька, Микола Спересенко // Грані. – 2020. – № 4 (23). – С. 45-57.
 • Сліпецька Ю. Зміна електоральних преференцій виборців під впливом політичної реклами під час президентської виборчої кампанії 2019 // Політичні партії і вибори: українські та світові практики: зб. ст. і тез за результатами четвертої міжнародної наукової конференції «Політичні партії і вибори: українські та світові практики» (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 9 листопада 2019 року / за ред. Анатолія Романюка і Віталія Литвина. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, – Вип. 4.– С. 114-124
 • Сліпецька Ю. Теоретико-методологічні засади дослідження електорального менеджменту і маркетингу / Ю. Сліпецька // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, О. Квас. – Дрогобич : ТзОВ «Трек-ЛТД», 2020. – С. 121-123.
 • Маніпулятивні технології в політичній рекламі (на прикладі президентської виборчої кампанії 2019)/ Ю. Сліпецька / Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, О. Квас. – Дрогобич : ТзОВ «Трек-ЛТД», 2019.
 • Сліпецька Ю. Електоральні партії: ідеологічне позиціювання парламентських партій в Україні // Грані. – 2018. – № 21 (12). – С. 5-15.
 • Slipetska Analiza porownawcza spoleczno-politycznych podzialow w krajach Europy srodkowej i wschodniej // Studium Europy Srodkowej I Wschodniej. – 2019. – № 12. – С.110-122.
 • Взаємовідносини ЗМІ та політики: основні принципи, маніпулятивна складова та українські реалії Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, О. Квас. – Дрогобич : ТзОВ «Трек-ЛТД», 2017. – С. 144–150
 • Соціополітичні поділи в Польщі: їх вплив на формування партійної системи Політичні партії і вибори: українські та світові практики: збірник статей і тез // За ред. А. Романюка. – Львів: Простір-М, 2017. – 382 с, С. 301-308.
 • Comparative analysis of political cleavages in the countries of East and Central Europe Studium Europy Srodkowej I Wschodniej. – 2017. – № 8. – p. 218-226.
 • Адміністративна реформа в Україні: проблеми та перспективи впровадження Грані // Вип. 9 (149). – 2017. – С. 124-129.
 • Socio-political cleavages in Central and Eastern Europe (on the example of Poland) Studium Europy Srodkowej I Wschodniej. – 2015. – № 4. – p. 217-224.
 • Північна Буковина конфліктний потенціал у контексті соціополітичного розмежування в Україні Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна, серія «Питання політології». – 2015. – Вип. 28. – С. 111-117.
 • Від Європи держав до Європи регіонів: трансформація ідеї державного суверенітету Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах . – 2015. – № 12 (128). – С. 69-74.
 • Соціополітичні розмежування: теоретико-методологічний та порівняльний аспект (на прикладі країн Центрально-Східної Європи) Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – 2015. – № 11 (127). –С. 70-75.
 • Сліпецька Ю Громадянське і політичне суспільство: принципи взаємодії Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск В. Мельник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 173–178
 • Сліпецька Ю Закарпаття: Філософія і політологія в контексті сучасної культури. Науковий журнал. – 2012. – Випуск 4(3). – С. 143-149. конфліктний потенціал у контексті соціополітичного розмежування в Україні
 • Сліпецька Ю. Політична регіоналістика: навч.-метод. посібник / Ю. Сліпецька. – Л.: ПП Сорока Т.Б., 2014. – 243 с.
 • Slipetska J. Characteristics of the socio-political cleavages in Central and Eastern Europe: Polish experience / Julia Slipetska // Praca zbiorowa pod redakcja Zbigniewa Bialoblockiego i Anatoliya Romanyuka / Transformacje ustrojowe w Europie Srodkowej I Wschodniej. – Kutno, 2013. – с. 215-223.
