Політичний маркетинг і менеджмент

Тип: Нормативний

Кафедра: політології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Сліпецька Ю. М.ФФІм-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФФІм-11доцент Сліпецька Ю. М.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Політичний менеджмент і маркетинг» присвячена проблематиці політичного ринку загалом та виборчих кампаній зокрема. Дисципліна розроблена як крос-дисциплінарна, зокрема на стику політології (політичних інститутів і процесів), психології та економіки. У вступній частині дисципліни заплановане ознайомлення студентів із призначенням і специфікою політичного менеджменту і маркетинг, а також із сутністю новітніх комунікативних технологій. Студенти повинні бути ознайомлені з сутністю, особливостями комунікативних стратегій спілкування з виборцями, техніками залучення електорату. В основній частині дисципліни увагу буде приділено проблематиці політичної реклами, брендингу ті іміджмейкерству політичних партій та кандидатів.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Політичний маркетинг і менеджмент» є ознайомлення студентів із призначенням та специфікою маркетингу та менеджменту виборчих кампаній, а також із сутністю, різновидами іміджів кандидатів/партій, а також із новітніми комунікативними технологіями.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Lees-Marshment J. Political Management The Dance of Government and Politics. Routledge, 2020.Режим доступу: https://www.routledge.com/Political-Management-The-Dance-of-Government-and-Politics/Lees-Marshment/p/book/9780367467043
 2. Lees-Marshment J, Conley B., Elder E., Pettitt R., Raynauld V., Turcotte A. Political Marketing: Principles and Applications Routledge, 2020.Режим доступу: https://www.routledge.com/Political-Marketing-Principles-and-Applications/Lees-Marshment-Conley-Elder-Pettitt-Raynauld-Turcotte/p/book/9780815353225
 3. Wilson H.T. Political management: Redefining the Public Sphere, De Gruyter, 2017. Режим доступу: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110854961/html
 4. Principles and functions of political management. January 2016. Journal of Process Management New Technologies 4(1):17-24. Режим доступу: DOI:10.5937/JPMNT1601017V
 5. Шведа Ю. Технологія виборчої кампанії. Основи електорального маркетингу та менеджменту: навчально-методичний посібник, ЛНУ, 2013, 340с.
 6. Шведа Ю. Вибори від А до Я: настільна книга менеджера виборчої кампанії. – Львів: Видавництво «Астролябія», 2015. – 384 с.

Додаткова література:

 1. Лісничий В. В. Сучасний виборчий PR / В. В. Лісничий. – К., 2004.
 2. Камуз А. Аналіз особливостей менеджменту виборчої кампанії в сучасних реаліях. -Державне будівництво. – № 1/2016
 3. Королько В. Г. Основи пабликрилейшнз: підручник для студентів вузів / В. Г. Корольков; С. Удовик. – М.: Рефл-бук; К.: Ваклер, 2000. – 528 с.
 4. Почепцов Г. Г. Іміджеологія: теорія і практика / Г. Г. Почепцов. – К., Адеф, 1998.
 5. Полторак В. А. Політичний маркетинг. – Дніпропетровськ, 2001.
 6. Бебик В. М. Політичний маркетинг і менеджмент. Підручник. – К.: МАУП, 1996. – 144 с.
 7. Сліпецька Ю. Електоральні партії: теоретико-методологічні засади та ідеологічне позиціювання на прикладі паоламентських виборів 2019 / Юлія Сліпецька, Микола Спересенко // Грані. – 2020. – № 4 (23). – С. 45-57.
 8. Сліпецька Ю. Зміна електоральних преференцій виборців під впливом політичної реклами під час президентської виборчої кампанії 2019 // Політичні партії і вибори: українські та світові практики: зб. ст. і тез за результатами четвертої міжнародної наукової конференції «Політичні партії і вибори: українські та світові практики» (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 9 листопада 2019 року / за ред. Анатолія Романюка і Віталія Литвина. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, – Вип. 4.– С. 114-124
 9. Сліпецька Ю. Теоретико-методологічні засади дослідження електорального менеджменту і маркетингу / Ю. Сліпецька // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, О. Квас. – Дрогобич : ТзОВ «Трек-ЛТД», 2020. – С. 121-123.
 10. Маніпулятивні технології в політичній рекламі (на прикладі президентської виборчої кампанії 2019)/ Ю. Сліпецька / Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, О. Квас. – Дрогобич : ТзОВ «Трек-ЛТД», 2019.
 11. Сліпецька Ю. Електоральні партії: ідеологічне позиціювання парламентських партій в Україні // Грані. – 2018. – № 21 (12). – С. 5-15.

Інтернет-джерела:

 1. https://gspm.gwu.edu/political-management
 2. https://www.routledge.com/Routledge-Handbook-of-Political-Marketing/Lees-Marshment/p/book/9781138908765

 

Матеріали

Методичні рекомендації до курсу “Політичний маркетинг та менеджмент”

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 22-23 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: 21-22н.р.

Завантажити силабус

Силабус: 23-24н.р.

Завантажити силабус