Лосик Ореста Миколаївна

Посада: доцент кафедри філософії

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: oresta.losyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

  • семіотика пам’яті та ідентичності;
  • історіософська спадщина західноукраїнського інтелектуального середовища другої половини ХІХ — початку ХХ ст.
  • постмодерністські тенденції у філософії та культурі.

Курси

Публікації

Більше 100 наукових та навчально-методичних публікацій, серед яких:

 

 

 

 

 

 

Біографія

1977 – Народилася у м. Львові.

 

ОСВІТА

2016 – наукове стажування в Ягеллонському університеті.

2007–2008; 2013 – наукове стажування в Інституті Філософії та Етики Пряшівського університету.

2005–2006 – наукове стажування в Інституті філософії Варшавського університету.

2001–2012 – щорічні наукові короткотермінові стажування у Польській Академії наук та Варшавському університеті.

2012 – отримала вчене звання доцента.

2005 – захистила кандидатську дисертацію «Феномен свободи у французькому дискурсі постмодернізму» за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія і філософія історії.

2001–2004 – навчалася в аспірантурі філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

2000–2001 – навчалася в магістратурі філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (спеціальність – філософія).

1994–2000 – навчалася на факультеті історії і теорії мистецтва Львівської академії мистецтв (спеціальність – мистецтвознавство).

1984–1994 – навчалася у СШ № 37 (м. Львів) з поглибленим вивченням французької мови.

 

РОБОТА

2012 – даний час – доцент кафедри філософії.

2010–2012 – на посаді доцента кафедри філософії.

2002–2010 – на посаді асистента кафедри філософії.

Методичні матеріали

Навчально-методичний комплекс для студентів природничих спеціальностей (ф-ет електроніки, фізичний ф-ет.)

Необхідні матеріали до дистанційного навчання розміщені на платформі MS Teams у тематичних командах за посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a627f7a4ee32e48cab7c48c0ff62b23be%40thread.tacv2/%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B5?groupId=fb10972d-4aa4-46d1-81de-c5a56c19a820&tenantId=70a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf

Доступ до матеріалів мають усі зареєстровані на курс користувачі.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!