Перун Марія Богданівна

Посада: доцент кафедри психології

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Телефон (робочий): (032) 261-68-92

Електронна пошта: maria.perun@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: www.researchgate.net

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Психологія материнства, перинатальна психологія, загальна психологія,  вікова психологія, соціальна психологія

Курси

Публікації

 1. Галецька І., Кліманська М., Перун М. СOVID-19, локдаун та життя сім’ї у новій реальності / І. Галецька, М. Кліманська, М. Перун // Психологічний часопис – 2020 – Том6 – №9 – С.40-57. – 1,85 д.а. https://doi.org/10.31108/1.2020.6.9.4  https://apsijournal.com/index.php/psyjournal/article/view/1055/652)
 2. Галецька І., Климанська Л., Кліманська М., Перун М. Дистанційність як modus vivendi: життя студентів у світлі моніторів в умовах карантину пандемії COVID -19 / І. Галецька, Л. Климанська, М. Кліманська, М. Перун // Психологічний часопис – 2021 – Том 7 – №5 – С.60-74. – 1,5 д.а. https://doi.org/10.31108/1.2021.7.5.6
 3. Перун М. Європейський досвід впровадження освітніх програми для батьків передчасно народжених дітей: психологічний аспект/ М. Перун // Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 10–11 вересня 2020 р. / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ; за заг. ред. В. П. Кравця, О. М. Кікінежді. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 171-173. – 0,12 д.а. (Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/17472/1/76_Mariia_PERUN.pdf)
 4. Галецька І., Климанська Л., Кліманська М., Перун М. Цінність самовдосконалення як чинник ефективної адаптації в умовах дистанційного навчання в період карантину пандемії COVID-19 / І. Галецька, Л. Климанська, М.Кліманська, М.Перун // Європейські цінності в українській освіті: виклики та перспективи: збірник науково-практичної конференції (Запоріжжя, 28-29 травня 2021 року) / за ред. О. Тупахіної. – Запоріжжя, 2021. – С. 41-43 – 0,14 д.а.  (Режим доступу: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/11973/1/Тези_%20Геоградзе%20Європейські%20цінності%20в%20українській%20освіті.pdf)
 5. Reasons for Facebook Usage: Data From 46 Countries / Kowal, M., … М. Perun, … & Zupančič, M. [and 98 oth.]. Frontiers in Psychology. – 2020. – Vol. 11:711. – Open Access: DOI: 10.3389/fpsyg.2020.00711
 6. Перун М.Б. Біологічні чинники різних типів материнської ідентичності жінки в перші місяці після народження дитини / Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Психологічні науки”. – Том 1. – Вип. 2. –  Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2015. – С. 70–75 http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvkhp_2015_2(1)__16.pdf
 7. Перун М.Б.  Подружньо-сімейні чинники материнської ідентичності жінки у перші місяці після пологів / Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації. Український науковий журнал, 2015 – №2. – С. 126–133https://uu.edu.ua/upload/Nauka/Electronni_naukovi_vidannya/Osvita_regionu/osvita_regioniv_2_39_2015.pdf#page=126
 8. Перун М.Б.  Структура материнської ідентичності жінок у перші місяці після народження дитини / Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка Національної АПН України ; за ред. С. Д. Максименка. – К., 2015. – Т. ХІ. – Вип. 12. – С. 380–390.
 9. Перун М.Б. Діагностичні можливості методики «Я і моя дитина» у роботі з породіллями та матерями передчасно народжених дітей / М.Б. Перун // Психологічні перспективи. – 2009. – Випуск 14. – С. 107–114.
 10. Перун М.Б. Соціальна роль матері у рольовій структурі особистості жінки у період ранньої зрілості / М.Б. Перун // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. Т. ХІ, част. 1. – К., 2009. – С. 417–426.
 11. Перун М.Б. Типологія емоційного ставлення жінок до материнства / М.Б. Перун // Практична психологія та соціальна робота. № 6 (143). – С. 11–16.
 12. Перун М.Б. Соціально-психологічні чинники ставлення до вагітності матерів доношених та недоношених дітей / М.Б. Перун // Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації. Український науковий журнал.  № 3. – С. 266–271. https://uu.edu.ua/upload/Nauka/Electronni_naukovi_vidannya/Osvita_regionu/osvita_regioniv_3_2011.pdf
 13. Перун М.Б. Психологічні особливості матерів із позитивним та недиференційованим самоставленням / М.Б. Перун // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка Національної АПН України / За ред. С.Д.Максименка. – К., 2011. – Т.ХІІІ. – Ч. 3. – С. 302–310.
 14. Перун М.Б. Материнська ідентичність у системі ідентичностей жінки / М.Б. Перун // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка Національної АПН України / За ред. С.Д.Максименка. – К., 2012. –Т.ХІV. – Ч.2. – С. 290–297.
 15. Perun M. Maternal identity of women in the postpartum period / М. Perun // Journal of Education, Culture and Society. – 2013. – № 1. – Р. 95–105 https://jecs.pl/index.php/jecs/article/view/773 
 16. Перун М. Б. Стадії розвитку материнства: психосоціальний аспект / М. Б. Перун // Вісник Львівського національного університету: Серія філософські науки. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – Вип. 12. – С. 225–234.http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/filos/article/view/982

Біографія

Народилася 14.IV.1984 у  м. Львів

Освіта

2015 – захистила кандидатську дисертацію на тему “Типологія материнської ідентичності жінок на ранньому етапі материнства” за спеціальністю 19.00.01 загальна психологія, історія психології

З 2007 – аспірантка кафедри  психології, філософського факультету

2000–2005  – навчалася на кафедрі психології, філософського факультету  у Львівському національному  університеті імені Івана Франка

2000 –  закінчила СЗШ №8 з поглибленим вивченням німецької мови

Робота

2010 – 2016 асистентка кафедри психології філософського факультету Львівського національного  університету імені Івана Франка.

З 2016 доцентка кафедри психології філософського факультету Львівського національного  університету імені Івана Франка.

Стажування та підвищення кваліфікації

2016 – 2019 року пройшла курси підвищення кваліфікації на тему: «Теорія і практика арт-терапії: розмаїття підходів») за 360-годинною програмою, схваленою Українським науково-методичним центром практичної психології та соціальної роботи, Національною академією педагогічних наук (м. Львів).

Членство у професійних об’єднаннях

Дійсний член Національної психологічної асоціації

Дійсний член ВГО “Арт-терапевтична асоціація”

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!