Наукові інтереси

Уряди країн Вишеградської групи.

Курси

Публікації

Основні публікації:

1.Лопата М. Урядова стабільність і чинники стабільності урядів Чехії / Мар’ян Лопата // Філософія та політологія в контексті сучасної культури. – Дніпропетровськ: Інновація, 2012 – Вип. 4(1). – С. 121– 129.

2.Лопата М. Коаліційні уряди Словаччини: чинники формування і оцінка стабільності / Мар’ян Лопата // Філософія та політологія в контексті сучасної культури. – Дніпропетровськ: Інновація, 2013. – Вип. 6(2). – С. 31 – 37.

3.Лопата М. Чинники формування мінімально-переможних урядів у країнах Центральної Європи / Мар’ян Лопата // Вісник Дніпропетровського університету. Сер: Філософія. Соціологія. Політологія – Дніпропетровськ: Інновація, 2013. – Вип. 23(3). – С. 119 – 130.

4.Лопата М. Надлишкові коаліційні уряди у країнах Центральної Європи: чинники формування та оцінка стабільності / Мар’ян Лопата // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Сер: Питання політології №1060 – Харків: Петров. В., 2013. – Вип. 23. – С. 103 – 110.

5.Лопата М. Особливості формування коаліційних урядів Польщі та оцінка їх стабільності [Електронний ресурс] / Мар’ян Лопата // Освіта Регіону. Політологія. Психологія. Комунікації. – 2013 – № 4 (34) – С. 103-110. – Режим доступу: http://social-science.com.ua/article/1189

6.Лопата М. Особливості когабітації президента та коаліційних урядів у прем’єр-президентських системах країн Вишеградської Четвірки / Мар’ян Лопата // Філософія та політологія в контексті сучасної культури. – Дніпропетровськ: ЛіраМ, 2014. – Вип. 8(1).– С. 243 – 248.

7.Lopata M. Wpływ czynnika ideologicznego na formowanie rządów koalicyjnych w Rzeczypospolitej Polskiej po roku 1991 – wybrane aspekty / Maryan Lopata // Nauka Polska XXIII. The Central European Journal of Social Sciences and Humanities – Warszawa, 2014. – S. 191-201.