Перун Марія Богданівна

Посада: доцент кафедри психології

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Телефон (робочий): (032) 261-68-92

Електронна пошта: maria.perun@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: www.researchgate.net

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Психологія материнства, перинатальна психологія, загальна психологія,  вікова психологія, соціальна психологія

Публікації

 1. Reasons for Facebook Usage: Data From 46 Countries / Kowal, M., … М. Perun, … & Zupančič, M. [and 98 oth.]. Frontiers in Psychology. – 2020. – Vol. 11:711. – Open Access: DOI: 10.3389/fpsyg.2020.00711 –(0,5 д.а.)
 2. Перун М.Б. Біологічні чинники різних типів материнської ідентичності жінки в перші місяці після народження дитини / Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Психологічні науки”. – Том 1. – Вип. 2. –  Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2015. – С. 70–75
 3. Перун М.Б.  Подружньо-сімейні чинники материнської ідентичності жінки у перші місяці після пологів / Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації. Український науковий журнал, 2015 – №2. – С. 126–133https://uu.edu.ua/upload/Nauka/Electronni_naukovi_vidannya/Osvita_regionu/osvita_regioniv_2_39_2015.pdf#page=126
 4. Перун М.Б.  Структура материнської ідентичності жінок у перші місяці після народження дитини / Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка Національної АПН України ; за ред. С. Д. Максименка. – К., 2015. – Т. ХІ. – Вип. 12. – С. 380–390.
 5. Перун М.Б. Діагностичні можливості методики «Я і моя дитина» у роботі з породіллями та матерями передчасно народжених дітей / М.Б. Перун // Психологічні перспективи. – 2009. – Випуск 14. – С. 107–114.
 6. Перун М.Б. Соціальна роль матері у рольовій структурі особистості жінки у період ранньої зрілості / М.Б. Перун // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. Т. ХІ, част. 1. – К., 2009. – С. 417–426.
 7. Перун М.Б. Типологія емоційного ставлення жінок до материнства / М.Б. Перун // Практична психологія та соціальна робота. № 6 (143). – С. 11–16.
 8. Перун М.Б. Соціально-психологічні чинники ставлення до вагітності матерів доношених та недоношених дітей / М.Б. Перун // Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації. Український науковий журнал.  № 3. – С. 266–271. https://uu.edu.ua/upload/Nauka/Electronni_naukovi_vidannya/Osvita_regionu/osvita_regioniv_3_2011.pdf
 9. Перун М.Б. Психологічні особливості матерів із позитивним та недиференційованим самоставленням / М.Б. Перун // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка Національної АПН України / За ред. С.Д.Максименка. – К., 2011. – Т.ХІІІ. – Ч. 3. – С. 302–310.
 10. Перун М.Б. Материнська ідентичність у системі ідентичностей жінки / М.Б. Перун // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка Національної АПН України / За ред. С.Д.Максименка. – К., 2012. –Т.ХІV. – Ч.2. – С. 290–297.
 11. Perun M. Maternal identity of women in the postpartum period / М. Perun // Journal of Education, Culture and Society. – 2013. – № 1. – Р. 95–105 https://jecs.pl/index.php/jecs/article/view/773 
 12. Перун М. Б. Стадії розвитку материнства: психосоціальний аспект / М. Б. Перун // Вісник Львівського національного університету: Серія філософські науки. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – Вип. 12. – С. 225–234. http://old.filos.lnu.edu.ua/Visnyk/2009_12/26.pd

Біографія

Народилася 14.IV.1984 у  м. Львів

Освіта

2015 – захистила кандидатську дисертацію на тему “Типологія материнської ідентичності жінок на ранньому етапі материнства” за спеціальністю 19.00.01 загальна психологія, історія психології

З 2007 – аспірантка кафедри  психології, філософського факультету

2000–2005  – навчалася на кафедрі психології, філософського факультету  у Львівському національному  університеті імені Івана Франка

2000 –  закінчила СЗШ №8 з поглибленим вивченням німецької мови

Робота

2010 – 2016 асистентка кафедри психології філософського факультету Львівського національного  університету імені Івана Франка.

З 2016 доцентка кафедри психології філософського факультету Львівського національного  університету імені Івана Франка.

Стажування та підвищення кваліфікації

2016 – 2019 року пройшла курси підвищення кваліфікації на тему: «Теорія і практика арт-терапії: розмаїття підходів») за 360-годинною програмою, схваленою Українським науково-методичним центром практичної психології та соціальної роботи, Національною академією педагогічних наук (м. Львів).

Членство у професійних об’єднаннях

Дійсний член Національної психологічної асоціації

Дійсний член ВГО “Арт-терапевтична асоціація”

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!