ПП 1.2.12.Вікова психологія

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Партико Т. Б.ФФП-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФФП-31Перун  М. Б.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання про вікову мінливість психіки людини. Це допоможе їм глибше зрозуміти особливості формування Я-концепції людини, її пізнавальної та емоційно-вольової сфери, з’ясувати питання, пов’язані зі становленням комунікативної діяльності людини тощо. Тому у курсі представлено основні теоретичні проблеми та практичні завдання вікової психології, труднощі у проведенні
психологічних обстежень з особами різного віку та шляхи їхнього подолання, висвітлені ключові питання та теоретичні концепції онтогенезу психіки людини, подана психологічна характеристика різних вікових періодів, що необхідно для практичної роботи психолога з особами різного віку.

Рекомендована література

1. Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. 9-е изд. – СПб.: Питер, 2018.
2. Павелків Р. В. Вікова психологія. – К.: Кондор, 2015.
3. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. 8-е изд. – СПб., 2000.
4. Савчин М. В., Василенко Л. П. Вікова психологія. 3-е вид. – К., Академія,
2017. Детальніше: https://www.yakaboo.ua/ua/vikova-psihologija-1598228.html#tab-attributes
5. Сергєєнкова О. П., Столярчук О. А., Коханова О. П., Пасєка О. В. Вікова психологія. – К.: ТОВ «Центр учбової літератури», 2020. Детальніше: https://www.yakaboo.ua/ua/vikova-psihologija.html#tab-attributes
6. Стюарт-Гамильтон Я. Психология старения. 3-е изд. – СПб., 2002.
7. Ушакова І. М. Вікова психологія: курс лекцій. – Харків: НУЦЗУ, 2016.
8. Павелків Р. В., Цигипало О. П. Дитяча психологія. – К.: Академвидав, 2010.
9. Полищук В. М. Віковий кризовий розвиток людини від народження до дорослості. – Суми: Університетська книга, 2020. Детальніше: https://www.yakaboo.ua/ua/vikovij-krizovij-rozvitok-ljudini-vid-narodzhennja-do-doroslosti-navchal-nij-posibnik.html#tab-attributes
10. Психология развития. Словарь / Под ред. А. Л. Венгера // Психологический лексикон. Энциклопедический словарь в шести томах / Ред..-сост. Л. А. Карпенко. Под общ. ред. А. В. Петровського. – М.: ПЕРСЭ, 2005.

Силабус:

Завантажити силабус