Перун Марія Богданівна

Посада: доцент кафедри психології

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Веб-сторінка: www.researchgate.net

Наукові інтереси

Психологія материнства, перинатальна психологія, загальна психологія,  вікова психологія

Публікації

Reasons for Facebook Usage: Data From 46 Countries / Kowal, M., … М. Perun, … & Zupančič, M. [and 98 oth.]. Frontiers in Psychology. – 2020. – Vol. 11:711. – Open Access: DOI: 10.3389/fpsyg.2020.00711 –(0,5 д.а.)

Перун М.Б. Біологічні чинники різних типів материнської ідентичності жінки в перші місяці після народження дитини / Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Психологічні науки”. – Том 1. – Вип. 2. –  Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2015. – С. 70–75

Перун М.Б.  Подружньо-сімейні чинники материнської ідентичності жінки у перші місяці після пологів / Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації. Український науковий журнал, 2015 – №2. – С. 126–133.

Перун М.Б.  Структура материнської ідентичності жінок у перші місяці після народження дитини / Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка Національної АПН України ; за ред. С. Д. Максименка. – К., 2015. – Т. ХІ. – Вип. 12. – С. 380–390.

Перун М.Б.  Стадії розвитку материнства: психосоціальний аспект / Вісник Львівського національного університету: Серія філософські науки. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – Вип. 12. – С. 225–234.

Perun M. Maternal identity of women in the postpartum period / Journal of Education, Culture and Society. – 2013. – № 1. – Р. 95–105.

Перун М.Б. Материнська ідентичність у системі ідентичностей жінки / Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка Національної АПН України / За ред. С.Д.Максименка. – К., 2012. –Т.ХІV. – Ч.2. – С. 290–297.

Біографія

(14.IV.1984, м. Львів) – психолог, кандидат психологічних наук (Типологія материнської ідентичності жінок на ранньому етапі материнства, 2015)

Навчалася у Львів. ун-ті, каф. психології філос. ф-т (2000–2005). З 2007 – аспірант каф. психології філос. ф-ту. З 2010 – 2016 асист. каф. психології філос. ф-ту. З 2016 доцент кафедри психології

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!