 • Сліпецька Ю. Демократичний транзит та його вплив на особливості соціополітичних розмежувань у країнах Центрально-Східної Європи/ Julia Slipetska // Praca zbiorowa pod redakcja Zbigniewa Bialoblockiego i Anatoliya Romanyuka / Transformacje ustrojowe w Europie Srodkowej I Wschodniej. – Kutno, 2012. – C.267-277.
 • Slipetska J. Analiza porównawcza społeczno-politycznych podziałów w Krajach Europy Środkowej i Wschodniej / Julia Slipetska // Praca zbiorowa pod redakcja Zbigniewa Bialoblockiego i Anatoliya Romanyuka / Transformacje ustrojowe w Europie Srodkowej I Wschodniej. – Kutno, 2012. – C. 67–75.
 • Сліпецька Ю. Соціополітичні розмежування: теоретико-методологічний і порівняльний аспект (на прикладі країн Центрально-Східної Європи) / Ю. Сліпецька // Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах . – 2015. – № 11 (127). – С. 70-75.
 • Сліпецька Ю. Північна Буковина: конфліктний потенціал у контексті соціополітичного розмежування в Україні / Ю. Сліпецька // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна, серія «Питання політології». – 2015. –Вип. 28. – С.111-117
 • Сліпецька Ю. Від Європи держав до Європи регіонів: трансформація ідеї державного суверинітету/ Ю. Сліпецька // Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах . – 2015. – № 12 (128). – С. 69-74.
 • Сліпецька Ю. Закарпаття: конфліктний потенціал у контексті соціополітичного розмежування в Україні / Ю. Сліпецька // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. Науковий журнал. – 2012. – Випуск 4(3). – С. 143-149.
 • Сліпецька Ю. Регіональні ідентичності як основа формування соціополітичного поділу / Ю. Сліпецька // Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : зб. наук. пр. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – 2010. – № 4. – С. 111–117.
 • Сліпецька Ю. Електоральна карта сучасної України: електоральні розмежування як основа формування соціополітичного поділу на територіальній основі в Україні / Ю. Сліпецька // Освіта регіону. – 2010. – № 3. – С. 84–92.
 • Сліпецька Ю. Особливості соціополітичних розмежувань у посткомуністичних країнах Центральної та Східної Європи / Ю. Сліпецька // Вісник Ужгородського національного університету. – 2009. – № 13. – С. 153–157.
 • Сокирка Ю. Теоретико-методологічні основи аналізу соціополітичного поділу: поняття і види / Ю. Сокирка // Освіта регіону. – 2009. – № 3. – С. 20–24.
 • Від соборності до незалежності: стан та динаміка інтеграції українського суспільства у контексті європейських процесів. – Посібник за ред. Романюк А.С. – Львів : ЦПД, 2009. – 140 с.
 • Електоральна карта Львівщини у міжрегіональному зрізі. – Посібник за ред. Романюк А.С., Скочиляс Л.С. – Львів: ЦПД, 2010. – 168 с
 • Адміністративна реформа в Україні: експертні оцінки. – Львів: ЦПД, 2009. – 28 с. (А.Романюк, Ю.Сокирка, Л.Скочиляс, О.Шиманова
 • Конституційна реформа в Україні: минуле і сьогодення. – Львів: ЦПД, 2009. – 36 с. (А.Романюк, Л.Балуцька, Ю.Сокирка, Л.Скочиляс, О.Шиманова).

Біографія

Народилася 1986 року в м. Львові. У 2008 році із відзнакою закінчила філософський факультет Львівського національного університету імені Івана Франка й отримала диплом «магістра політології». У 2010 здобула другу вищу освіту за спеціальністю «правознавство» у Львівському національному університеті ім. Івана Франка. З 2007 року на громадських засадах працювала аналітиком Центру політичних досліджень при Львівському національному університеті ім. Івана Франка. З 2009 року по 2014 – асистент кафедри політології. В 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Соціополітичні розмежування в Україні: стан та перспективи трансформації» і отримала вчене звання кандидата політичних наук. У 2016 році присвоєно вчене звання доцента політології. З 2014 по даний час працюю на посаді доцента кафедри політології .

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!